آزمون‌هادانشگاهیورودی دکتری

اعلام نتایج دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، بنا بر اعلام این دانشگاه،  فهرست قبولی های علمی دوره های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان براساس شماره پرونده ثبت شده در سامانه گلستان و مشخصات داوطلب در متن اطلاعیه اعلام شده است.

شایان ذکر است پذیرش قطعی این افراد منوط به احراز کلیه شرایط زیر میباشد:

۱- تشکیل دوره در رشته مربوط از طریق آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی در سال ۱۴۰۱

۲- تایید پذیرش نهایی داوطلب توسط سازمان سنجش آموزش کشور

۳- تایید صلاحیت عمومی داوطلب توسط مراجع ذی صلاح

۴- احراز حدنصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول وفق جدول زیر و ارائه مدرک مذکور حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع از طریق سامانه گلستان/پیشخوان خدمت/درخواست بررسی مشکلات/ارسال مدارک زبان خارجی

تذکر: در صورتی که داوطلبی موفق به احراز کلیه شرایط فوق نشود یا اصالت مدارک مربوط احراز نشود، در هر مرحله ای از ثبت نام و ادامه تحصیل، پذیرش داوطلب لغو خواهد شد و شرکت در کلاسهای دوره نیز هیچگونه حقی برای وی ایجاد نمیکند.

جدول مدارک زبان انگلیسی معتبر و حدنصاب قابل قبول (از ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ مطابق با ۲۲ مارس ۲۰۲۰ به بعد)

** درخصوص آزمون‌های TOEFL IBT و IELTS Academic حداکثر ۲سال به مدت اعتبار فوق اضافه میشود.

مدارک زبان معتبر **آزمون زبان
ویژه دانشگاهها
T.M.U
EXAM
MSRT
(MCHE)
 MHLE IELTS Academic TOLIMO TOEFL IBT
حداقل نمره قابل قبول * 50 50 60 50 5/5 500 60

* درخصوص رشته‌های زبان وادبیات عربی، آموزش زبان روسی و آموزش زبان فرانسه حداقل نمره قابل قبول ٪۸۰ نمره اعلام شده است.

** آزمون زبان دانشگاه‌های اصفهان، تبریز، تهران، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و هنر تهران

اسامی قبولی‌های علمی دوره‌های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ دانشگاه تربیت مدرس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان

ردیف دانشکده شماره
پرونده
نام خانوادگی نام شش رقم
سمت
راست
شماره ملی
رشته قبولی وضعیت
قبولی
علمی
توضیحات
1 حقوق 87136 پیرنیاکان صدرا 381119 حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی – اقتصادی – مالی قبول
2 حقوق 87024 کلانترزاده سعدآباد سجاد 081412 حقوق خصوصی قبول
3 حقوق **
87109
منظمی تبار سروش 057662 حقوق کیفری و جرم شناسی قبول مشروط به ارایه فرم
شماره 1با مهر و
امضای مدیر آموزشی
دانشگاه محل
تحصیل
4 حقوق 87323 نادعلی علیرضا 709416 حقوق کیفری و جرم شناسی ذخیره
5 علوم انسانی 87028 مومنی دیماندول علی 296381 آموزش زبان انگلیسی قبول
6 علوم انسانی 87056 اشراقی مهشاد 224245 آموزش زبان فرانسه قبول
7 علوم انسانی 87465 آذرنیو نازنین 403826 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی قبول
8 علوم انسانی *
87564
حبیب زاده سایه 175309 جغرافیا و برنامه ریزی شهری قبول مشروط به ارائه اصل نامه پذیرش مقاله
9 علوم انسانی 87035 هاشمی نخل ابراهیمی سید
عبدالکریم
966842 جغرافیا و برنامه ریزی شهری قبول
10 علوم انسانی 87057 ملکشاهی محمد رضا 389021 جغرافیای سیاسی قبول
11 علوم انسانی 86994 صالحیان علی 266676 روابط بین الملل قبول
12 علوم انسانی 87569 صابرلتیباری فرشته 904718 زبان شناسی قبول
13 علوم انسانی 86892 کریم زاده ابراهیم 103855 زبان و ادبیات فارسی قبول
14 علوم انسانی 87314 امیری شبنم 246744 زبان و ادبیات فارسی ذخیره
15 علوم انسانی 87002 فرجی فاطمه 319991 زبان وادبیات عربی قبول
16 علوم انسانی 87162 حمزه ریحانه 539886 زبان وادبیات عربی ذخیره
17 علوم انسانی *
87668
زندوکیلی محمدحسن 219736 علوم سیاسی – مسائل ایران قبول مشروط به ارایه پروف یا نسخه چاپ
شده مقاله
18 علوم انسانی 87110 کامیابی کیانا 831867 علوم سیاسی – مسائل ایران ذخیره
19 علوم انسانی 87492 نظامی خیرآبادی محدثه 559471 علوم قرآن و حدیث قبول
20 علوم انسانی 87170 عیسی رامونا 833250 فلسفه تعلیم و تربیت قبول
21 علوم انسانی 87440 سیاوشی محمد 610291 فیزیولوژی ورزشی ذخیره
22 علوم انسانی 86938 فصیحی لیلا 433947 فیزیولوژی ورزشی قبول
23 علوم پایه 87131 پژند زکیه 733381 شیمی – شیمی فیزیک قبول
24 علوم پایه 87298 متقی زاده مهلا 115398 شیمی – شیمی فیزیک ذخیره
25 علوم پایه 86898 خیرالدین سارا 097130 شیمی – شیمی معدنی قبول
26 علوم پایه 87246 وظیفه دار مینا 925776 علوم زمین – تکتونیک قبول
27 علوم پایه 87450 فروزی صومعه پریا 090450 فیزیک – اپتیک و لیزر قبول
28 علوم پایه 87190 رضازاده مصطفی 662447 فیزیک – اپتیک و لیزر ذخیره
29 علوم پایه 87188 ادهمی ژینا 680495 فیزیک – فیزیک ماده چگال قبول
30 علوم ریاضی 87313 صبوری قاسم قشلاقی عاطفه 115350 آمار قبول
31 علوم زیستی 87027 اسدالله پور چمازی مجتبی 137242 بیوفیزیک قبول
32 علوم زیستی 87164 پاک نیا فاطمه 176028 ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی) قبول
33 فنی و مهندسی 87673 ندیمی مهدی 517699 مهندسی متالورژی و مواد – خوردگی و
پوشش و مهندسی سطح
قبول
34 فنی و مهندسی **
87396
حسنی زاده سید عرفان 384417 مهندسی متالورژی و مواد – خوردگی و پوشش و مهندسی سطح ذخیره مشروط به ارایه فرم شماره 1 با مهر و امضای مدیر آموزشی
دانشگاه محل
تحصیل
35 فنی و مهندسی 86963 فیاضی عارف 025860 مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی قبول
36 فنی و مهندسی 87403 شمسی محمد 252507 مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی ذخیره
37 کشاورزی 87411 محمدی فاطمه 599117 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار –
ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
قبول
38 کشاورزی 87041 خلیلی فاطمه 304291 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار –
ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
ذخیره
39 کشاورزی 87309 ابوطالب یزدی محمدرضا 678587 علوم دامی – تغذیه دام قبول
40 کشاورزی 87205 سعدیان علی 009677 علوم و مهندسی آب – منابع آب قبول
41 کشاورزی 86929 عساکره عاطفه 229076 علوم و مهندسی باغبانی – اصلاح و
بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
قبول
42 کشاورزی 87156 عامری حانیه 352259 علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی قبول
43 کشاورزی 87481 تیموری جروکانی زهرا 418601 علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی ذخیره
44 مدیریت و
اقتصاد
87112 رحیمی خجسته 957763 اقتصاد – اقتصاد سلامت قبول
45 مدیریت و
اقتصاد
87387 پولایی موزیرجی زهرا 681951 اقتصاد – اقتصاد سلامت ذخیره
46 مدیریت و
اقتصاد
**
87621
اسکندری فاطمه 316142 سیاستگذاری علم و فناوری قبول مشروط به ارایه فرم
شماره 1با مهر و
امضای مدیر آموزشی
دانشگاه محل
تحصیل
47 مدیریت و
اقتصاد
87305 بهرامی پور حسین 559582 سیاستگذاری علم و فناوری ذخیره
48 مدیریت و
اقتصاد
971838 فرزدی بهراد 86911 علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت
اطلاعات و دانش
قبول
49 مدیریت و
اقتصاد
87405 جباری لیلا 308336 علوم اقتصادی – اقتصادسنجی قبول
50 مدیریت و
اقتصاد
**
86895
اسماعیلی پریسا 112862 علوم اقتصادی – اقتصادسنجی ذخیره مشروط به ارایه فرم شماره 1 با مهر و امضای مدیر آموزشی
دانشگاه محل
تحصیل
51 مدیریت و
اقتصاد
87552 حضرتی امیررضا 102197 مدیریت دولتی – رفتار سازمانی قبول
52 مدیریت و
اقتصاد
87224 هاشمیان زاده شمیم 723781 مدیریت دولتی – رفتار سازمانی ذخیره
53 مدیریت و
اقتصاد
**
87103
جهانشاهی نژاد فرشید 692011 مدیریت صنعتی – تحقیق درعملیات قبول مشروط به ارایه فرم شماره 1 با مهر و امضای مدیر آموزشی
دانشگاه محل
تحصیل
54 مدیریت و
اقتصاد
111299 پروین فاطمه 87421 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار
هوشمند
قبول
55 مدیریت و
اقتصاد
87102 صدری خواه شیخ
آبادی
امیررضا 351176 مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار
هوشمند
ذخیره
56 مهندسی برق و
کامپیوتر
87310 حسینی الهه 839728 مهندسی برق – الکترونیک قبول
57 مهندسی برق و
کامپیوتر
87473 رجائیان ابوالفضل 786416 مهندسی برق – الکترونیک ذخیره
58 مهندسی برق و
کامپیوتر
87501 رحمانیان کوشککی آرمینه 511511 مهندسی برق – کنترل قبول
59 مهندسی برق و
کامپیوتر
87644 کاظمی رضا 904551 مهندسی برق – کنترل ذخیره
60 مهندسی برق و
کامپیوتر
87277 عقیلی محمد ابراهیم 067324 مهندسی برق – مخابرات (سیستم) قبول
61 مهندسی برق و
کامپیوتر
227876 عظیمی امین 87154 مهندسی برق – مخابرات (میدان و
امواج)
قبول
62 مهندسی برق و
کامپیوتر
87301 نوروزی رزانی امیرحسین 135890 مهندسی برق – مخابرات (میدان و
امواج)
ذخیره
63 مهندسی برق و
کامپیوتر
87397 علیدادی مهسا 323480 مهندسی پزشکی قبول
64 مهندسی برق و
کامپیوتر
87206 تعالی معصومه 830362 مهندسی کامپیوتر قبول
65 مهندسی برق و
کامپیوتر
86957 راستی فرساد امیر 529015 مهندسی کامپیوتر قبول
66 مهندسی شیمی 87295 زندی اسعد 086075 مهندسی پلیمر قبول
67 مهندسی شیمی 87429 طاوسی سحر 851715 مهندسی پلیمر قبول
68 مهندسی شیمی **
87262
نوری مریم 232654 مهندسی شیمی قبول مشروط به ارایه فرم شماره 1 با مهر و امضای مدیر آموزشی
دانشگاه محل
تحصیل
69 مهندسی شیمی 87049 آتش زر میرمحمد 201417 مهندسی شیمی قبول
70 مهندسی شیمی 87319 شفیعی مسعود 162220 مهندسی نفت – مخازن قبول
71 مهندسی شیمی *
87445
مهروز نفیسه 396701 مهندسی نفت – مخازن قبول مشروط به ارایه پروف یا نسخه چاپ شده مقاله
72 مهندسی صنایع
و سیستم ها
926314 مرادی روژین 86921 مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم
ها
قبول
73 مهندسی صنایع
و سیستم ها
317005 قضاوی نفیسه 87293 مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم
ها
قبول
74 مهندسی صنایع
و سیستم ها
86930 فنائی سید علی 664168 مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستمها قبول
75 مهندسی صنایع
و سیستم ها
300216 تجاسب پوریا 87586 مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستمها ذخیره1
76 مهندسی صنایع
و سیستم ها
385711 ملکی سارینا 87562 مهندسی صنایع – بهینه سازی سیستم ها ذخیره2
77 مهندسی صنایع
و سیستم ها
87468 ولی اللهی عارفه 590061 مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت
سیستمهای اطلاعاتی
قبول
78 مهندسی صنایع
و سیستم ها
*
87675
نادرنژاد فاطمه 476921 مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت
سیستمهای اطلاعاتی
ذخیره مشروط به ارایه پروف یا نسخه چاپ
شده مقاله
79 مهندسی عمران
و محیط زیست
87303 عسکری علیرضا 063186 مهندسی عمران – راه و ترابری قبول
80 مهندسی عمران
و محیط زیست
87402 امیرخانی شهرکی محمد جواد 569493 مهندسی عمران – راه و ترابری ذخیره
81 مهندسی عمران
و محیط زیست
87199 معاف سینا 083499 مهندسی عمران – ژئوتکنیک قبول
82 مهندسی عمران
و محیط زیست
87416 گنجی زاده زواره امیرحسین 995539 مهندسی عمران – سازه قبول
83 مهندسی عمران
و محیط زیست
87400 درهمجانی غزاله 288476 مهندسی عمران – مهندسی محیط
زیست
قبول
84 مهندسی عمران
و محیط زیست
87204 خداوردی زهره 035173 مهندسی عمران – مهندسی محیط
زیست
ذخیره
85 مهندسی
مکانیک
**
87015
کرمی امیرحسین 917707 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی قبول مشروط به ارایه فرم شماره 1 با مهر و امضای مدیر آموزشی
دانشگاه محل
تحصیل
86 مهندسی
مکانیک
87197 کوچکیان فرد امید 539173 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی
(زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات)
قبول
87 مهندسی
مکانیک
87238 نیک زارع جواد 949023 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی قبول
88 مهندسی
مکانیک
86903 آورزمانی ملیحه 842083 مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی قبول
89 هنر 87613 شکری حسن 503543 پژوهش هنر قبول
90 هنر 87609 زریابی محمد 254727 پژوهش هنر ذخیره
91 هنر 87640 کاکی زاده محمد امیر 068971 شهرسازی قبول
92 هنر 87408 البرزی گلاره 590051 شهرسازی ذخیره
93 هنر 87063 ناصری نگار 417264 معماری قبول
94 هنر 87245 برادران مطیع محمد رضا 659893 معماری منظر قبول
95 هنر 87449 گروسی عاطفه 742783 هنرهای اسلامی قبول
96 هنر 87043 نیک نسب زینب 691547 هنرهای اسلامی ذخیره

توجه:

– قبول شدگانی که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون شفاهی “نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقالات علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود را ارائه کرده‌اند که فاقد نسخه نهایی قبل از چاپ (پروف) مقاله” بوده است و در جدول فوق، بالای شماره ملی آنان علامت * درج و شرایط آن‌ها در ستون توضیحات اعلام شده است ملزم هستند تصویر مستندات مربوط را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ به پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایند.

تبصره: در صورت‌ عدم امکان، آخرین مهلت ارائه مدارک مربوط حداکثر تا قبل از زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ میباشد و ضروری است داوطلبان ذیربط نسبت به تکمیل فرم تعهد مربوط اقدام و تصویر فرم را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱به پست الکترونیکی فوق الذکر ارسال نمایند. در غیر این صورت نسبت به لغو قبولی مشروط ایشان اقدام خواهد شد و شرکت در کلاس‌های دوره هیچگونه حقی برای آنان ایجاد نمی‌کند.

– قبول شدگانی که در زمان ثبت نام و شرکت در جلسه آزمون شفاهی نسبت به بارگزاری فرم شماره ۱ با تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود در سامانه گلستان دانشگاه اقدام نکردهاند در جدول فوق، بالای شماره ملی آنان علامت ** درج و شرایط آن‌ها در در ستون توضیحات اعلام شده است، ملزم هستند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ فرم مذکور یا گواهی رسمی حاوی اطلاعات مقطع کارشناسی ارشد خود را با تایید مدیر امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل به عنوان دانشگاه تربیت مدرس را به پست الکترونیکی [email protected] ارسال نمایند و اصل آن را نیز در زمان مراجعه حضوری به مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه (ساختمان آموزش کل- طبقه اول- اتاق ۲۰۲) تحویل نمایند، در غیر این صورت از فهرست قبولی های علمی مشروط دانشگاه حذف خواهند شد و مجاز به ثبت نام و شرکت در کلاس‌های دوره نخواهند بود.

نکات مهم:

۱- اطلاعیه دانشگاه درخصوص نحوه و زمان ثبت نام حضوری و غیرحضوری پذیرفته شدگان، پس از اعلام نتایج پذیرش داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دورههای دکتری تخصصی سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور و ابلاغ برنامه زمانی ثبت نام، در بخش آموزش وبگاه دانشگاه به نشانی http://www.modares.ac.ir/edu قرار خواهد گرفت.

قبول شدگان لازم است اخبار مربوط به ثبت نام را از طریق نشانی فوق پیگیری و در موعد مقرر مراحل ثبت نام را انجام دهند و دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع‌رسانی به داوطلبان از طرق دیگر ندارد و مطلع نشدن داوطلبان وعدم ثبت نام قبولیهای علمی در موعد مقرر به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد و هیچ درخواست مساعدتی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۲- در رشته‌هایی که قبولی علمی اعلام نشده است هیچ یک از داوطلبان حد نصاب علمی لازم را برای پذیرش در این دانشگاه کسب نکرده اند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا