آزمون‌هاورودی دکتری

پذیرش دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان در نظر دارد بر اساس آیین نامه دکتری بدون آزمون دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

  • ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمی‌باشد.
  • پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست و صرفا منوط بر وجود ظرفیت قانونی پذیرش با آزمون در دوره دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد. از این رو توصیه می‌شود که با تمام تلاش و همت در کنکور دکتری شرکت و سعی کنید از آن طریق وارد دوره‌های دکتری شوید.
  • پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
  • دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ و بعد از آن فارغ التحصیل شده باشند مجاز به شرکت در این فراخوان هستند.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون

الف) حداقل شرایط لازم برای ارائه درخواست:

۱- معدل کل یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسی متقاضی، حداقل شانزده باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی متقاضی، کمتر از شانزده باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد. چنانچه اطلاعات مربوط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضی در پرتال سازمان سنجش وجود نداشته باشد، نزدیک‌ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضی یا دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد.

۲- معدل کل یا معدل کل همتراز شده مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، بدون احتساب نمره پایان نامه، حداقل هفده باشد. در مواردی که معدل کل مقطع کارشناسی ارشد متقاضی بدون احتساب نمره پایان نامه، کمتر از هفده باشد، معیار محاسبه همترازی، آخرین اطلاعات موجود در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد. چنانچه اطلاعات مربوط به رشته گرایش یا دانشگاه محل تحصیل متقاضی در پرتال سازمان سنجش وجود نداشته باشد، نزدیک‌ترین ضرایب همترازی به رشته گرایش متقاضی یا دانشگاه محل تحصیل وی، ملاک عمل خواهد بود. شورای استعدادهای درخشان دانشگاه در این خصوص اقدام خواهد کرد.

۳- بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی کارشناسی ارشد متقاضی نگذشته باشد.

۴- متقاضی، صرفا دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال چهارم کارشناسی ارشد دوره‌های روزانه یا نوبت دوم دانشگاه های دولتی سراسر کشور باشد.

۵- دانشجویان نیمسال چهارم، مشروط به اینکه: اولا؛ تمام واحدهای دوره (غیر از پایان نامه) را تا تاریخ مصاحبه گذرانده باشند و ثانیا؛ استاد راهنمای وی کتبا تائید کند که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل می‌گردد و ثالثا؛ سایر شرایط علمی مندرج در قانون را داشته باشند، می‌توانند متقاضی پذیرش بدون آزمون بوده و پرونده ارسال کنند.

۶- کسب حد نصاب لازم از آزمون زبان انگلیسی، در جلسه مصاحبه الزامی نیست. ولی پذیرفته شده متعهد می‌گردد که قبل از آزمون جامع دوره دکتری، حد نصاب مصرح در قانون را اخذ و به دانشگاه اعلام کند.

۷- به مستندات علمی تا روز مصاحبه، امتیاز تعلق می‌گیرد.

۸- کسب حداقل ۵/۵ امتیاز و تویی مربوط به آیین نامه الزامی است.

۹- مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال، بابت بررسی مدارک دریافت می‌شود. این وجه، تحت هیچ شرایطی مسترد نمی‌گردد.

۱۰- پذیرفته شده نهایی، به صورت مشروط ثبت نام شده و مشغول به تحصیل می‌گردد.

۱۱- ثبت نام قطعی از پذیرفته شده نهایی، منوط به تایید صلاحیت علمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و صلاحیت عمومی توسط گزینش دانشجو است.

۱۲- پذیرفته شدگان نهایی تابع کلیه ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی جاری دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و هیچ تفاوتی با سایر دانشجویان دوره دکتری دانشگاه ندارند.

۱۳- دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه سیستان و بلوچستان به صورت تمام وقت است و نمی‌تواند در یکسال اول تحصیل، درخواست مرخصی تحصیلی نماید.

۱۴- تغییر رشته و گرایش و انتقال در مقطع دکتری ممنوع است.

۱۵- هر متقاضی فقط می‌تواند در یک رشته گرایش تقاضای پذیرش دکتری بدون آزمون داشته باشد.

۱۶- امتیاز دهی صرفا بر اساس ردیف‌های جداول زیر صورت می‌گیرد و گروه مصاحبه کننده به هیچ وجه نمی‌توانند ردیف دیگری ایجاد نمایند.

۱۷- به تشخیص گروه های آموزشی دانشگاه و پس از انجام مصاحبه، ممکن است هیچ متقاضی واجد شرایط تشخیص داده نشوند. بنابراین دعوت به مصاحبه، هیچ حقی برای دعوت شونده ایجاد نمی‌کند.

۱۸- هر وقت و در هر شرایطی که خلاف یا پنهان کاری در مدارک ارائه شده متقاضی مشاهده شود، از دانشگاه اخراج شده و مطابق مقررات بایستی پاسخگوی مطالبات دانشگاه و سایر مراجع ذیصلاح نیز باشد. مشکل نظام وظیفه متقاضیان مرد بر عهده خودشان است.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان ۱۴۰۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدارک لازم جهت ارسال به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه جهت دریافت معرفی نامه حضور در جلسه مصاحبه به شرح زیر می باشند:

۱- مدرکی رسمی که بیانگر معدل کارشناسی شما باشد. (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: PDF یا JPEG است).

۲- مدرکی رسمی که بیانگر، معدل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه) و تاریخ دانش آموختگی شما باشد. (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: PDF یا JPEG است).

۳- ارسال کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی پشت و رو از کارت ملی الزامی است. (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: PDF یا JPEG است)

۴- تکمیل و امضای فرم درخواست پذیرش (فرم الف یا ب) (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: PDF یا JPEG است)

۵- یک قطعه عکس جدید ۳*۴ (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: JPEG)

۶- فیش واریزی (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: JPEG)

۷- فرم توانمندی (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: JPEG)

۸- فرم نظرسنجی (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: JPEG)

۹- فرم رزومه و مستندات آن (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: PDF)

۱۰- فرم توصیه نامه (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: PDF یا JPEG است)

۱۱- فرم تعهد نامه (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: PDF یا JPEG است)

۱۲- چک لیست (فرمت بارگذاری شده مورد پذیرش: PDF)

تذکر: دارندگان معدل کارشناسی کمتر از ۱۴ و کارشناسی ارشد کمتر از ۱۵ به هیچ وجه مدرک نفرستند.

زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور

علاقه مندان بایستی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ مدارک خود را از طریق درگاه تعبیه شده ارسال نمایند.

توضیحات: از طریق وبسایت دانشگاه به آدرس https://www.usb.ac.ir/bto به صفحه گروه استعدادهای درخشان مراجعه و پس از مراجعه به پوشه «پذیرش بدون آزمون دکتری» به منوی «اطلاعیه‌های مهم» مراجعه نمایید. پس از مطالعه کامل فراخوان پذیرش در این منو، اقدام به ثبت نام و تشکیل پرونده از طریق درگاه تعبیه شده در این محل نمایید.

به منظور ثبت نام و تشکیل پرونده شما بایستی مطابق با چک لیست موجود در منوی «اطلاعیه‌های مهم» مدارک را کامل (فرم‌ها کاملا به صورت تایپ شده تکمیل گردد) و آن‌ها را بصورت یک فایل زیپ شده، حداکثر به حجم ۱۵ مگابایت و با عنوان دانشجو (نام و نام خانوادگی بصورت لاتین) آماده کرده و در قسمت انتخاب فایل بارگذاری نموده و ارسال فایل را انتخاب و سپس اطلاعات خود را ثبت نمایید.

تذکر ۱: لازم است کلیه فیلد‌های (نام، نام خانوادگی، کد ملی، رشته تحصیلی و ارسال فایل موجود در بخش ثبت نام و تشکیل پرونده را به دقت کامل نمایید.

تذکر ۲: لازم به ذکر است در کنار رشته تحصیلی دانشجویان سایر دانشگاه ها، نام دانشگاه محل تحصیل کارشناسی خود را ذکر نمایند.

تذکر بسیار مهم ۳: لازم به ذکر است تمامی فرم‌ها بایستی به صورت تایپ شده پر گردد و به هیچ وجه دست‌نویس نباشد. پس از تایپ موارد مندرج جهت امضا و یا اثر انگشت یا هر دو، فایل تایپ شده را پرینت، سپس امضا نموده و فایل پی دی اف یا عکس را بارگذاری کنید.

 مدارک لازم جهت ارائه در جلسه مصاحبه دکتری بدون آزمون

همه مدارک زیر و سایر مستندات لازم است در جلسه مصاحبه ارائه شود:

۱- اصل فیش واریزی به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال نزد بانک ملی بابت پذیرش دکتری بدون آزمون سال ۱۴۰۱

** این مبلغ تحت هیچ شرایطی برگشت داده نمی‌شود.

۲- ریز نمرات کارشناسی (در صورتی که پرینت رسمی دانشگاه را در اختیار ندارید، کافی است از سیستم گلستان پرینت غیر رسمی گرفته و تمام صفحات آن را شخصا امضا کرده و ارسال کنید) و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل و معدل کارشناسی شما باشد.

۳- ریز نمرات کارشناسی ارشد (در صورتی که پرینت رسمی دانشگاه را در اختیار ندارید، کافی است از سیستم گلستان پرینت غیر رسمی گرفته و شخصا تمام صفحات آن را امضا کرده و ارسال کنید) و مدرکی رسمی که بیانگر طول سنوات تحصیل، معدل کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه) و تاریخ دانش آموختگی باشد.

۴- کپی تمام صفحات مقالات چاپ شده یا پذیرفته شده برای چاپ

۵- نامه رسمی مبنی بر پذیرش قطعی چاپ از مجله مورد نظر، صرفا برای مقالاتی که هنوز چاپ نشده اند.

۶- کپی کامل سایر مدارک و مستندات پژوهشی انجام شده و خاتمه یافته (در صورت وجود)

۷- کپی گواهی زبان آزمون‌های معتبر (در صورت وجود)

۸- کپی سوابق تدریس (در صورت وجود)

۹- توصیه نامه از استاد راهنمای کارشناسی ارشد (در فرمت فرم ج که در ادامه آمده است)

۱۰- اصل پایان نامه کارشناسی ارشد برای دانش آموختگان

۱۱- مستنداتی که بیانگر موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد باشد.

۱۲- کپی صفحه اول (عنوان فارسی)، صورتجلسه دفاع (صفحه امضاء)، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی و صفحه آخر عنوان لاتین) پایان نامه کارشناسی ارشد

۱۳- یک توصیه نامه از یکی از اساتید دوره کارشناسی ارشد (در فرمت فرم ج)

۱۴- کپی کارنامه کنکور دکتری ۱۴۰۰ (ارسال این مدرک الزامی نیست ولی در پذیرش شما اثر مثبت دارد)

۱۵- در صورتی که دانش آموخته کارشناسی یا کارشناسی ارشد رتبه اول تا سوم هستید، بهتر است گواهی رتبه ارائه کنید.

نکات مهم

۱- دانشجویان دارنده مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیر انتفاعی، علمی کاربردی و پردیس‌های بین الملل (خودگردان) مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

۲- پذیرش دانشجویان غیر ایرانی، ایرانی انتقالی از دانشگاه‌های خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاه‌های خارج از ایران اخذ نموده اند، از طریق این فراخوان امکان‌پذیر نیست.

۳- مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام نکرده باشند، بررسی نخواهد شد.

۴- وجه پرداختی بابت بررسی درخواست متقاضی بوده و در صورت نقص مدارک، عدم پذیرش و غیره مسترد نخواهد شد.

۵- درخواست متقاضی صرفا در اولویتی بررسی می‌شود که در فرم تقاضا و در زمان ثبت نام اینترنتی، انتخاب کرده است.

تذکر: حتی در صورت‌عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته گرایش‌های مرتبط، به هیچ عنوان امکان بررسی در سایر گرایش‌ها وجود ندارد. لذا ضروری است داوطلب در انتخاب رشته گرایش‌ها و اولویت آن‌ها دقت کند.

۶- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارک وجود داشته باشد، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می‌شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۷- شرکت در این فراخوان، حقی برای متقاضی ایجاد نمی‌کند. به کلیه متقاضیان توصیه می‌شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی کارشناسی ارشد را دقیقا رعایت نمایند.

نحوه ثبت نام شرکت کنندگان در جلسه مصاحبه

پس از بررسی اولیه مدارک و اعلام اسامی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه، از طریق صفحه استعدادهای درخشان، به آن‌ها اطلاع‌رسانی میشود.

اعلام نتایج: زمان اعلام نتایج و اسامی پذیرفته شدگان اولیه (پذیرش اولیه دانشگاه) طبق اطلاعیه‌های آتی از طریق وبسایت دانشگاه به آدرس و اطلاع‌رسانی خواهد شد. دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطلاع‌رسانی از طرق دیگر ندارد. از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری اکیدا خودداری نمایید. در صورت لزوم سوالات شما از طریق ایمیل داده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا