پژوهشی

پایان‌نامه های پایگاه «گنج» بیش از یک میلیون بار دریافت شد

در سال تحصیلی گذشته؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه فصل سوم «آئین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان‌نامه ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آن‌ها» (شماره ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶)؛ دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارسا) در پایگاه اطلاعات علمی ایران «گنج» (به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR)، از سال ۱۳۹۵ و با پرچم‌داری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های این وزارت آغاز شد.

بر پایه این آئین‌نامه؛ اطلاعات کتاب‌شناختی، چکیده، و ۲۰ برگ نخست هر پارسا؛ بی‌درنگ پس از ثبت در ایرانداک در دسترس همگان گذارده می‌شوند. در همین چارچوب نیز دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پس از ۱۸ ماه و رساله‌های دکتری پس از ۳۰ ماه از زمان دفاع، برای همگان در «گنج» فراهم شد. کاربران می‌توانند در هر هفت روز، پنج پارسا را دریافت (دانلود) کنند.

بر این پایه، در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، دسترسی رایگان به تمام‌متن ۵۳۷.۹۱۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و ۶۱.۶۳۵ رساله دکتری در «گنج» فراهم بود. در این سال تحصیلی، تمام‌متن ۲۸۶.۹۶۹ پایان‌نامه و ۲۲.۲۵۲ رساله را ۲۸۵ هزار کاربر، بیش از یک میلیون بار دریافت کردند. جدول زیر گنجینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و آمار دریافت آن‌ها را در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

گنجینه شمار

(عنوان)

شمار

(تمام‌متن)

شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد

دریافت

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت هر مدرک
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد ۵۹۱.۶۵۱ ۵۳۷.۹۱۵ ۲۸۶.۹۶۹ ۵۳ ۱.۰۶۷.۱۲۳ ۳.۷۲
رساله‌های دکتری ۸۸.۷۷۹ ۶۱.۶۳۵ ۲۲.۲۵۲ ۳۶ ۱۱۷.۵۶۵ ۵.۳
همه ۶۸۰.۴۳۰ ۵۹۹.۵۵۰ ۳۰۹.۲۲۱ ۵۱ ۱.۱۸۴.۶۸۸ ۳.۸۳

شمار و میانگین دریافت تمام‌متن پارساها در چهار سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در جدول زیر آمده‌اند. در این سال‌ها، تمام‌متن پارساها، روی هم بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بار دریافت شده‌اند.

سال

تحصیلی

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت روزانه

در ۳۶۵ روز (با تکرار)

سال

تحصیلی

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت روزانه

در ۳۶۵ روز (با تکرار)

۱۳۹۶-۱۳۹۷ ۴۳۲.۶۰۵ ۱.۱۸۵ ۱۳۹۸-۱۳۹۹ ۱.۵۸۰.۰۶۴ ۴.۳۲۸
۱۳۹۷-۱۳۹۸ ۱.۵۱۷.۰۲۶ ۴.۱۵۶ ۱۳۹۹-۱۴۰۰* ۱.۱۸۴.۶۸۸ ۳.۲۴۶

دسترسی به تمام‌متن پارساها از یکم دی تا پایان سال ۱۳۹۹ شدنی نبود.

شمار دریافت تمام‌متن پارساها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای هفت گروه آموزشی در جدول زیر آمده است. همان‌گونه که در این جدول دیده می‌شود، بیشترین پارساهای دریافت شده برای گروه آموزشی علوم انسانی بوده‌اند.

رتبه گروه شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد نسبی رتبه گروه شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد نسبی
۱ علوم انسانی ۱۴۵.۳۲۲ ۴۷ ۵ هنر ۱۶.۴۴۳ ۵.۳
۲ فنی و مهندسی ۶۷.۷۸۲ ۲۲ ۶ علوم پزشکی ۴.۴۵۰ ۱.۴۴
۳ علوم پایه ۴۴.۰۳۷ ۱۴.۲ ۷ دامپزشکی ۲.۲۵۸ ۰.۷
۴ کشاورزی ۲۸.۹۲۹ ۹.۳۶ همه ۳۰۹.۲۲۱ ۱۰۰

کاربران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، تمام‌متن پارساهای ۴۷۴ مؤسسه را دریافت کرده که بیشترین آن‌ها از دانشگاه تربیت مدرس بوده‌اند. دانشگاه‌های آزاد اسلامی (تهران مرکزی)، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، و تبریز نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند. شمار دریافت تمام‌متن پارساهای ۱۰ مؤسسه نخست در جدول زیر آمده است.

رتبه نام مؤسسه شمار پارسا

در گنج

شمار دریافت

(با تکرار)

درصد

دریافت

رتبه نام مؤسسه شمار پارسا

در گنج

شمار دریافت

(با تکرار)

درصد

دریافت

۱ دانشگاه تربیت مدرس ۵۱.۴۱۸ ۱۸.۸۸۹ ۳۶.۷ ۶ دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴.۷۱۳ ۷.۸۷۴ ۵۳.۵
۲ دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی) ۲۴.۸۷۹ ۱۵.۷۳۱ ۶۳.۲ ۷  

دانشگاه شیراز

۱۵.۴۰۶ ۷.۵۶۱ ۴۹.۰۷
۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۲۳.۷۳۳ ۱۲.۷۹۷ ۵۳.۹ ۸ دانشگاه گیلان ۱۲.۹۲۸ ۶.۹۲۵ ۵۳.۵
۴ دانشگاه علامه طباطبایی ۱۸.۸۰۸ ۱۲.۲۹۳ ۶۵.۳ ۹ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۲.۰۰۷ ۶.۷۹۷ ۵۶.۶
۵ دانشگاه تبریز ۳۸.۳۵۰ ۱۰.۵۷۱ ۲۷.۵ ۱۰ دانشگاه الزهرا (س) ۱۱.۱۸۰ ۶.۷۹۳ ۶۰.۷

شمار دریافت تمام‌متن پارساها برای ۲۰ رشته نخست در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در جدول زیر آمده است. همان گونه که این جدول نشان می‌دهد، بیشترین دریافت تمام‌متن پارسا برای رشته مدیریت بوده است و رشته‌های روان‌شناسی، علوم تربیتی، حقوق، و الهیات و معارف اسلامی نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند.

رتبه رشته شمار دریافت

(با تکرار)

رتبه رشته شمار دریافت

(با تکرار)

۱ مدیریت ۹۰.۸۹۹ ۱۱ مهندسی برق ۳۱.۹۱۰
۲ روان‌شناسی ۸۶.۷۴۲ ۱۲ مهندسی مکانیک ۲۸.۷۵۹
۳ علوم تربیتی ۶۵.۹۰۵ ۱۳ شیمی ۲۸.۵۴۰
۴ حقوق ۶۲.۸۳۲ ۱۴ تربیت بدنی و علوم ورزشی ۲۸.۳۴۳
۵ الهیات و معارف اسلامی ۶۱.۵۵۲ ۱۵ علوم اجتماعی ۲۷.۷۶۵
۶ مهندسی کشاورزی ۵۵.۴۸۳ ۱۶ زبان و ادبیات خارجی ۱۹.۹۶۴
۷ مهندسی عمران ۴۹.۵۵۴ ۱۷ علوم سیاسی ۱۹.۵۰۳
۸ معماری ۴۰.۲۵۱ ۱۸ مهندسی شیمی ۱۹.۱۲۸
۹ زبان و ادبیات فارسی ۳۳.۴۹۷ ۱۹ علوم اقتصادی ۱۹.۰۴۱
۱۰ جغرافیا ۳۳.۲۳۵ ۲۰ هنرهای تجسمی (هنرهای تصویری) ۱۸.۸۴۶

کاربران «گنج» تمام‌متن ۳۰۹.۲۲۱ پارسا را در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند. جدول زیر ۲۰ پارسا (۱۷ پایان‌نامه و سه رساله) را نشان می‌دهد که کاربران بیش‌تر از دیگر پارساها دریافت کرده‌اند.

رتبه پارسا شمار

دریافت

رتبه پارسا شمار

دریافت

۱ پایان‌نامه: بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت (مورد مطالعه: کارکنان صنایع بزرگ استان اردبیل) ۲۰۲ ۱۱ پایان‌نامه: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) ۱۱۷
۲ پایان‌نامه: سنجش موفقیت آموزش مجازی در مراکز دولتی و غیرانتفاعی ایران ۱۹۸ ۱۲ پایان‌نامه: اثربخشی بازی‌درمانی به شیوه شناختی‌رفتاری بر اضطراب و نشخوار فکری کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر ۶ تا ۱۲ سال مراجعه کننده به کلینیک‌های مشاوره و روان‌درمانی شهر یاسوج ۱۱۴
۳ رساله: تدوین مدل شایستگی‌های مدیریتی مدیران دولتی اثربخش با استفاده از نظریه داده‌بنیاد ۱۴۱ ۱۳ رساله: بررسی مسائل اخلاقی در آموزش مجازی ۱۰۷
۴ پایان‌نامه: نقش واسطه‌گری سبک‌های دل‌بستگی در بین سبک‌های فرزندپروری و رشد اجتماعی ۱۳۸ ۱۴ پایان‌نامه: طراحی و تبیین مدل پارانویای سازمانی بر اساس نظریه داده‌بنیاد ۱۰۶
۵ پایان‌نامه: بررسی رابطه سطح انتظارات زناشویی، خوش‌بینی، و خودکارآمدی رابطه با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهرستان داراب ۱۳۶ ۱۵ پایان‌نامه: بررسی عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در بین زنان متأهل در شهرستان شیروان ۱۰۳
۶ رساله: یادگیری عمیق در شبکه‌های عصبی ۱۳۴ ۱۶ پایان‌نامه: پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ۱۰۱
۷ پایان‌نامه: بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با شادکامی ۱۳۲ ۱۷ پایان‌نامه: رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی ۱۰۱
۸ پایان‌نامه: ارتباط کارکرد خانواده، دشواری در تنظیم هیجان، و ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی با اعتیادپذیری ۱۲۸ ۱۸ پایان‌نامه: رابطه امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی ۹۹
۹ پایان‌نامه: رابطه مؤلفه‌های روان‌شناسی مثبت با شادی ذهنی با نقش واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان ۱۲۵ ۱۹ پایان‌نامه: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در شرکت فراسان ۹۸
۱۰ پایان‌نامه: بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز ۱۲۲ ۲۰ پایان‌نامه: اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان دختر

۹۶

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا