پژوهشی

پایان‌نامه های پایگاه «گنج» بیش از یک میلیون بار دریافت شد

در سال تحصیلی گذشته؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه فصل سوم «آئین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان‌نامه ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آن‌ها» (شماره ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶)؛ دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارسا) در پایگاه اطلاعات علمی ایران «گنج» (به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR)، از سال ۱۳۹۵ و با پرچم‌داری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های این وزارت آغاز شد.

بر پایه این آئین‌نامه؛ اطلاعات کتاب‌شناختی، چکیده، و ۲۰ برگ نخست هر پارسا؛ بی‌درنگ پس از ثبت در ایرانداک در دسترس همگان گذارده می‌شوند. در همین چارچوب نیز دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پس از ۱۸ ماه و رساله‌های دکتری پس از ۳۰ ماه از زمان دفاع، برای همگان در «گنج» فراهم شد. کاربران می‌توانند در هر هفت روز، پنج پارسا را دریافت (دانلود) کنند.

بر این پایه، در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، دسترسی رایگان به تمام‌متن ۵۳۷.۹۱۵ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و ۶۱.۶۳۵ رساله دکتری در «گنج» فراهم بود. در این سال تحصیلی، تمام‌متن ۲۸۶.۹۶۹ پایان‌نامه و ۲۲.۲۵۲ رساله را ۲۸۵ هزار کاربر، بیش از یک میلیون بار دریافت کردند. جدول زیر گنجینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و آمار دریافت آن‌ها را در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

گنجینهشمار

(عنوان)

شمار

(تمام‌متن)

شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد

دریافت

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت هر مدرک
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد۵۹۱.۶۵۱۵۳۷.۹۱۵۲۸۶.۹۶۹۵۳۱.۰۶۷.۱۲۳۳.۷۲
رساله‌های دکتری۸۸.۷۷۹۶۱.۶۳۵۲۲.۲۵۲۳۶۱۱۷.۵۶۵۵.۳
همه۶۸۰.۴۳۰۵۹۹.۵۵۰۳۰۹.۲۲۱۵۱۱.۱۸۴.۶۸۸۳.۸۳

شمار و میانگین دریافت تمام‌متن پارساها در چهار سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در جدول زیر آمده‌اند. در این سال‌ها، تمام‌متن پارساها، روی هم بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بار دریافت شده‌اند.

سال

تحصیلی

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت روزانه

در ۳۶۵ روز (با تکرار)

سال

تحصیلی

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت روزانه

در ۳۶۵ روز (با تکرار)

۱۳۹۶-۱۳۹۷۴۳۲.۶۰۵۱.۱۸۵۱۳۹۸-۱۳۹۹۱.۵۸۰.۰۶۴۴.۳۲۸
۱۳۹۷-۱۳۹۸۱.۵۱۷.۰۲۶۴.۱۵۶۱۳۹۹-۱۴۰۰*۱.۱۸۴.۶۸۸۳.۲۴۶

دسترسی به تمام‌متن پارساها از یکم دی تا پایان سال ۱۳۹۹ شدنی نبود.

شمار دریافت تمام‌متن پارساها در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای هفت گروه آموزشی در جدول زیر آمده است. همان‌گونه که در این جدول دیده می‌شود، بیشترین پارساهای دریافت شده برای گروه آموزشی علوم انسانی بوده‌اند.

رتبهگروهشمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد نسبیرتبهگروهشمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد نسبی
۱علوم انسانی۱۴۵.۳۲۲۴۷۵هنر۱۶.۴۴۳۵.۳
۲فنی و مهندسی۶۷.۷۸۲۲۲۶علوم پزشکی۴.۴۵۰۱.۴۴
۳علوم پایه۴۴.۰۳۷۱۴.۲۷دامپزشکی۲.۲۵۸۰.۷
۴کشاورزی۲۸.۹۲۹۹.۳۶همه۳۰۹.۲۲۱۱۰۰

کاربران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، تمام‌متن پارساهای ۴۷۴ مؤسسه را دریافت کرده که بیشترین آن‌ها از دانشگاه تربیت مدرس بوده‌اند. دانشگاه‌های آزاد اسلامی (تهران مرکزی)، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی، و تبریز نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند. شمار دریافت تمام‌متن پارساهای ۱۰ مؤسسه نخست در جدول زیر آمده است.

رتبهنام مؤسسهشمار پارسا

در گنج

شمار دریافت

(با تکرار)

درصد

دریافت

رتبهنام مؤسسهشمار پارسا

در گنج

شمار دریافت

(با تکرار)

درصد

دریافت

۱دانشگاه تربیت مدرس۵۱.۴۱۸۱۸.۸۸۹۳۶.۷۶دانشگاه صنعتی اصفهان۱۴.۷۱۳۷.۸۷۴۵۳.۵
۲دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی)۲۴.۸۷۹۱۵.۷۳۱۶۳.۲۷ 

دانشگاه شیراز

۱۵.۴۰۶۷.۵۶۱۴۹.۰۷
۳دانشگاه فردوسی مشهد۲۳.۷۳۳۱۲.۷۹۷۵۳.۹۸دانشگاه گیلان۱۲.۹۲۸۶.۹۲۵۵۳.۵
۴دانشگاه علامه طباطبایی۱۸.۸۰۸۱۲.۲۹۳۶۵.۳۹دانشگاه شهید چمران اهواز۱۲.۰۰۷۶.۷۹۷۵۶.۶
۵دانشگاه تبریز۳۸.۳۵۰۱۰.۵۷۱۲۷.۵۱۰دانشگاه الزهرا (س)۱۱.۱۸۰۶.۷۹۳۶۰.۷

شمار دریافت تمام‌متن پارساها برای ۲۰ رشته نخست در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در جدول زیر آمده است. همان گونه که این جدول نشان می‌دهد، بیشترین دریافت تمام‌متن پارسا برای رشته مدیریت بوده است و رشته‌های روان‌شناسی، علوم تربیتی، حقوق، و الهیات و معارف اسلامی نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند.

رتبهرشتهشمار دریافت

(با تکرار)

رتبهرشتهشمار دریافت

(با تکرار)

۱مدیریت۹۰.۸۹۹۱۱مهندسی برق۳۱.۹۱۰
۲روان‌شناسی۸۶.۷۴۲۱۲مهندسی مکانیک۲۸.۷۵۹
۳علوم تربیتی۶۵.۹۰۵۱۳شیمی۲۸.۵۴۰
۴حقوق۶۲.۸۳۲۱۴تربیت بدنی و علوم ورزشی۲۸.۳۴۳
۵الهیات و معارف اسلامی۶۱.۵۵۲۱۵علوم اجتماعی۲۷.۷۶۵
۶مهندسی کشاورزی۵۵.۴۸۳۱۶زبان و ادبیات خارجی۱۹.۹۶۴
۷مهندسی عمران۴۹.۵۵۴۱۷علوم سیاسی۱۹.۵۰۳
۸معماری۴۰.۲۵۱۱۸مهندسی شیمی۱۹.۱۲۸
۹زبان و ادبیات فارسی۳۳.۴۹۷۱۹علوم اقتصادی۱۹.۰۴۱
۱۰جغرافیا۳۳.۲۳۵۲۰هنرهای تجسمی (هنرهای تصویری)۱۸.۸۴۶

کاربران «گنج» تمام‌متن ۳۰۹.۲۲۱ پارسا را در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ دریافت کرده‌اند. جدول زیر ۲۰ پارسا (۱۷ پایان‌نامه و سه رساله) را نشان می‌دهد که کاربران بیش‌تر از دیگر پارساها دریافت کرده‌اند.

رتبهپارساشمار

دریافت

رتبهپارساشمار

دریافت

۱پایان‌نامه: بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت (مورد مطالعه: کارکنان صنایع بزرگ استان اردبیل)۲۰۲۱۱پایان‌نامه: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)۱۱۷
۲پایان‌نامه: سنجش موفقیت آموزش مجازی در مراکز دولتی و غیرانتفاعی ایران۱۹۸۱۲پایان‌نامه: اثربخشی بازی‌درمانی به شیوه شناختی‌رفتاری بر اضطراب و نشخوار فکری کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر ۶ تا ۱۲ سال مراجعه کننده به کلینیک‌های مشاوره و روان‌درمانی شهر یاسوج۱۱۴
۳رساله: تدوین مدل شایستگی‌های مدیریتی مدیران دولتی اثربخش با استفاده از نظریه داده‌بنیاد۱۴۱۱۳رساله: بررسی مسائل اخلاقی در آموزش مجازی۱۰۷
۴پایان‌نامه: نقش واسطه‌گری سبک‌های دل‌بستگی در بین سبک‌های فرزندپروری و رشد اجتماعی۱۳۸۱۴پایان‌نامه: طراحی و تبیین مدل پارانویای سازمانی بر اساس نظریه داده‌بنیاد۱۰۶
۵پایان‌نامه: بررسی رابطه سطح انتظارات زناشویی، خوش‌بینی، و خودکارآمدی رابطه با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهرستان داراب۱۳۶۱۵پایان‌نامه: بررسی عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در بین زنان متأهل در شهرستان شیروان۱۰۳
۶رساله: یادگیری عمیق در شبکه‌های عصبی۱۳۴۱۶پایان‌نامه: پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان۱۰۱
۷پایان‌نامه: بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با شادکامی۱۳۲۱۷پایان‌نامه: رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی۱۰۱
۸پایان‌نامه: ارتباط کارکرد خانواده، دشواری در تنظیم هیجان، و ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی با اعتیادپذیری۱۲۸۱۸پایان‌نامه: رابطه امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی۹۹
۹پایان‌نامه: رابطه مؤلفه‌های روان‌شناسی مثبت با شادی ذهنی با نقش واسطه‌گری بهزیستی روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان۱۲۵۱۹پایان‌نامه: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در شرکت فراسان۹۸
۱۰پایان‌نامه: بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز۱۲۲۲۰پایان‌نامه: اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر مشکلات رفتاری کودکان دختر

۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا