دانشگاهی

جایگاه دانشگاه‌های ایرانی در ۶ دوره رتبه‌بندی جهانی تایمز

به گزارش پایگاه طالاع رسانی دکتری تخصصی ایران، گروه حوزه و دانشگاه؛ گزارش‌های مختلف از نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی معتبر نشان می‌دهد که جایگاه جمهوری اسلامی ایران از نظر تعداد حضور دانشگاه‌های کشور در بیشتر نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی در چند سال اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.

شاخص‌ترین ویژگی‌های یک دانشگاه تراز جهانی نقش آفرینی در اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی علم تولیدی، نقش آفرینی در جامعه و پاسخ گویی به نیاز جامعه خودش، دارا بودن رتبه‌های مناسب در رتبه‌بندی جهانی و دارا بودن مدیریت استراتژیک است.

در این میان نظام‌های رتبه بندی به عنوان یک ابزار سنجش و ارزیابی توانسته اند با ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها، جایگاه و رتبه آنها را مشخص کنند.

دانشگاه‌های تراز جهانی دارای عناصر اصلی از جمله ۱. برنامه درس بین‌المللی، ۲. افزایش تبادل دانشجویی، ۳. افزایش دانشجویان بین‌المللی، ۴. تبادل اعضای هیأت علمی ۵. استفاده از فناوری اطلاعات، ۶. تقویت همکاری با مؤسسات خارج از دانشگاه و پیشرفت در توسعه بین‌المللی هستند.

همچنین از جمله اهداف رتبه بندی‌های جهانی می‌توان به «ارزیابی و مقایسه همه جانبه عملکرد علمی مؤسسات و فهرست کردن آنها»، «شناسایی بهترین دانشگاه و یا مؤسسه‌های تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف علمی»، «مشخص کردن نقاط ضعف و قوت»، «شناسایی رقبا و شکاف‌های موجود»، «تقویت ارتباطات علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی» و «افزایش حس رقابت بین دانشگاه‌ها» اشاره کرد.

منابع اطلاعاتی در نظام‌های رتبه بندی اشکال مختلفی دارد. برخی از اطلاعات حاصل نظرسنجی‌ها (Survey data) است، برخی دیگر از اطلاعات از دانشگاه‌ها جمع آوری می‌شود و برخی دیگر از اطلاعات از سایر منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی مستقل بدست می‌آید.

شاخص‌های اصلی سنجش عملکرد دانشگاه‌ها در نظام‌های رتبه بندی شامل: ۱. آموزش، ۲. پژوهش، ۳. فناوری. ۴. نوآوری، ۵. امکانات، ۶. شهرت، ۷. ارتباط با جامعه و صنعت، اثربخشی اجتماعی، اقتصادی و صنعتی است.

در این میان یکی از نظام‌های رتبه بندی معتبر در سطح بین‌المللی نظام رتبه بندی معتبر بین‌المللی تایمز (timeshighereducation) است که اولین بار در سال ۲۰۰۴ با همکاری تایمز و کیواس تحت عنوان رتبه بندی «تایمز- کیو اس» و از سال ۲۰۱۰ به بعد با همکاری موسسه تامسون رویترز منتشر شد. پس از آن در سال ۲۰۱۶ این پایگاه جهت تامین اطلاعات مورد نیاز خود، همکاری خود را با تامسون رویترز قطع و با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس آغاز به همکاری کرد.

تغییر منبع اطلاعاتی مورد استفاده پایگاه رتبه بندی تایمز از ISI به SCOPUS بر روی نحوه حضور دانشگاه‌ها و رتبه آنها تاثیرگذار بود. پایگاه رتبه بندی تایمز جهت ارزیابی دانشگاه‌ها قسمتی از اطلاعات مورد نیاز خود را از خود دانشگاه‌ها، قسمتی دیگر را از نظرسنجی‌ها و اطلاعات پژوهشی و استنادات را از پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس تهیه می‌کند.

در پایگاه رتبه بندی تایمز در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ از ایران تنها یک دانشگاه حضور داشت. در سال ۲۰۱۵ دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در این رتبه بندی حضور یافته و در سال ۲۰۱۶ تعداد دانشگاه‌ها به ۸ مورد رسید. در سال ۲۰۱۷ این تعداد به ۱۳ دانشگاه افزایش و در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ این تعداد به ترتیب به ۱۸ و ۲۹ دانشگاه افزایش یافته است.

در گزارش زیر به بررسی وضعیت رتبه دانشگاه‌ها در رتبه بندی دانشگاه‌های جهان در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ می‌پردازیم.

بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده، بهترین رتبه ۲۰۱۸ به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه جهانی ۳۰۱-۳۵۰، بهترین رتبه ۲۰۱۹ به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه جهانی ۳۵۱-۴۰۰، بهترین رتبه ۲۰۲۰ به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه جهانی ۳۵۱-۴۰۰، بهترین رتبه ۲۰۲۱ به دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رتبه جهانی ۳۰۱-۳۵۰، بهترین رتبه ۲۰۲۲ به دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران با رتبه جهانی ۳۵۱-۴۰۰ و بهترین رتبه ۲۰۲۳ به دانشگاه‌های علوم پزشکی گلستان، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران با رتبه جهانی ۴۰۰-۳۵۱ اختصاص داشت.

در رتبه بندی ۲۰۲۴ تایمز تعداد ۷۳ دانشگاه از ایران دارای رتبه اعلام شده اند. نخستین دانشگاه در این فهرست، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۳۰۱-۳۵۰ جهانی است. رتبه بندی دانشگاه‌های جهانی تایمز در سال ۲۰۲۴ شامل ۱۹۰۴ دانشگاه در ۱۰۸ کشور و منطقه است.

جایگاه دانشگاه‌های ایرانی در ۶ دوره رتبه‌بندی جهانی تایمز

رتبه بندی امسال بیش از ۱۳۴ میلیون استناد در ۱۶.۵ میلیون نشریه تحقیقاتی را تجزیه و تحلیل کرد و شامل پاسخ‌های نظرسنجی از ۶۸۴۰۲ محقق در سراسر جهان بود. به طور کلی ۴۱۱۷۸۹ نقطه داده از بیش از ۲۶۷۳ موسسه که داده ارسال کرده اند، جمع آوری شده است.

علاوه بر ۱۹۰۴ مؤسسه رتبه‌بندی شده، ۷۶۹ دانشگاه دیگر با وضعیت «گزارش‌گر» فهرست شده‌اند، به این معنی که داده‌ها را ارائه کرده‌اند اما معیارهای واجد شرایط بودن ما برای دریافت رتبه را برآورده نکرده‌اند و موافقت کرده‌اند که به عنوان گزارشگر در جدول نهایی نمایش داده شوند.

حضور ۷۳ دانشگاه ایران در رتبه بندی ۲۰۲۴ موسسه آموزش عالی تایمز

ردیفرتبه جهانینام موسسه
۱۳۰۱-۳۵۰دانشگاه صنعتی شریف
۲۳۵۱–۴۰۰دانشگاه صنعتی امیر کبیر
۳۴۰۱–۵۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران
۴۴۰۱–۵۰۰دانشگاه تهران
۵۵۰۱–۶۰۰دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۶۵۰۱–۶۰۰دانشگاه صنعتی شیراز
۷۵۰۱–۶۰۰دانشگاه تبریز
۸۵۰۱–۶۰۰دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۹۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۰۶۰۱–۸۰۰دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
۱۱۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۲۶۰۱–۸۰۰دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۶۰۱–۸۰۰دانشگاه کاشان
۱۴۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۱۵۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۱۶۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۷۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۸۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۱۹۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۲۰۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۱۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۲۲۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۲۳۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم پزشکی اراک
۲۴۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه فردوسی مشهد
۲۵۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۲۶۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۲۷۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم پزشکی ایلام
۲۸۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۹۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۳۰۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه کردستان
۳۱۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه محقق اردبیلی
۳۲۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم پزشکی قم
۳۳۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۳۴۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه شیراز
۳۵۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۶۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه ارومیه
۳۷۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۳۸۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه حکیم سبزواری
۳۹۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه اصفهان
۴۰۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۴۱۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه لرستان
۴۲۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه مراغه
۴۳۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه مازندران
۴۴۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه رازی کرمانشاه
۴۵۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه صنعتی سهند
۴۶۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه سمنان
۴۷۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه شهید چمران اهواز
۴۸۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه شهرکرد
۴۹۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه صنعتی شاهرود
۵۰۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
۵۱۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه صنعتی ارومیه
۵۲۱۰۰۱–۱۲۰۰دانشگاه یزد
۵۳۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه علامه طباطبایی
۵۴۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه بوعلی سینا همدان
۵۵۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه گیلان
۵۶۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه هرمزگان
۵۷۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه ایلام
۵۸۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه خوارزمی
۵۹۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه خلیج فارس
۶۰۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه قم
۶۱۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۶۲۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه شهید باهنر کرمان
۶۳۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۶۴۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه یاسوج
۶۵۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه زنجان
۶۶۱۲۰۱–۱۵۰۰دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۶۷۱۵۰۱+دانشگاه الزهرا
۶۸۱۵۰۱+دانشگاه اراک
۶۹۱۵۰۱+دانشگاه بیرجند
۷۰۱۵۰۱+دانشگاه دامغان
۷۱۱۵۰۱+دانشگاه پیام نور
۷۲۱۵۰۱+دانشگاه شاهد
۷۳۱۵۰۱+دانشگاه سیستان و بلوچستان

ارتقا رتبه ۱۵ دانشگاه کشور در رتبه بندی ۲۰۲۴ تایمز

مقایسه رتبه‌های دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که ۱۵ دانشگاه شامل دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه ارومیه، دانشگاه اصفهان، دانشگاه سمنان، دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه یزد نسبت به دوره گذشته ارتقا وضعیت و رتبه داشته اند.

در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۴۰۰ پله صعود کرده است. رتبه این دانشگاه در سال ۲۰۲۴ به جایگاه ۸۰۰-۶۰۰ جهان در میان ۱۹۰۴ مؤسسه و رتبه ۹ کشوری در میان ۷۳ مؤسسه ایرانی ارتقا یافته است.

همچنین دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در آخرین رتبه بندی بین‌المللی تایمز برای اولین بار در رده نهم دانشگاه‌های کشور قرار گرفته است. این دانشگاه در رتبه بندی ۲۰۲۴ تایمز برای اولین بار موفق به کسب رتبه سوم بین دانشگاه‌های جامع کشور، رتبه نهم در بین تمام دانشگاه‌ها و بازه رتبه ۶۰۱ تا ۸۰۰ برترین دانشگاه‌های جهان شده است.

دانشگاه تبریز نیز صعود ۱۰۰ رتبه‌ای را تجربه کرده است و در نظام رتبه‌بندی جهانی تایمز از رتبه ۶۰۱ تا ۷۰۰ جهانی به رتبه ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی رسیده است. به این ترتیب دانشگاه تبریز در میان ۷۳ دانشگاه ایرانی ارزیابی‌شده در این رتبه‌بندی جهانی، در مجموع، رتبه دوم دانشگاه‌های جامع کشور را پس از دانشگاه تهران و در میان دانشگاه‌های جامع و صنعتی جایگاه چهارم کشوری را کسب کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز با وجود اینکه برای نخستین بار توانسته است به این نظام رتبه‌بندی راه پیدا کند، رتبه زیر هزار را کسب کرده و در رده بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دانشگاه‌های دنیا قرار گرفته است.

یکی از نکات جالب توجه این است که برای اولین بار دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان نخستین دانشگاه علوم انسانی دارای رتبه ۱۲۰۱–۱۵۰۰ در این رتبه بندی قرار گرفته است.

همچنین علاوه بر دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه ایلام، دانشگاه قم و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این دوره از رتبه بندی حضور دارند.

بررسی وضعیت دانشگاه‌های کشور در این دوره نشان می‌دهد که برخی از دانشگاه‌ها در رتبه بندی تایمز افت رتبه داشته اند که از آن جمله می‌توان دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، علوم پزشکی بابل، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی قزوین، علوم پزشکی ارومیه، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی اراک، علوم پزشکی ایلام، کردستان، محقق اردبیلی، علوم پزشکی قم، شهید مدنی آذربایجان، علوم پزشکی کرمان، یاسوج، اراک، دامغان و شاهد اشاره کرد.

به منظور بررسی رتبه در سال‌های مختلف ترتیب سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده است.

جدول مقایسه‌ای رتبه دانشگاه‌های کشور در ۶ دوره رتبه بندی تایمز

نام مؤسسهرتبه ۲۰۲۴رتبه ۲۰۲۳رتبه ۲۰۲۲رتبه ۲۰۲۱رتبه ۲۰۲۰رتبه ۲۰۱۹رتبه ۲۰۱۸
دانشگاه صنعتی شریف۳۰۱-۳۵۰۴۰۱–۵۰۰۴۰۱–۵۰۰۴۰۱–۵۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه صنعتی امیر کبیر۳۵۱–۴۰۰۶۰۱–۸۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران۴۰۱–۵۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه تهران۴۰۱–۵۰۰۶۰۱–۸۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۵۰۱–۶۰۰۴۰۱–۵۰۰۳۵۱–۴۰۰۳۵۱–۴۰۰۳۵۱–۴۰۰۳۵۱–۴۰۰۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی شیراز۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰——
دانشگاه تبریز۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰—-—-
دانشگاه علوم پزشکی بابل۶۰۱–۸۰۰۴۰۱–۵۰۰—-—-—-—-
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰۸۰۱–۱۰۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان۶۰۱–۸۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه کاشان۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰
دانشگاه علوم پزشکی کاشان۶۰۱–۸۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰—-—-
دانشگاه علوم پزشکی کردستان۶۰۱–۸۰۰۳۵۱–۴۰۰۳۵۱–۴۰۰۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه علوم پزشکی مازندران۶۰۱–۸۰۰۳۵۱–۴۰۰۳۵۱–۴۰۰—-—-
دانشگاه علوم پزشکی قزوین۶۰۱–۸۰۰۴۰۱–۵۰۰—-—-—-—–—–
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۶۰۱–۸۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۸۰۱–۱۰۰۰—–
دانشگاه علوم پزشکی تهران۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۵۰۱–۶۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۶۰۱–۸۰۰۴۰۱–۵۰۰۵۰۱–۶۰۰—-—-—–—–
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز۸۰۱–۱۰۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰—-—-—–—–
دانشگاه علوم پزشکی اراک۸۰۱–۱۰۰۰۴۰۱–۵۰۰—-—-—–—–—–
دانشگاه فردوسی مشهد۸۰۱–۱۰۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۸۰۱–۱۰۰۰—-—-—–—–—–——
دانشگاه علوم پزشکی گیلان۸۰۱–۱۰۰۰—-—-—–—–—–——
دانشگاه علوم پزشکی ایلام۸۰۱–۱۰۰۰۶۰۱–۸۰۰—-—-—–—–—–
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۸۰۱–۱۰۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰—–—–
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۸۰۱–۱۰۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه کردستان۸۰۱–۱۰۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۸۰۱–۱۰۰۰—-—-
دانشگاه محقق اردبیلی۸۰۱–۱۰۰۰۶۰۱–۸۰۰۵۰۱–۶۰۰۶۰۱–۸۰۰—–—-—-
دانشگاه علوم پزشکی قم۸۰۱–۱۰۰۰۴۰۱–۵۰۰—-—-—–—–—–
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۸۰۱–۱۰۰۰—-—-—–—–—–
دانشگاه شیراز۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۱۰۰۱+۱۰۰۱+—-—-
دانشگاه ارومیه۸۰۱–۱۰۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+—-

ادامه جدول مقایسه‌ای رتبه دانشگاه‌های کشور در ۶ دوره رتبه بندی تایمز

نام مؤسسهرتبه ۲۰۲۴رتبه ۲۰۲۳رتبه ۲۰۲۲رتبه ۲۰۲۱رتبه ۲۰۲۰رتبه ۲۰۱۹رتبه ۲۰۱۸
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۱۰۰۱–۱۲۰۰۶۰۱–۸۰۰۶۰۱–۸۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۱۰۰۱+۸۰۱–۱۰۰۰
دانشگاه حکیم سبزواری۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۲۰۱+۱۰۰۱+—–—–—–
دانشگاه اصفهان۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۰۰۱+۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۰۰۱–۱۲۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۶۰۱–۸۰۰۸۰۱–۱۰۰۰—–—–—–
دانشگاه لرستان۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+—–—–—–
دانشگاه مراغه۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۸۰۱–۱۰۰۰—–—–—–—–
دانشگاه مازندران۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰—-
دانشگاه رازی کرمانشاه۱۰۰۱–۱۲۰۰—-۱۲۰۱+۱۰۰۱+—–—–—–
دانشگاه صنعتی سهند۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۶۰۱–۸۰۰
دانشگاه سمنان۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+۱۰۰۱+—-
دانشگاه شهید چمران اهواز۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+۱۰۰۱+—-
دانشگاه شهرکرد۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+۱۰۰۱+—-
دانشگاه صنعتی شاهرود۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+—-
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰—–—–—–—–
دانشگاه صنعتی ارومیه۱۰۰۱–۱۲۰۰—–—–—–—–—–—–
دانشگاه یزد۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+
دانشگاه علامه طباطبایی۱۲۰۱–۱۵۰۰—–—–—–—–—–—–
دانشگاه بوعلی سینا همدان۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+—-—-
دانشگاه گیلان۱۲۰۱–۱۵۰۰—-۱۰۰۱–۱۲۰۰۱۰۰۱+۱۰۰۱+۸۰۱–۱۰۰۰۸۰۱–۱۰۰۰
دانشگاه هرمزگان۱۲۰۱–۱۵۰۰—–—–—–—–—–—–
دانشگاه ایلام۱۲۰۱–۱۵۰۰—–—–—–—–—–—–
دانشگاه خوارزمی۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+—–
دانشگاه خلیج فارس۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+—–—–—–—–
دانشگاه قم۱۲۰۱–۱۵۰۰—–—–—–—–—–—–
دانشگاه علوم پزشکی سمنان۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+—–—–—–—–
دانشگاه شهید باهنر کرمان۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+—–
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد۱۲۰۱–۱۵۰۰—–—–—–—–—–—–
دانشگاه یاسوج۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰۸۰۱–۱۰۰۰۶۰۱–۸۰۰۴۰۱–۵۰۰—–—–
دانشگاه زنجان۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+
دانشگاه علوم پزشکی زنجان۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۰۰۱–۱۲۰۰—–—–—–—–
دانشگاه الزهرا۱۵۰۱+۱۵۰۱+۱۲۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+
دانشگاه اراک۱۵۰۱+۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+۱۰۰۱+—–—–—–
دانشگاه بیرجند۱۵۰۱+۱۲۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+
دانشگاه دامغان۱۵۰۱+۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+—–—–—–—–
دانشگاه پیام نور۱۵۰۱+۱۵۰۱+—–—–—–—–—–
دانشگاه شاهد۱۵۰۱+۱۲۰۱–۱۵۰۰۱۲۰۱+۱۰۰۱+۱۰۰۱+—–—–
دانشگاه سیستان و بلوچستان۱۵۰۱+۱۵۰۱+۱۲۰۱+۱۰۰۱+—–—–—–

تغییرات روش شناسی رتبه بندی تایمز در دوره ۲۰۲۴

روش شناسی رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۴، در ویرایش بیستم این رتبه بندی، به طور قابل توجهی تغییر کرده است. تعداد شاخص‌های مورد استفاده از ۱۳ به ۱۸ شاخص رسیده است.

شاخص تحصیل در خارج از کشور در رتبه بندی فعلی وزن صفر را دارد که در آینده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. مانند روش شناسی های قبلی، شاخص‌های عملکردی در ۵ معیار کلی قرار دارند: آموزش، پژوهش، کیفیت پژوهش، چشم انداز بین المللی و صنعت.

رتبه بندی تایمز به منظور ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها از ۱۳ شاخص به شرح جدول زیر در قالب ۵ معیار کلی آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بین‌المللی با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره می‌گیرد:

معیارها کلی و شاخص‌های رتبه بندی بین‌المللی تایمز ۲۰۲۴

معیاروزن معیارشاخصوزن شاخص
آموزش۲۹.۵ درصدشهرت آموزش۱۵ درصد
نسبت استاد به دانشجو۴.۵ درصد
نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی۲.۲۵ درصد
نسبت مدارک دکتری به اعضای هیات علمی۵.۵ درصد
درآمد سازمانی۲.۵ درصد
پژوهش۲۹ درصدشهرت پژوهشی۱۸ درصد
درآمد پژوهشی۵.۵ درصد
بهره وری پژوهشی۵.۵ درصد
کیفیت پژوهش۳۰ درصدتأثیر استناد۱۵ درصد
قدرت پژوهش۵ درصد
برتری پژوهش۵ درصد
تاثیر پژوهش۵ درصد
چشم انداز بین‌المللی۷.۵ درصدنسبت دانشجویان بین‌المللی۲.۵ درصد
نسبت اعضای هیات علمی بین‌المللی۲.۵ درصد
همکاری بین‌المللی۲.۵ درصد
صنعت۴ درصددرآمد صنعت۲ درصد
پروانه‌های ثبت اختراع۲ درصد

محاسبات رتبه بندی تایمز توسط شرکت خدمات حرفه‌ای پرایس واتر هاوس کوپرز (PWC) انجام شده است. محاسبات شاخص‌ها و نمرات توسط ۳ منبع اطلاعاتی صورت گرفته است که این منابع عبارت هستند از:

۱. داده‌های ارسالی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که به صورت خود اظهاری جمع آوری می‌شوند

۲. داده‌های حاصل از نظرسنجی شهرت توسط متخصصین آموزش عالی

۳. اطلاعات تولیدات علمی موسسات آموزش عالی نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا