دانشگاهی

پذیرش دکتری استاد محور دانشگاه یزد ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، مطابق اطلاعیه این دانشگاه، دانشگاه یزد بر اساس آیین نامه پذیرش دکتری استاد محور در قالب عناوین مورد تایید با میزبانی اعضای هیات علمی معرفی شده برای هر یک از عناوین از بین دانش آموختگان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد واجد شرایط زیر از طریق بررسی سوابق مصاحبه و بدون شرکت در آزمون برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشجو می‌پذیرد.

شرایط ثبت نام دکتری استاد محور دانشگاه یزد

دانش آموختگان دوره آموزشی پژوهشی مقطع کارشناسی ارشد در صورت احراز شرایط زیر می‌توانند تقاضای خود را برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون به شیوه استاد محور به دانشگاه ارائه دهند.

۱- متقاضی باید دارای میانگین کل (یا میانگین همتراز شده) ۱۶ یا بالاتر در دوره کارشناسی پیوسته و میانگین کل (یا میانگین همتراز شده) ۱۷ یا بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد باشد.

۲- از تاریخ دانش آموختگی متقاضی در مقطع کارشناسی ارشد تا اول مهرماه سال پذیرش بیش از ۲ سال نگذشته باشد. لذا داوطلبانی که قبل از مهرماه ۱۴۰۰ دانش آموخته شده‌اند مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

۳- متقاضی باید حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست کسب کند. کسب حداقل ۵ امتیاز از ردیف شماره ۱ جدول ۲ الزامی می‌باشد. مگر برای متقاضیانی که یکی از شرایط زیر را دارند:

الف) دانش آموختگان مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های سطح ۱ (در نظام سطح‌بندی سابق) و یا دانشگاه یزد منوط به قرار گرفتن در زمره بیست درصد برتر مقطع خود (یا رتبه ۱ تا ۳ برای ظرفیت پذیرش‌های کمتر از ۱۵ نفر).

ب) دانش آموختگان مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های سطح ۱ (در نظام سطح‌بندی سابق) و یا دانشگاه یزد منوط به داشتن شرط معدل برای آن مقطع (۱۷ برای مقطع کارشناسی و ۱۸ برای مقطع کارشناسی ارشد) و گذراندن مقطع دیگر در دانشگاه‌های سطح ۲ (در نظام سطح‌بندی سابق) با کسب رتبه ۱ تا ۳.

ج) دانش آموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های سطح ۲ در نظام سطح‌بندی سابق منوط به کسب رتبه ۱ تا ۳ در هر دو مقطع و یا رتبه ۱ تا ۳ در یک مقطع و کسب شرط معدل (۱۷ برای مقطع کارشناسی و ۱۸ برای مقطع کارشناسی ارشد) در مقطع دیگر.

۴- متقاضی باید حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ دانش آموخته شود.

۵- دانش آموختگانی که یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد آن‌ها به صورت دوره‌های مجازی، فراگیر پیام نور، نیمه حضوری آزمون اختصاصی (داخلی) و یا از دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای بوده مشمول این آئین نامه نمی‌باشند.

۶- دانش آموختگانی که یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد آن‌ها در دانشگاه‌های غیر انتفاعی، آزاد، پیام نور و یا پردیسهای خودگردان و یا بین الملل بوده است، همچنین دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته دارندگان مدرک کارشناسی حوزوی (مشروط به ورود به مقطع ارشد از طریق آزمون تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش) و پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی تنها در صورتی میتوانند در این فراخوان شرکت کنند که مقطع تحصیلی دیگر آن‌ها در یکی از دانشگاه‌های دولتی سطح ۱ و یا ۲ (در نظام سطح‌بندی سابق) باشد.

۷- دانشجوی پذیرفته شده توسط استاد میزبان تا قبل از اعلام نتایج نباید رابطه سببی و نسبی با استاد میزبان داشته باشد و در صورت احراز تخلف محسوب میشود.

۸- اتباع غیر ایرانی مقیم ایران ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط میتوانند از تسهیلات این آئین نامه بهره‌مند شوند.

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده

۱- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۲ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و با وابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد باشد.

تبصره ۱: منظور از پذیرش مقاله پذیرش بدون قید و شرط مقاله است.

۲- ارائه گواهی اعتبار مجله الزامی است.

۳- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

۴- برگزیدگان جشنواره‌های علمی معتبر خوارزمی فارابی رازی و یا ابن سینا باید تاییدیه دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

۵- دارندگان اثر بدیع و ارزنده هنری باید تاییدیه‌های وزارت راه و شهرسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میراث فرهنگی کشور و ارگان های مشابه و مورد تایید را کسب و ارائه نمایند.

۶- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تاییدیه دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

فرآیند پذیرش دکتری استاد محور دانشگاه یزد ۱۴۰۲

۱- مدارک واصله ابتدا در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه از حیث برخی شروط مندرج در بند (شرایط) بررسی و پرونده داوطلبان حائز شرایط جهت ارزیابی علمی و تصمیم گیری به دانشکده‌ها و اساتید میزبان ارجاع داده میشود.

۲- پس از بررسی های نهایی لازم اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

۳- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش و آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

مدارک ثبت نام دکتری استادمحور دانشگاه یزد ۱۴۰۲

 • فرم (الف) تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون (نوع فایل ارسالی: jpg)
 • تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (نوع فایل ارسالی: jpg)
 • تصویر گواهینامه دانش آموختگی مقطع کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریز نمرات (نوع فایل ارسالی: jpg)
 • تصویر گواهینامه دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان به همراه ریز نمرات (نوع فایل ارسالی: jpg)
 • تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد (نوع فایل ارسالی: jpg)
 • تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه(نوع فایل ارسالی: jpg)
 • تصویر کامل از کلیه مقالات علمی و گزارشهای پژوهشی منتشر شده (نوع فایل ارسالی: jpg)
 • تصویر گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد. (نوع فایل ارسالی: jpg)
 •  تصویر گواهی اعتبار درجه علمی ترویجی یا علمی پژوهشی، ISC ،ISI، مجلات داخلی یا خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد. (نوع فایل ارسالی: jpg)
 • مستندات کلیه فعالیتهای پژوهشی قابل امتیاز در جدول شماره ۲ شامل گواهی ثبت اختراع برگزیدگی در جشنواره‌های معتبر، انجام طرح پژوهشی، اثر بدیع و ارزنده هنری و…
 • مستندات مربوط به کسب رتبه برتر مربوط به جدول شماره ۲ با ذکر رتبه و تعداد دانشجویان در کد رشته مربوطه در آن دانشگاه برای مقطع کارشناسی ارشد رتبه بدون لحاظ نمودن نمره پایان نامه مد نظر میباشد.
 • تصویر معرفی نامه علمی از استادان دوران تحصیل ترجیح دوره کارشناسی ارشد برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان مصاحبه (نوع فایل ارسالی: jpg)
 • پرداخت مبلغ حق ثبت نام به شرح زیر:

مبلغ حق ثبت نام برای دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار ریال) است. این مبلغ برای دانش آموختگان دانشگاه یزد در یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ارشد مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیون ریال) میباشد.

تذکر: لازم به توضیح است که در هنگام پرداخت، اینترنتی مبلغ پیش فرض ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال است که دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها باید مقدار پیش فرض را به صورت دستی در قسمت “مبلغ پرداختی” به ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تغییر دهند و سپس جهت پرداخت، آیکن سداد بانک مرکزی با سامان حسابهای دولتی را انتخاب نمایند.

لذا آن دسته از متقاضیانی که هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه یزد نگذرانده‌اند و فقط مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال را پرداخت و ثبت نام خود را تکمیل نموده‌اند لازم است با مراجعه به سامانه پرداخت الکترونیک دانشگاه یزد به آدرس و تکمیل موارد خواسته شده و مشخصات خود مشابه تصویر زیر نسبت به واریز مبلغ دوم (۵۰۰/۰۰۰ ریال) اقدام نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در هنگام ثبت نام بارگذاری نمایند.

نحوه و زمان ثبت نام دکتری استاد محور ۱۴۰۲ دانشگاه یزد

آخرین مهلت ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) برای متقاضیان ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ است.

متقاضیان برای ثبت نام غیر حضوری (الکترونیکی) میتوانند با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه به نسخه ۷ به بالا با مطالعه راهنمای مربوطه ثبت نام خود را به آدرس: http://golestan.yazd.ac.ir/home/Default.htm انجام برسانند.

– لازم است بعد از ثبت نام غیر حضوری الکترونیکی اصل همه مدارک مورد نیاز را به آدرس دانشگاه یزد پست نمایند.

 • درج عبارت مربوط به پذیرش استاد محور – مقطع دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، نام و نام خانوادگی، نام دانشکده و عنوان رشته/استاد میزبان توسط متقاضی بر روی پاکت الزامی است.
 • پذیرش نهایی بر اساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و به مدارک ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • نتایج اولیه از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس http://www.yazd.ac.ir اعلام خواهد شد (زمان تقریبی مرداد ماه ۱۴۰۲).

توضیحات مهم

۱- پذیرش متقاضیان در مقطع دکتری در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد داوطلب به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.

۲- تغییر رشته محل تحصیل و مهمانی برای متقاضیانی که از طریق این آئین نامه پذیرش می‌شوند ممنوع است.

۳- پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد برای ورود بدون آزمون در مقطع دکتری به صورت استاد محور، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگ ونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت‌ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.

۴- ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود، بنابراین دانشگاه یزد از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه معذور است.

۵- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که متقاضی شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.

۶- مدارک ارسالی و وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه می‌شود با دقت لازم، مفاد اطلاعیه را، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

راهنماي ثبت نام متقاضيان بدون آزمون
فراخوان دكتري استاد محور
فراخوان كارشناسي ارشد استاد محور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا