آزمون‌هاورودی دکتری

نحوه پاسخگویی به سوالات آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ اعلام شد

برای ۱۵۱ هزار داوطلب؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ در بعدازظهر چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ در ۱۵۴ شهر، ۱۸۶ حوزه اصلی و ۵۶۸ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۱۴:۳۰ (دو و سی دقیقه بعدازظهر) آغاز می‌شود. درب‌های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۱۴ (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد، لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درب سالن‌های امتحانی ممانعت بعمل خواهدآمد.

محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است؛ لذا داوطلبان لازم است منحصراً به حوزه امتحانی مربوط که بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج شده مراجعه کنند. چنانچه متقاضیان به هر دلیل تا ساعت ۱۴ در حوزه امتحانی حضور نداشته باشند از ورود آنان به حوزه ممانعت بعمل خواهد آمد.

نکات مهم درباره پاسخنامه آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳

در جلسه آزمون برای درج پاسخ سوالات به داوطلبان سه پاسخنامه در بسته‌های حاوی دفترچه سوالات شماره ۱ و ۲ و ۳ که توضیحات آن درج شده است، به صورت جداگانه داده خواهد شد که در مستطیل بالای پاسخنامه نام خانوادگی، نام، شماره داوطلب، کد و نام رشته امتحانی وی در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ درج شده است.

داوطلب به محض دریافت بسته‌های مربوط و قبل از باز کردن، ابتدا باید شماره داوطلبی و مشخصات مندرج بر روی آن را با شماره داوطلبی مندرج بر روی صندلی و همچنین مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و در صورت مشاهده تفاوت، فوراً موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه آزمون اطلاع داده و پیگیری کند تا مشکل برطرف شود.

داوطلب پس از اطمینان از صحت مندرجات بسته حاوی سوال و پاسخنامه، لازم است در زمان مقرر و با اعلام بلندگو اقدام به باز کردن پوشش پلاستیکی کرده و با خارج کردن پاسخنامه امتحانی و دفترچه سوال، کد دفترچه سوال را با کد درج شده در قسمت بالای پاسخنامه مقایسه کرده و در صورت مشاهده اختلاف، موضوع را به نزدیکترین رابط یا مراقب اطلاع دهد؛ سپس مشخصات خود را در ذیل پاسخنامه و همچنین در دفترچه در قسمت مربوط، قبل از پاسخ دادن به شروع سوال ها درج و محل مربوط را امضا کند.

عدم تکمیل جدول ذیل پاسخنامه هاو جدول ابتدای دفترچه‌های سوال به منزله عدم حضور داوطلب در جلسه آزمون تلقی خواهد شد.

داوطلب باید به غیر از محل‌های مشخص شده در روی پاسخنامه‌ها از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محل‌ها (مستطیل بالای پاسخنامه‌ها و یا دایره‌های موجود در چهار گوشه پاسخنامه) جدا خودداری کند، در غیراین صورت فرد به عنوان متخلف معرفی و برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری با وی رفتار خواهد شد.

نحوه پاسخ دادن به سوالات آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳

داوطلب باید محل مخصوص جواب در پاسخنامه‌ها را فقط به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مداد کپی و…) پر کند. جواب‌ها فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص مشخص می‌شود. پاسخ‌هایی که به هر نحو دیگر درپاسخنامه (مثال: علامت× ویا غیره) و یا در دفترچه آزمون علامتگذاری و یا نوشته شود قابل تصحیح و نمره دهی نخواهد بود.

چون پاسخنامه به وسیله ماشین علامتخوان تصحیح می‌شود از کثیف کردن، تا کردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و یا اثری بر روی آن خودداری شود.

برای هر پاسخ صحیح سه (۳) نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی و یا تصادفی برای هر پاسخ غلط یک نمره منفی منظور خواهد شد.

به داوطلبان توصیه می‌شود اگر پاسخ صحیح سؤالی را اصلاً نمی‌دانند به آن سوال جواب ندهند زیرا به سوال های بدون جواب نمره منفی و یا مثبت تعلق نمی‌گیرد و اگر به سؤالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ‌ها، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

داوطلبان باید مستطیل‌های مربوط به گزینه انتخابی خود را در پاسخنامه با مداد سیاه نرم پررنگ بطور کامل سیاه (مشکی) کنند. درصورتیکه قسمتی از مستطیل مورد نظر به صورت کامل سیاه نشده باشد، در این مورد مسؤولیت به عهده داوطلب خواهد بود.

دفترچه‌های آزمون، تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳

در جلسه آزمون به همه داوطلبان به ترتیب سه بسته نایلونی داده خواهد شد.

ابتدا بسته اول حاوی سوالات آزمون زبان انگلیسی عمومی (شماره یک) همراه با پاسخنامه شماره یک، سپس بسته دوم حاوی سوالات آزمون دروس استعداد تحصیلی (دفترچه شماره دو) همراه با پاسخنامه شماره دو و در انتها بسته سوم حاوی سوالات تخصصی (دفترچه شماره سه) همراه با پاسخنامه شماره سه است که داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی به سوالات هریک از دفترچه‌های مذکور در همان پاسخنامه مربوطه اقدام کنند.

الف) آزمون زبان انگلیسی عمومی: دفترچه شماره یک آزمون شامل سوالات زبان انگلیسی عمومی (۴۰ سوال) است که همه داوطلبان لازم است در مدت ۴۰ دقیقه درخصوص پاسخگویی به آنها اقدام کنند.

تذکر: متقاضیانی که با توجه به مجموعه امتحانی انتخابی خود، به زبان خارجی دیگری غیر از زبان انگلیسی (فرانسه، آلمانی، روسی و عربی) پاسخ می‌دهند، به جای دفترچه زبان انگلیسی عمومی، دفترچه شماره یک مربوط به آن زبان در اختیارشان قرار می‌گیرد.

ب) آزمون استعداد تحصیلی: دفترچه شماره دو آزمون شامل سوالات دروس استعداد تحصیلی (۲۵ سوال) است که همه داوطلبان لازم است در مدت ۵۰ دقیقه به سوالات پاسخ دهند.

تذکر: این دفترچه شامل چهار بخش است که بخش‌های یک تا سه مشترک برای تمام متقاضیان گروه‌های امتحانی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان است و متقاضیان صرفنظر از اینکه در چه گروه امتحانی هستند، باید به سوالات این سه بخش پاسخ دهند.

در بخش چهارم، آزمون استعداد تحصیلی شامل دو قسمت است که قسمت اول بخش چهارم، شامل سوالات استعداد منطقی است که متقاضیان کلیه گروه‌های امتحانی به جز گروه امتحانی فنی و مهندسی باید به سوالات این قسمت پاسخ دهند.

قسمت دوم بخش چهارم، شامل سوالات استعداد تجسمی است که فقط متقاضیان گروه امتحانی فنی و مهندسی باید به سوالات آن پاسخ دهند. متقاضیان گروه‌های امتحانی در این قسمت باید به سوالات مخصوص به خودراپاسخ دهند.

ج) آزمون تخصصی: دفترچه شماره سه آزمون شامل سوالات دروس تخصصی مربوط به هریک از کدرشته های امتحانی است و زمان پاسخگویی به آنها به شرح جدول زیر است:

جدول مربوط به مدت زمان پاسخگویی تخصصی هریک از رشته‌های امتحانی و گروه‌های آزمایشی در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳

گروه آزمایشیرشته امتحانیزمان پاسخگویی
علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی، علوم جغرافیایی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، ترجمه، زبان و ادبیات عربی، علوم اقتصادی، علوم ورزشی، تاریخ، علوم اجتماعی، مددکاری اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه، علوم تربیتی، روانشناسی (۱)، سنجش و اندازه گیری، روانشناسی (۲)، علم اطلاعات و دانش شناسی، حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل، مطالعات جهان، مدیریت، مجموعه رشته‌های دانشگاه علوم انتظامی امین، مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، گردشگری، حسابداری، علوم ارتباطات، باستان شناسی، محیط زیست، مطالعات زنان، مدرسی معارف اسلامی۱۰۵ دقیقه
علوم پایهعلوم زمین (۱)، علوم زمین (۲)، شیمی (۱)، شیمی (۲)، هواشناسی، زیست شناسی گیاهی، زیست شناسی جانوری و دریا، زیست شناسی سلولی و مولکولی، آمار، ریاضی، فیزیک، ژئوفیزیک، علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک، علوم شناختی۱۳۵ دقیقه
فنی و مهندسیمهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی نقشه برداری، مهندسی مکانیک (۱)، مهندسی مکانیک (۲)، مهندسی هوافضا، مهندسی معدن، مهندسی پلیمر، مهندسی محیط زیست، مهندسی پزشکی، مهندسی صنایع، مهندسی نفت، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی متالورژی و مواد، مهندسی شیمی، فناوری نانو، مهندسی هسته‌ای، مهندسی نساجی، مهندسی مکاترونیک۱۳۵ دقیقه
کشاورزی و منابع طبیعیعلوم و مهندسی محیط زیست، مهندسی مکانیک و مکانیزاسیون کشاورزی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و مهندسی صنایع غذایی، اقتصاد کشاورزی، مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی، مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک، علوم دامی، علوم و مهندسی آب، ژنتیک و به نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی، اگروتکنولوژی و آگرواکولوژی، ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی، حشره شناسی کشاورزی، بیماری شناسی گیاهی، علوم و مهندسی جنگل، علوم و مهندسی شیلات، علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری، مدیریت و کنترل بیابان۱۰۵ دقیقه
هنرمدیریت پروژه و ساخت، معماری، شهرسازی، پژوهش هنر، مرمت، تئاتر، طراحی صنعتی۱۰۵ دقیقه
دامپزشکیجراحی دامپزشکی (دستیاری)، مامایی و بیماری‌های تولید مثل دام (دستیاری)، بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک و بزرگ (دستیاری)، رادیولوژی دامپزشکی (دستیاری)، کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری)، پاتولوژی دامپزشکی، بهداشت و بیماری‌های پرندگان و آبزیان (دستیاری)، بیوشیمی، بهداشت موادغذایی، بهداشت خوراک دام، اپیدمیولوژی، میکروبیولوژی دامپزشکی، ایمنی شناسی، بیوتکنولوژی دامپزشکی، فناوری تولید مثل در دامپزشکی، سم شناسی، فارماکولوژی دامپزشکی، فیزیولوژی دامپزشکی، آناتومی و بافت شناسی مقایسه‌ای۱۰۵ دقیقه
زبانآموزش زبان و ادبیات فرانسه، آموزش زبان روسی، آموزش زبان آلمانی، آموزش زبان و ادبیات انگلیسی، زبانشناسی، زبان‌های باستانی ایران۱۰۵ دقیقه

دفترچه‌های سوال آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳ شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه‌ها دارای تنوع هستند.

متقاضیان با توجه به مجموعه امتحانی که در آن ثبت نام کرده‌اند، لازم است قبل از حضور در جلسه آزمون، به دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری ۱۴۰۳ مراجعه کرده و بر اساس رشته / گرایش‌هایی که تمایل به انتخاب و تحصیل در آنها را دارند، مواد امتحانی آزمون تخصصی آن رشته / رشته‌ها (دفترچه شماره ۳) راتعیین کنند و در هنگام آزمون، صرفاً به سوالات مرتبط به آن رشته / رشته‌ها در دفترچه سوال پاسخ دهند.

یادآوری مهم درخصوص معدل داوطلبان آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۴۰۳

معدل‌های مندرج در کارت شرکت در آزمون داوطلبان (معدل مدرک کارشناسی و معدل مدرک کارشناسی ارشد)، براساس اطلاعاتی که توسط شخص داوطلب به هنگام ثبت نام اینترنتی ارائه شده، درج شده است.

لذا داوطلبان لازم است معدل‌های مندرج در کارت ورودی خود را با توجه به بند «ه» صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام بررسی و چنانچه داوطلب در زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور موفق نشده است که معدل مقطع کارشناسی ارشد خود را بنا به دلایلی در تقاضانامه ثبت نام درج کند، می‌تواند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ورود به مرحله ویرایش اطلاعات کارت آزمون، نسبت به اصلاح معدل واقعی خود اقدام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا