آزمون‌هادانشگاهیورودی دکتری

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه لرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه لرستان در اجرای آیین نامه دکتری بدون آزمون از بین برگزیدگان علمی دانشگاه های سراسری که واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر میباشند، در دوره دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشجو می پذیرد.

رشته‌های دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان ۱۴۰۱

رشته/گرایش های پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشند:

ردیفرشته- گرایشردیفرشته- گرایش
1مهندسی برق – الکترونیک13حشره شناسی کشاورزی
2مهندسی برق- قدرت14بیماری شناسی گیاهی
3علوم دامی-تغذیه دام15فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدانها
4علوم دامی-تغذیه طیور16فیزیک- فیزیک ماده چگال
5علوم و مهندسی آب- سازه های آبی17زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
6علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل18مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
7علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل19مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
8علوم و مهندسی آبخیز- حفاظت آب و خاک20علوم اقتصادی- اقتصاد بخش عمومی
9مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک – شیمی،
حاصل خیزی خاک و تغذیه گیاه
21تاریخ- تاریخ ایران بعد از اسلام
10مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک22تاریخ- تاریخ اسلام
11مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی23زبان و ادبیات عربی
12علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از
برداشت گیاهان باغبانی
24فیزیک- اپتیک و لیزر*

*با توجه به درخواست گروه آموزشی و دانشکده مربوطه، این رشته- گرایش افزوده شد.

شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه لرستان

۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته از دانشگاه‌های سراسری (دانشجویان/ دانش آموختگان دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی، علمی-کاربردی، مجازی، پردیس‌های خودگردان و بین الملل، پژوهش محور و فرهنگیان، امکان شرکت در این فراخوان را ندارند).

۲- دارابودن میانگین کل (یا همتراز شده) ۱۶ یا بالاتر در مقطع کارشناسی (همترازی توسط دفتر انجام می‌گیرد).

۳- دارا بودن میانگین کل (یا همتراز شده) ۱۷ یا بالاتر (بدون احتساب نمره پایان نامه) در مقطع کارشناسی ارشد (همترازی توسط دفتر انجام می‌گیرد).

۴- بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد، نگذشته باشد (پیش از ۹۹/۷/۱ نمی‌توانند از این سهمیه استفاده کنند).

۵- دانشجویان متقاضی باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۱ دانش آموخته شوند.

۶- کسب حداقل ۷ امتیاز از بند ۱-۱ جدول شماره ۱ آیین نامه.

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت‌های علمی برگزیده

۱- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱ مورد ارزیابی قرارگرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش معتبر باشند (برای مقالات خارجی، پذیرشی معتبر است که DOI در آن نگاشته شده باشد).

تبصره الف: از بین مقالات علمی بایستی حداقل یک مقاله مرتبط با پایان نامه باشد (حداقل یک مقاله ISI-JCR و یا علمی معتبر وزارتین ISC، دارای ضریب تاثیر و Web of Sciences و Scopus که در فهرست سیاه نباشند). برای اطلاع بیشتر به جدول شماره ۱ مراجعه شود.

توضیح: ارائه موارد یاد شده به منزله پذیرش نیست و فقط شرط لازم و اولیه برای بررسی روند پذیرش می‌باشد.

تبصره ب: کتاب بایستی روند داوری را گذرانده و آرم موسسات آموزشی و یا پژوهشی تابع وزارتین (وزارت علوم، تحقیقات، فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را بر روی جلد داشته باشد.

۲- ارائه تاییدیه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برای هرگونه ثبت اختراع.

۳- ارائه تاییدیه دبیرخانه جشنواره، برای برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خورازمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا).

۴- ارائه تاییدیه دبیرخانه المپیاد، برای برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی.

ظرفیت پذیرش:

دانشگاه اختیار دارد حداکثر ٪۲۰ ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش نماید.

دانشگاه از اختیارات لازم در رد یا قبول تقاضای داوطلبان برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود در این سهمیه نخواهد بود.

فرآیند پذیرش دکترا بدون کنکور

۱- مدارک واصله، پس از بررسی اولیه توسط دفتر استعدادهای درخشان، جهت ارزیابی علمی به گروه‌های آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد و پس از امتیازدهی به کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی داوطلب داوطلبان دارای شرایط (طبق نظر گروه آموزشی مربوطه) به مصاحبه دعوت می‌شوند. لازم به ذکر است دعوت به مصاحبه به معنی پذیرش قطعی نمیباشد.

۲- داوطلبانی که حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه را کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت قرار خواهند گرفت.

۳- پس از بررسی نهایی، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه و یا تماس تلفنی اعلام خواهد شد.

۴- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان، پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو صورت خواهد گرفت.

نکته: متقاضیان جهت اطلاع بیشتر میتوانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، بخش استعدادهای درخشان به آدرس www.sanjesh.org و یا سایت دانشگاه لرستان، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دفتر امور استعدادهای درخشان به آدرس www.lu.ac.ir مراجعه نمایند.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه لرستان ۱۴۰۱

* فرم تکمیل شده تقاضا (فرم‌های ۱ و ۲) به طور دقیق و خوانا.

* یک نسخه تصویر شناسنامه.

* تصویر گواهینامه و ریز نمرات دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد.

* مستندات مقالات علمی معتبر چاپ/پذیرش شده (معتبر)، مقالات همایشی، تصویر صفحه جلد، عنوان و شناسنامه کتاب.

* ارائه مدارک دال بر اعتبار و درجه علمی ژورنال و نیز اعتبار و سطح همایش.

* پرداخت مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ریال از طریق گزینه «درگاه پرداخت»

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه لرستان

– برای رعایت اصول بهداشت در شرایط COVID-19 مدارک از طریق آدرس پستی «[email protected]» پیوست و ارسال گردد.

– مهلت ارسال مدارک حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ خواهد بود.

– مستندات ارسالی پس از مصاحبه، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

*لطفا جهت تسهیل در امور و مدیریت درست پرونده ها، مدارک به صورت زیر مرتب گردد:

۱- فرم ۱ به همراه عکس الصاق شده

۲- فرم ۲ مهر و امضا شده توسط مسئولان ذیربط و متقاضی (برای دانشجویان/دانش آموختگان دانشگاه لرستان، نیاز نیست)

۳- تصویر صورت جلسه دفاع و یا صفحه پروپوزال (برای کسانی که دفاع ننموده اند)

۴- مستندات فعالیت‌های علمی (مقاله/کتاب) چاپ/ پذیرفته شده به ترتیب دستورالعمل در فرم ۱

۵- کارنامه کل کارشناسی و کارشناسی ارشد (ریز نمرات) (برای دانشجویان/دانش آموختگان دانشگاه لرستان، نیاز نیست)

۶- مدارک دانش آموختگی هر مقطع (برای دانشجویان/دانش آموختگان دانشگاه لرستان، نیاز نیست)

۷- گواهی رتبه در جشنواره ها، المپیاد و عضویت در استعداد (رتبه کارشناسی)

۸- توانایی و برجستگی‌های علمی، آموزشی و حرفهای (مستندات)

۹- کپی صفحه اول شناسنامه

۱۰- کارنامه نمره آزمون زبان (در صورت داشتن)

۱۱- توصیه نامه (غیر الزامی)

تذکر مهم:

  • در قسمت (subject) ایمیل، به زبان فارسی «نام و رشته/رشته های» مورد تقاضا نوشته شود.
  • فایلهای بارگذاری شده به صورت فشرده (Zip, RAR) پیوست گردد.
  • جهت اطمینان از دریافت مستندات، ظرف یک هفته به نشانی شما، یک ایمیل باز ارسال می‌شود. در صورت‌عدم دریافت پس از یک هفته با شماره ۰۶۶۳۳۱۲۰۳۴۱ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا