دانشگاهی

فراخوان پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه الزهرا ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه الزهرا (س) بر اساس آیین نامه دکتری استعداد درخشان  و شیوه نامه اجرایی مصوب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، اداره حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۳ از بین متقاضیان حائز شرایط، برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در رشته‌های مندرج در این فراخوان به صورت بدون آزمون (استعداد درخشان) از طریق ثبت نام اینترنتی و انجام مصاحبه، دانشجو می‌پذیرد.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا

۱. کسب میانگین کل ۱۶ و بالاتر در مقطع کارشناسی و میانگین کل ۱۷ و بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامه) در مقطع کارشناسی ارشد مرتبط

تبصره ۱: در مورد متقاضیانی که میانگین کل کارشناسی پیوسته آن‌ها کمتر از ۱۶ و یا میانگین کل مقطع کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پایان نامه آن‌ها کمتر از ۱۷ باشد، میانگین همترازی طبق آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش، محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: ملاک ارزیابی معدل دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته، معدل کل دوره با رعایت حداقل ۱۷ یا معدل همتراز شده دوره یادشده طبق آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش (بدون احتساب نمره پایان نامه) است.

۲. متقاضیان استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای ورود به دوره تحصیلی دکتری می‌توانند بلافاصله پس از دانش آموختگی از دوره کارشناسی ارشد برای ۳ دوره متوالی پذیرش در مهرماه، در فراخوان دانشگاه شرکت کنند.

۳. در مقطع کارشناسی ارشد از میان دانشگاه‌های معتبر وزارت علوم، دانش آموخته شده باشد یا در مهلت مقرر دانش آموخته شود.

تبصره: دانش آموختگان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی دوره‌های الکترونیکی و مجازی و نیمه حضوری مجاز به ارائه درخواست نمی‌باشند.

۴. پذیرش افراد واجد شرایط در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان‌پذیر است. مدرک کارشناسی مدنظر در این فراخوان باید پیش از مدرک کارشناسی ارشد مرتبط اخذ شده باشد.

۵. دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی ارشد نمی توانند بدون آزمون وارد مقطع بالاتر شوند.

۶. پذیرش دارندگان مدرک حوزوی معادل کارشناسی که از طریق آزمون تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) سازمان سنجش وارد مقطع کارشناسی ارشد شده‌اند و بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری واجد شرایط هستند از طریق این فراخوان امکان‌پذیر است.

۷. حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی درج شده در این فراخوان کسب شود.

۸. حداقل یک مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی مرتبط با پایان نامه با کسب حداقل ۷ امتیاز، چاپ شده باشد.

تبصره: گواهی معتبر پذیرش چاپ مقاله با درج تاریخ دقیق چاپ مورد قبول است. متقاضیان باید نسخه نهایی چاپ شده مقاله را در اسرع وقت ارائه دهند در غیر این صورت پذیرش آن‌ها ملغی خواهد شد.

۹. هر گونه ثبت اختراع باید مورد تائید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.

۱۰. برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) باید تائیدیه دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه کنند.

۱۱. طرح‌های پژوهشی اجرا شده مرتبط با رشته گرایش تخصصی باید مورد تائید معاونت پژوهشی دانشگاه مجری طرح باشد.

۱۲. دارندگان اثر بدیع و ارزنده هنری باید تائیدیه از وزارت راه و شهرسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی کشور یا سازمانهای مشابه و مورد تائید را کسب و ارائه کنند.

۱۳. چنانچه متقاضیان دارای مدرک زبان معتبر باشند مطابق با جدول مندرج در این فراخوان، امتیاز لازم را کسب خواهند کرد. متقاضیانی که فاقد مدرک زبان هستند میتوانند در این فراخوان شرکت نمایند لیکن ضروری است در صورت پذیرش نهایی تا قبل از آزمون جامع دکتری، نسبت به تعیین تکلیف حد نصاب نمره علمی مورد نظر برای احراز صلاحیت در بسندگی زبان خارجی مطابق مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام کنند.

۱۴. تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع تحصیلی دکتری مجاز نیست.

۱۵. پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع دکتری در دوره‌های روزانه پذیرش شده و ادامه تحصیل آن‌ها رایگان خواهد بود و در صورت انصراف از تحصیل در دوره روزانه مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی میشوند.

۱۶. اتباع غیرایرانی مقیم ایران ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط میتوانند از تسهیلات این آیین نامه استفاده کنند.

۱۷. متقاضیان می‌بایست فقط در یک رشته درخواست خود را ارائه دهند.

۱۸. در صورت پذیرش در زمان شروع، تحصیل دانشجوی مقطع دکتری در سایر موسسات و دانشگاه‌ها نباشد.

۱۹. دانشگاه می‌تواند با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه نسبت به پذیرش حائزین شرایط اقدام نماید. اسامی پذیرفته شدگان باید توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تائید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تائید سازمان مذکور است.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه الزهرا

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:

دانشکدهرشتهگرایشنیمسال
علوم اجتماعی و اقتصادیحسابداریاول
جامعه شناسیجامعه شناسی مساپل اجتماعی ایراناول
مدیریت بازرگانیمدیریت بازاریابیاول
مدیریت فناوری اطلاعاتکسب و کار هوشمنداول
علوم اقتصادیاقتصاد پولیاول
توسعه اقتصادیاول
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیاول
روانشناسی تربیتیاول
علم اطلاعات و دانش شناسیبازیابی اطلاعات و دانشاول
هنرپژوهش هنردوم
تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنرهای اسلامیدوم
فنی و مهندسیمهندسی صنایعبهینه سازی سیستم هااول
شیمیشیمیشیمی تجزیهاول
شیمیشیمی آلیاول
فیزیکنانوفیزیکنانوساختارهااول
فیزیکفیزیک ماده چگالاول
ادبیاتزبان و ادبیات عربیاول
زبانشناسیاول
تاریختاریخ ایران بعد از اسلاماول
تاریخ اسلامدوم
الهیاتعلوم قرآن و حدیثاول
حکمت متعالیهاول
ریاضیریاضی کاربردیاول
علوم زیستیزیست شناسی گیاهیفیزیولوژیاول
میکروبیولوژیاول
زیست فناوری میکروبیاول

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه الزهرا ۱۴۰۳

مدارکی لازم برای ثبت نام متقاضیان دکتری بدون کنکور این دانشگاه به شرح زیر است:

۱- یک قطعه عکس اسکن شده؛

۲- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی؛

۳- تصویر مدرک یا گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و ریزنمرات مقطع کارشناسی ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل؛

۴- تصویر مدرک یا گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد و ریزنمرات مقطع کارشناسی ارشد ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل؛

تبصره– متقاضیان مشغول به تحصیل به جای گواهی فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد از کاربرگ گواهی تایید معدل استفاده کنند.

۵- تکمیل و بارگذاری فرم درخواست مخصوص همه متقاضیان (شماره تلفن و آدرس ایمیل الزامی میباشد)؛

تبصره ۱– کاربرگ فوق باید به صورت تایپی تکمیل گردد.

تبصره ۲– الصاق عکس به کاربرگ ضروری است.

۶- تکمیل و بارگذاری کاربرگ تایید معدل مخصوص متقاضیان نیم سال چهارم و متقاضیان در حال انجام مراحل فارغ التحصیلی؛

تبصره– در صورتی که کاربرگ تایید معدل به فرمت مصوب دانشگاه محل تحصیل دانشجو ارائه شود، تنها در مواردی قابل پذیرش است که حاوی کلیه اطلاعات درخواستی در نسخه نمونه باشد.

۷. بارگذاری تمام مدارک مربوط به فعالیت‌های پژوهشی مندرج در جدول شماره ۱ (جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی) مطابق با موارد تکمیل شده در فرم درخواست؛ گواهی اعتبار درجه علمی پژوهشی مجلات داخلی و ISI که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا پذیرش چاپ دارد، باید بارگذاری شود.

تبصره- در صورتی که دانشجو فاقد مدارک مربوط به حداقل یک بند از ردیف ۱ جدول شماره ۱ باشد، درخواست ایشان قابل بررسی نخواهد بود.

۸. بارگذاری مدرک زبان معتبر و کسب رتبه در المپیادهای علمی دانشجویی برای متقاضیانی که حائز این شرایط هستند؛

۹. بارگذاری مستنداتی که بیانگر موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد باشد؛

۱۰. بارگذاری کپی صفحه اول (عنوان فارسی)، صورت جلسه دفاع (صفحه امضا)، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی و صفحه آخر عنوان (لاتین پایان نامه کارشناسی ارشد؛

۱۱. بارگذاری گواهی رتبه در صورتی که متقاضیان دانش آموخته کارشناسی یا کارشناسی ارشد با رتبه‌های اول تا سوم هستند؛

۱۲. هزینه ثبت نام و بررسی مدارک در هر رشته ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال است که قابل پرداخت از طریق سامانه جامع دانشگاهی است.

ورود به سامانه گلستان

توجه: در صورت وجود هرگونه نقص در مدارک متقاضی، پرونده بررسی نخواهد شد و حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌شود.

مدارک لازم جهت ارائه در روز مصاحبه

 • اصل کلیه مستندات مربوط به سوابق و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی (کاربرگ فرم درخواست، کاربرگ تایید معدل، پایان نامه کارشناسی ارشد، مقالات چاپ شده، مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های معتبر، افتخارات، مدرک زبان و…) منطبق با جداول ارزشیابی مندرج در فراخوان؛
 • ارائه حداقل دو توصیه نامه از اساتید دوره کارشناسی ارشد (یکی از آن‌ها باید متعلق به استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد متقاضی باشد) به صورت پاکت در بسته و امضا شده توسط دانشجو به هیات داوران

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه الزهرا

متقاضیان باید جهت ثبت نام الکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر نسبت به انجام ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

لینک ثبت نام

فرایند ثبت نام متقاضیان

– پس از مطالعه فراخوان آماده‌سازی مدارک مورد نیاز و تکمیل کاربرگ‌های مربوطه، به سامانه گلستان به نشانی اینترنتی فوق مراجعه کنید.

– پس از ورود به سامانه گلستان، روی قسمت «متقاضی شرکت در آزمون» کلیک کنید و برای ایجاد حساب کاربری در سامانه، شناسه کاربری و رمز عبور مشخصی را تعریف کرده به خاطر بسپارید و از سامانه خارج شوید.

– دوباره به نشانی مراجعه کرده به حساب کاربری خود وارد شوید.

– با کلیک روی «متقاضی شرکت در آزمون» اطلاعات لازم را کامل و مدارک لازم را بارگذاری کنید.

توجه: مدارک بارگذاری شده باید به فرمت JPG باشند.

 • لازم است کد رهگیری و رمز عبور را برای پیگیری‌های بعدی یادداشت و نگهداری کنید.
 • دریافت گواهی ثبت نام منوط به بررسی مدارک توسط دانشگاه میباشد و پس از بارگذاری مدارک گواهی صادر نمی‌شود.

تذکرات مهم

 • به مدارک ناقص و یا مدارکی که در مهلت مقرر بارگذاری نشده باشد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • در صورت احراز هرگونه مطلب خلاف واقع در مدارک بارگذاری شده از ادامه تحصیل داوطلب در هر مرحله از تحصیل جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن به عهده داوطلب خواهد بود.
 • دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در صورت پذیرش باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۳۱ دانش آموخته گردند، در غیر این صورت قبولی آن‌ها منتفی خواهد شد.
 • ارائه درخواست از سوی متقاضی و دعوت به مصاحبه به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نیست.
 • وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت‌ عدم پذیرش و یا اشتباه در واریز به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش به هیچ عنوان امکان‌پذیر نخواهد بود.
 • با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت می‌‎باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب کنند.
 • پذیرش نهایی دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد برای ورود بدون آزمون در مقطع دکتری، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت‌ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.
 • ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود؛ بنابراین دانشگاه الزهرا از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه معذور است.

شایان ذکر است بارگذاری مدارک در سامانه گلستان به منزله تکمیل فرآیند ثبت نام است و دریافت گواهی ثبت نام منوط به بررسی مدارک تو سط دانشگاه می‌باشد.

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیفنوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیازنحوه ارزیابیامتیاز مکتسبه
۱۱-۱- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۷ امتیاز۴۰ امتیاز– هر مقاله تا ۷ امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و بین‌المللی تا ۷ امتیاز

۲مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان‌نامه۶ امتیازهر مقاله تا ۳ امتیاز
۳مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)۴ امتیازخارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
۴تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی۴ امتیاز
۵۱-۵ مشارکت در طرح های پژوهشی مرتبط با رشته گرایش تخصصی منوط به داشتن تاییدیه از دانشگاه محل انجام طرح و توصیه نامه از استاد مجری طرح
۲-۵ اثر بدیع و ارزنده هنری در جشنواره های معتبر ملی یا بین المللی برای رشته گرایش های مرتبط
۴ امتیاز
۶کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد۶ امتیازعالی تا ۶ و بسیار خوب تا ۴ امتیاز
حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه۷۴۰
 • نحوه امتیازدهی به کیفیت پایان نامه برای دانشجویانی که دفاع نکرده اند، بر اساس ارزیابی علمی کمیته علمی منتخب گروه آموزشی در جلسه مصاحبه تعیین می گردد.

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیفنوع فعالیت حداکثر امتیازنحوه ارزیابیامتیاز مکتسبه
۷معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)۶ امتیازمطابق با نظر کمیته علمی مصاحبه کننده گروه آموزشی
۸معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان‌نامه)۵ امتیازمطابق با نظر کمیته علمی مصاحبه کننده گروه آموزشی
۹طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی*۳ امتیازبیش از ۸ نیمسال کارشناسی پیوسته

بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

۱۰طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته *۳ امتیاز بیش از ۴ نیمسال امتیازی ندارد.
۱۱برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی۵ امتیازرتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶،  ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز
۱۲داشتن توانمندی زبان خارجی۸ امتیازطبق جدول شماره ۴
جمع۳۰

* رشته‌هایی که برنامه درسی آن‌ها طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته بیش از ۸ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته بیش از ۴ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ارشد پیوسته بیش از ۱۲ نیمسال تحصیلی تصویب شده‌اند، با نظر کمیته مصاحبه‌کننده می‌توانند از امتیاز بندهای ۹ و ۱۰ بهره‌مند شوند.

جدول شماره ۳- امتیازات مصاحبه

ردیفشاخص ارزیابیحداکثر امتیاز امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۱۳تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات۳ امتیاز
۱۴وسعت نظر نوآوری و کارآفرینی۳ امتیاز
۱۵شخصیت، متانت و نحوه تعامل۳ امتیاز
۱۶نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی۳ امتیاز
۱۷توانایی فن بیان و انتقال مطالب۳ امتیاز
۱۸هم‌راستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه۱۵ امتیاز
جمع۳۰

جدول ۴- همترازی نمرات آزمون های مللی و بین المللی زبان انگلیسی 

MSRT (MCHE)IELTS EquivalentTOEFL IBTTOEFL Computer+ TOEFL PAPER
TOLIMO
حداکثر نمره
90-1007-9/096-120250-300600-6808
85-896/5-6/986-95232-249575-5997
80-846-6/476-85213-231550-5746
75-795/5-5/966-75196-212525-5495
70-745-5/456-65173-195500-5244
65-694/5-4/946-55152-172475-4993
60-644-4/436-45133-151450-4742
50-593/5-3/929-35113-132425-4491

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا