آزمون‌هاورودی دکتری

رشته محل های جدید برای انتخاب در کنکور دکتری ۱۴۰۱ اعلام شد

فردا آخرین فرصت انتخاب رشته؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ در روز جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰ با حضور ۱۸۶ هزار داوطلب برگزار شد.

کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

از میان ۱۸۶ هزار داوطلب دکتری تعداد ۱۳۷ هزار و ۱۱۷ نفر مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

انتخاب رشته در آزمون ورودی دوره دکتری«Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۱ از پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده است و با یک بار تمدید داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تا سه شنبه ۳۰ فروردین ماه فرصت دارند که نسبت به انتخاب رشته حداکثر ۵۰ کدرشته، اقدام کنند.

اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و …) در دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد. در نهایت ۲۴ هزار و ۲۵۴ در دوره دکتری تخصصی پذیرفته می‌شوند.

با انتشار اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱، رشته های جدید به مجموعه کدرشته محل های مندرج در دفترچه راهنما اضافه شد.

جدول رشته های جدید به مجموعه کدرشته محل های آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱

گروه علوم انسانی
دوره کدرشته محل دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی رشته گرایش/ توضیحات ظرفیت پذیرش
روزانه ۵۵۱۱ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی ۵ نفر
روزانه ۵۵۱۲ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی حقوق خصوصی ۳ نفر
روزانه ۵۵۱۳ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی ۳ نفر
روزانه ۵۵۲۰ دانشگاه یزد مالی مهندسی مالی ۵ نفر
روزانه ۵۵۲۴ دانشگاه علوم انتظامی امین مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک ویژه کارکنان شاغل رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسـلامی ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصـیر. فقط مرد ۵ نفر
گروه علوم پایه
روزانه ۵۵۱۵ دانشگاه صنعتی شریف ریاضی ۲ نفر
روزانه ۵۵۲۱ دانشگاه صنعتی شریف ریاضی ریاضی کاربردی ۲ نفر
روزانه ۵۵۱۶ دانشگاه صنعتی شریف علوم کامپیوتر ۲ نفر
روزانه ۵۵۲۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان نانوشیمی نانومواد معدنی ۶ نفر
گروه فنی و مهندسی
روزانه ۵۵۱۴ دانشگاه کردستان مهندسی کامپیوتر ۵ نفر
روزانه ۵۵۱۷ دانشگاه شهید بهشتی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر یک نفر
نوبت دوم ۵۵۱۸ دانشگاه شهید بهشتی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر یک نفر
روزانه ۵۵۱۹ دانشگاه شهید بهشتی مهندسی انرژی های تجدیدپذیر یک نفر
روزانه ۵۵۲۳ دانشگاه محقق اردبیلی مهندسی عمران زلزله ۲ نفر
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
روزانه ۵۵۰۹ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی/ پژوهش محور: محل تحصـیل پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ۳ نفر
روزانه ۵۵۱۰ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی پژوهش محور: محل تحصـیل پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ۲ نفر

جدول اصلاحات کدرشته محل های آزمون ورودی دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱

ردیف مجموعه امتحانی دانشگاه رشته/ گرایش دوره کد رشته محل مورد اصلاحی
۱ ۲۱۱۷ دانشگاه خوارزمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی روزانه ۱۳۹۵ محل تحصیل از تهران به «کرج» تغییر یافت
۲ ۲۱۱۷ دانشگاه خوارزمی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی نوبت دوم ۱۴۰۲ محل تحصیل از تهران به «کرج» تغییر یافت
۳ ۲۱۱۹ دانشگاه خوارزمی بیومکانیک ورزشی روزانه ۱۴۲۵ محل تحصیل از تهران به «کرج» تغییر یافت
۴ ۲۱۱۹ دانشگاه خوارزمی بیومکانیک ورزشی نوبت دوم ۱۴۲۸ محل تحصیل از تهران به «کرج» تغییر یافت
۵ ۲۱۷۸ دانشگاه شهید بهشتی مطالعات زنان و خانواده روزانه ۲۳۶۵ نام رشته گرایش از مطالعات زنان و خانواده به «مطالعات زنان و خانواده گرایش مطالعات حقوق خانواده» اصلاح شد.
۶ ۲۱۷۸ دانشگاه شهید بهشتی مطالعات زنان و خانواده نوبت دوم ۲۳۶۷ نام رشته گرایش از مطالعات زنان و خانواده به «مطالعات زنان و خانواده گرایش مطالعات حقوق خانواده» اصلاح شد.
۷ ۲۱۷۸ دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب (قم) مطالعات زنان و خانواده گرایش حقوق خانواده غیرانتفاعی ۲۳۶۹ نام رشته گرایش از مطالعات زنان و خانواده به «مطالعات زنان و خانواده گرایش مطالعات حقوق خانواده» اصلاح شد.
۸ ۲۳۳۶ دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی روزانه ۴۰۱۸ ظرفیت از یک نفر به ۲ نفر افزایش یافت
۹ ۲۳۵۲ دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی نفت گرایش مخازن روزانه ۴۱۷۶ ظرفیت از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت
۱۰ ۲۳۵۴ دانشگاه کردستان مهندسی کامپیوتر روزانه ۴۱۹۷ ظرفیت از ۷ نفر به ۲ نفر کاهش یافت
۱۱ ۲۱۱۲ دانشگاه شهید بهشتی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل پردیس خودگردان ۱۳۲۲ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه است.
۱۲ ۲۲۱۱ دانشگاه محقق اردبیلی شیمی گرایش شیمی فیزیک روزانه ۲۴۹۳ ظرفیت از ۲ نفر به ۳ نفر افزایش یافت
۱۳ ۲۲۴۴ دانشگاه شهید باهنر کرمان نانوشیمی گرایش نانوشیمی نظری روزانه ۳۲۵۲ ظرفیت از ۸ نفر به ۲ نفر کاهش یافت
۱۴ ۲۳۵۹ دانشگاه شهید باهنر کرمان مهندسی متالورژی و مواد روزانه ۳۲۵۲ ظرفیت از ۵ نفر به ۷ نفر افزایش یافت

اصلاح مشخصات و شرایط دانشگاهها:

نشانی دانشگاه معارف اسلامی در استان قم شهر قم بلوار جمهوری اسلامی بین کوچه ۴ و ۶ پلاک ۷۲ دانشگاه معارف اسلامی درج شده است.

پایگاه اطلاع رسانی مدرسی معارف نیز در صفحه ۱۴ دفترچه راهنمای انتخاب رشته از نشانی www.Asatid.org به نشانی modaresi.nahad.ir اصلاح شد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا