آزمون‌هاورودی دکتری

رشته محل های جدید برای انتخاب در کنکور دکتری ۱۴۰۱ اعلام شد

فردا آخرین فرصت انتخاب رشته؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ در روز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۱۸۶ هزار داوطلب برگزار شد.

کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

از میان ۱۸۶ هزار داوطلب دکتری تعداد ۱۳۷ هزار و ۱۱۷ نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ از پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده است و با یک بار تمدید داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا سه شنبه ۳۰ فروردین ماه فرصت دارند که نسبت به انتخاب رشته حداکثر ۵۰ کدرشته، اقدام کنند.

اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و …) در دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد. در نهایت ۲۴ هزار و ۲۵۴ در دوره دکتری تخصصی پذیرفته می‌شوند.

با انتشار اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱، رشته های جدید به مجموعه کدرشته محل های مندرج در دفترچه راهنما اضافه شد.

جدول رشته های جدید به مجموعه کدرشته محل های آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱

گروه علوم انسانی
دورهکدرشته محلدانشگاه یا مؤسسه آموزش عالیرشتهگرایش/ توضیحاتظرفیت پذیرش
روزانه۵۵۱۱موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیعلوم اقتصادیاقتصاد بخش عمومی۵ نفر
روزانه۵۵۱۲موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیحقوق خصوصی۳ نفر
روزانه۵۵۱۳موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزیمدیریت دولتیتصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی۳ نفر
روزانه۵۵۲۰دانشگاه یزدمالیمهندسی مالی۵ نفر
روزانه۵۵۲۴دانشگاه علوم انتظامی امینمدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیکویژه کارکنان شاغل رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصـیر. فقط مرد۵ نفر
گروه علوم پایه
روزانه۵۵۱۵دانشگاه صنعتی شریفریاضی۲ نفر
روزانه۵۵۲۱دانشگاه صنعتی شریفریاضیریاضی کاربردی۲ نفر
روزانه۵۵۱۶دانشگاه صنعتی شریفعلوم کامپیوتر۲ نفر
روزانه۵۵۲۲دانشگاه شهید باهنر کرماننانوشیمینانومواد معدنی۶ نفر
گروه فنی و مهندسی
روزانه۵۵۱۴دانشگاه کردستانمهندسی کامپیوتر۵ نفر
روزانه۵۵۱۷دانشگاه شهید بهشتیمهندسی انرژی های تجدیدپذیریک نفر
نوبت دوم۵۵۱۸دانشگاه شهید بهشتیمهندسی انرژی های تجدیدپذیریک نفر
روزانه۵۵۱۹دانشگاه شهید بهشتیمهندسی انرژی های تجدیدپذیریک نفر
روزانه۵۵۲۳دانشگاه محقق اردبیلیمهندسی عمرانزلزله۲ نفر
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
روزانه۵۵۰۹دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریآگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی/ پژوهش محور: محل تحصـیل پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان۳ نفر
روزانه۵۵۱۰دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریژنتیک و به‌نژادی گیاهیپژوهش محور: محل تحصـیل پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان۲ نفر

جدول اصلاحات کدرشته محل های آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱

ردیفمجموعه امتحانیدانشگاهرشته/ گرایشدورهکد رشته محلمورد اصلاحی
۱۲۱۱۷دانشگاه خوارزمیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحیروزانه۱۳۹۵محل تحصیل از تهران به «کرج» تغییر یافت
۲۲۱۱۷دانشگاه خوارزمیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحینوبت دوم۱۴۰۲محل تحصیل از تهران به «کرج» تغییر یافت
۳۲۱۱۹دانشگاه خوارزمیبیومکانیک ورزشیروزانه۱۴۲۵محل تحصیل از تهران به «کرج» تغییر یافت
۴۲۱۱۹دانشگاه خوارزمیبیومکانیک ورزشینوبت دوم۱۴۲۸محل تحصیل از تهران به «کرج» تغییر یافت
۵۲۱۷۸دانشگاه شهید بهشتیمطالعات زنان و خانوادهروزانه۲۳۶۵نام رشته گرایش از مطالعات زنان و خانواده به «مطالعات زنان و خانواده گرایش مطالعات حقوق خانواده» اصلاح شد.
۶۲۱۷۸دانشگاه شهید بهشتیمطالعات زنان و خانوادهنوبت دوم۲۳۶۷نام رشته گرایش از مطالعات زنان و خانواده به «مطالعات زنان و خانواده گرایش مطالعات حقوق خانواده» اصلاح شد.
۷۲۱۷۸دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب (قم)مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانوادهغیرانتفاعی۲۳۶۹نام رشته گرایش از مطالعات زنان و خانواده به «مطالعات زنان و خانواده گرایش مطالعات حقوق خانواده» اصلاح شد.
۸۲۳۳۶دانشگاه شهید باهنر کرمانمهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنیروزانه۴۰۱۸ظرفیت از یک نفر به ۲ نفر افزایش یافت
۹۲۳۵۲دانشگاه شهید باهنر کرمانمهندسی نفت گرایش مخازنروزانه۴۱۷۶ظرفیت از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت
۱۰۲۳۵۴دانشگاه کردستانمهندسی کامپیوترروزانه۴۱۹۷ظرفیت از ۷ نفر به ۲ نفر کاهش یافت
۱۱۲۱۱۲دانشگاه شهید بهشتیعلوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین المللپردیس خودگردان۱۳۲۲محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه است.
۱۲۲۲۱۱دانشگاه محقق اردبیلیشیمی گرایش شیمی فیزیکروزانه۲۴۹۳ظرفیت از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت
۱۳۲۲۴۴دانشگاه شهید باهنر کرماننانوشیمی گرایش نانوشیمی نظریروزانه۳۲۵۲ظرفیت از ۸ نفر به ۲ نفر کاهش یافت
۱۴۲۳۵۹دانشگاه شهید باهنر کرمانمهندسی متالورژی و موادروزانه۳۲۵۲ظرفیت از ۵ نفر به ۷ نفر افزایش یافت

اصلاح مشخصات و شرایط دانشگاهها:

نشانی دانشگاه معارف اسلامی در استان قم شهر قم بلوار جمهوری اسلامی بین کوچه ۴ و ۶ پلاک ۷۲ دانشگاه معارف اسلامی درج شده است.

پایگاه اطلاع رسانی مدرسی معارف نیز در صفحه ۱۴ دفترچه راهنمای انتخاب رشته از نشانی www.Asatid.org به نشانی modaresi.nahad.ir اصلاح شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا