دانشگاهی

انتشار اطلاعیه دکتری استاد محور دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای اجرای سیاست‌های حمایت و هدایت از دانشجویان برتر و به استناد آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور در دوره دکتری تخصصی و مطابق با آیین نامه، از بین دانش آموختگان و دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت عتف برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای دوره روزانه مقطع دکتری تخصصی به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون و استعداد درخشان و با رعایت شرایط زیر دانشجو می‌پذیرد.

شرایط ثبت نام دکتری استاد محور دانشگاه شهید چمران اهواز

شرایط پذیرش دکتری استاد محور دانشگاه شهید چمران اهواز به شرح زیر هستند:

 داشتن میانگین کل ۱۶ در دوره کارشناسی و میانگین کل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد (تعدیل معدل در هر یک از دوره‌های مذکور با اعمال ضریب همترازی دانشگاه‌ها در رشته مربوطه طبق نظر گروه آموزشی امکان‌پذیر است)

 بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

 کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق «جدول ارزشیابی داوطلبان پذیرش بدون آزمون دکتری» الزامی است.

تبصره ۱: دانشگاه شهید چمران اهواز از دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی – غیرانتفاعی و پردیس‌های بین الملل (خودگردان) و جامع علمی کاربردی برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری پذیرش نمی‌نماید.

نکات مهم و قابل توجه متقاضیان

– پذیرش افراد مشمول این آیین نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.

– احتمال تغییر در رشته- گرایش‌های مندرج در جدول پیوست (حذف و یا اضافه شدن) وجود دارد. لذا در صورت حذف احتمالی رشته – گرایش، حقی برای متقاضی ایجاد نمیگردد.

– تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین نامه، مجاز نیست.

– به تقاضاهای ناقص، ناخوانا و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر مهم: در خصوص رابطه نسبی و سببی دانشجویی پذیرفته شده با استاد میزبان: استاد میزبان پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دایی، خاله، عمه دانشجو و پدر و مادر همسر دانشجو نباشد.

مدارک ثبت نام دکتری استاد محور دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۴۰۳

۱- تکمیل فرم درخواست استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری (فرم شماره یک (فرم الکترونیکی))

۲- ریز نمرات تأیید شده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

۳- فتوکپی صفحه نتیجه ارزشیابی پایان نامه و چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (برای دانشجویان فارغ التحصیل)

۴- تکمیل فرم مشخصات تفصیلی از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی متقاضیی ارائه مستندات در کلیه موارد ضروری است.

۵- تکمیل فرم اطلاعات متقاضی استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری

۶- یک نسخه از مقالات چاپ شده یا پذیرش قطعی رسمی با ذکر دقیق تاریخ و شماره چاپ

۷- ارائه سایر مدارک امتیازآور برای داوطلب بر اساس شیوه نامه پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

۸- فتوکپی از تمامی صفحات شناسنامه

۹- فتوکپی کارت ملی

۱۰- ارائه گواهی مبنی بر بلامانع بودن ادامه تحصیل به لحاظ خدمت سربازی داوطلبین مرد

۱۱- فتوکپی دانشنامه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد یا تأییدیه مدرک تحصیلی

۱۲- معرفی نامه علمی از استادان دوره کارشناسی ارشد (پس از دعوت به مصاحبه)

۱۳- تصویر نمره آزمون زبان انگلیسی (در صورت داشتن)

۱۴- اصل فیش بانکی واریزی به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰ (غیر قابل استرداد) به حساب بانک ملی شعبه شهر دانشگاهی بنام رابط متمرکز وجوه برگزاری دوره‌های خاص دانشگاه شیهید چمران اهواز

تذکر مهم: مدارک ارسالی و وجه واریزی به هیچ عنوان مسترد نخواهند شد. لذا قبل از ارایه درخواست و واریز وجه نسبت به مطالعه کامل شرایط پذیرش دقت لازم را مبذول فرمایید.

تسهیلات دکتری استاد محور دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرفته شدگان نهایی بدون آزمون علاوه بر دریافت گواهی پذیرش بدون آزمون، در صورت احراز شرایط می‌توانند مطابق ماده هشت شیوه نامه عضوگیری استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت یک سال به عضویت افتخاری این دفتر درآمده و از کارگاه‌های متنوع، تسهیلات و جوایز اعضای دفتر بهره‌مند شوند. عین ماده هشت عضوگیری جهت بهره برداری در ذیل آورده شده است.

«ماده -۸ دانشجویانی که از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به مقطع دکتری راه می‌یابند می‌توانند با ارایه درخواست کتبی و پس از بررسی و تایید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، در سال اول تحصیل به عضویت دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه درآیند.»

نحوه و زمان ثبت نام دکتری استاد محور ۱۴۰۳ دانشگاه شهید چمران اهواز

۱- متقاضیان باید مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ صرفا از طریق سامانه به آدرس: https://derakhshan.scu.ac.ir/phdend ارسال نمایند. به تقاضاهای ناقص، ناخوانا و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- ارزیابی مدارک بر اساس «شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعداهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز» بارگذاری شده در بخش آیین نامه‌های پرتال مدیریت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز، انجام خواهد شد.

۳- دانشجویانی که در ارزیابی اولیه امتیازات لازم را کسب نمایند از طریق گروه‌های آموزشی دانشکده‌ها جهت انجام مصاحبه دعوت خواهند شد.

۴- نتایج ارزیابی‌ها و لیست اولیه پذیرفته پس از بررسی مدارک و مصاحبه با واجدین شرایط توسط دانشگاه شهید چمران اهواز و از طریق وبگاه دانشگاه، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس http://scu.ac.ir/web/derakhshan اعلام خواهد شد.

۵- پس از قبولی در مصاحبه و پذیرش توسط گروه تخصصی مربوطه، اسامی پذیرفته شدگان به همراه فرم‌های ارزشیابی جهت تأیید نهایی به سازمان سنجش و آموزش ارسال خواهند شد. روشن است که تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه هیچ گونه حقی برای داوطلب قبل از تایید توسط سازمان سنجش آموزش کشور ایجاد نخواهد کرد.

عناوین طرح های دکتری استاد محور ۱۴۰۳ دانشگاه شهید چمران اهواز

عناوین دارای پذیرش دکتری استاد محور دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:

ردیفدانشکدهپذیرندهعنوانحوزهمقطعنوع
1اقتصاد و علوم اجتماعیدکتر فرج اله رحیمیطراحی الگوی استقرار مدیریت منابع انسانی دیجیتال(هوشمند)مدیریتدکتری
2علومدکتر الهام حویزیبررسی استفاده از اگزوزوم های استخراج شده از سلول های بنیادی مشتق شده از بافت چربی تیمار شده با کورکومین در ترمیم زخم های پوستی در مدل موش صحراییزیست شناسی( سلولی و تکوین جانوری)کارشناسی ارشداستادمحور
3علومدکتر بابک مختاریبررسی رهایش کنترل شده بازدارنده ها و پراکنده سازهای شیمیایی آسفالتین نفت خامشیمی آلیدکتریاستادمحور
4علومدکتر بابک مختاریبررسی سازوکارهای برهمکنش بین آسفالتین-فلز سه نفت خام ایرانشیمی آلیکارشناسی ارشداستادمحور
5علومدکتر بابک مختاریمطالعه ی تجربی سازوکار برهمکنش‌های آسفالتین نفت خام با مواد معدنی و بررسی پیامدهای آن بر رسوبگذاری و ترشوندگیشیمی آلیکارشنلسی ارشداستادمحور
6علومدکتر حسین حمادیطراحی و تهیه محلول های نوین جهت پاکسازی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتیشیمی آلیدکتریاستادمحور
7علومدکتر رویا میرزاجانیتهیه حسگرهای زیستی برای تشخیص بیومارکرهای سرطانشیمی تجزیهدکتریاستادمحور
8علومدکتر محمد صبائیانتشخیص آلاینده­های میکروپلاستیک‌ در خاک با استفاده از روش تصویربرداری فراطیفیفیزیک (لیزر و اپتیک)کارشناسی ارشداستادمحور
13علومدکتر محمد صبائیانطراحی و ساخت یک رآکتور پلاسمایی برای امحاء پسماندها و زباله­هافیزیک (لیزر و اپتیک)کارشناسی ارشداستادمحور
14علومدکتر محمدرضا فتحی عمادآبادیکپسوله کردن اسانس های گیاهان دارویی با دیواره بر پایه کیتوسانشیمی تجزیهدکتریاستادمحور
15علومدکتر منصور فربدبررسی تولید بتن های مقاوم با استفاده از نانولوله های کربنیفیزیک(ماده چگال تجربی)کارشنلسی ارشداستادمحور
16علومدکتر منصور فربدتولید غشاء با استفاده از نانومواد دوبعدیفیزیک(ماده چگال تجربی)کارشناسی ارشداستادمحور
17علومدکتر منصور فربدتولید کاتالیست های اکسید روی نشانده شده بر روی پایه آلومینا (اکسید آلومینیوم)فیزیک(ماده چگال تجربی)دکتریاستادمحور
18علوم تربیتی و روانشناسیدکتر حمید فرهادی رادارایه الگویی برای سازگاری مدرسه ایرانی با محیط بیرونیعلوم تربیتی(مدیریت آموزشی)دکتریاستادمحور
19علوم تربیتی و روانشناسیدکتر حمید فرهادی رادبررسی و تبیین نقطه بهینه استقلال و مشارکت در مدارس دولتیعلوم تربیتی(مدیریت آموزشی)کارشناسی ارشداستادمحور
20علوم تربیتی و روانشناسیدکتر سیداسماعیل هاشمیپیامدهای هنرآفرینی شغلی مبتنی بر نیازهای روانشناختیروانشناسی(روانشناسی صنعتی سازمانی)دکتریاستادمحور
21علوم تربیتی و روانشناسیدکتر سیداسماعیل هاشمیتبیین تجربه بی نزاکتی در محیط کارروانشناسی(روانشناسی صنعتی سازمانی)دکتریاستادمحور
22علوم تربیتی و روانشناسیدکتر سیدعباس رضویبازنمایی تحکیم بنیان خانواده در برنامه درسی دوره ابتداییعلوم تربیتی(برنامه ریزی دزسی)کارشناسی ارشداستادمحور
23علوم تربیتی و روانشناسیدکتر سیدعلی مرعشیساخت و اعتباریابی ابزاری برای سنجش شخصیت توحیدیروانشناسیدکتریاستادمحور
24علوم تربیتی و روانشناسیدکتر عبدالزهرا نعامیشناسایی عوامل سازمانی موثر بر گرایش کارکنان به سوء مصرف مواد مخدربر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده: یک مطالعه آمیختهروانشناسیروانشناسی صنعتی سازمانی)دکتریاستادمحور
25علوم تربیتی و روانشناسیدکتر عبدالزهرا نعامیطراحی و بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی سبک سازگاری آینده محور بر استرس شغلی و عملکرد انطباقیروانشناسیروانشناسی صنعتی سازمانی)دکتریاستادمحور
26علوم تربیتی و روانشناسیدکتر عسکر آتش افروزساخت و اعتباریابی آزمونی جهت سنجش رفتار انطباقی کودکان پیش از دبستانی به جای آزمونهای تخصصی هوشروانشناسی (تربیتی)دکتریاستادمحور
27علوم تربیتی و روانشناسیدکتر یداله مهرعلی زادهبررسی تجارب و دستاوردهای یادگیری، تسهیم و اشتراک دانش سازمانی در شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستانعلوم تربیتی(تحقیقات آموزشی)کارشناسی ارشداستادمحور
28علوم تربیتی و روانشناسیدکتر یداله مهرعلی زادهطراحی مدل کیفیت بخشی به آموزش فنی و حرفه ای در عصر انقلاب صنعتی 4 و 5علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)کارشناسی ارشداستادمحور
29علوم تربیتی و روانشناسیدکتر یداله مهرعلی زادهطراحی مدلی برای ارتقای آموزش و یادگیری سازمانی در راستای جذب، تسهیم و اشتراک نوآوری در شرکت-ها /سازمانهاعلوم تربیتی(مدیریت آموزشی)دکتریاستادمحور
30علوم تربیتی و روانشناسیدکتر یداله مهرعلی زادهطراحی مدلی برای یادگیری زدایی در شرکت ها/ سازمانهاعلوم تربیتی(مدیریت آموزشی)دکتریاستادمحور
31علوم ورزشیدکتر اسماعیل صائمیتهدید کلیشه ای جنسیت و عملکرد شناختی حرکتی: بررسی راهکارهای کاهش اثرات منفی تهدید کلیشه ای رفتارحرکتی (یادگیری و کنترل حرکتی)کارشناسی ارشداستادمحور
32علوم ورزشیدکتر امین خطیبیراهکارهای توسعه فعالیت بدنی سلامت محور در جامعه با تاکید بر بازاریابی اجتماعیمدیریت ورزشیدکتریاستادمحور
33علوم ورزشیدکتر رسول عابدان زادهمقایسه الگوی تصمیم‌گیری اکتشافی در ورزشکاران دارای اختلال بی خوابی و ورزشکاران سالم: مطالعه نقش میانجی تنظیم هیجانرفتارحرکتی (یادگیری و کنترل حرکتی)کارشناسی ارشداستادمحور
34علوم ورزشیدکتر روح اله رنجبرتاثیر فعالیت ورزشی بر برخی شاخصهای عملکرد میتوکندریایی و عوامل التهابی در رت های مبتلا به دیابت نوع 2فیزیولوژی ورزشیدکتریاستادمحور
35علوم ورزشیدکتر سعید شاکریاناثر فعالیت شنا اختیاری بر محتوی پروتیین های Cathepsin B، AIM2، TGFB و برخی شاخص های مرتبط با فرایند التهاب بافت هیپوکمپ رت های مبتلا به بیماری MSفیزیولوژی ورزشیدکتریاستادمحور
36علوم ورزشیدکتر سعید شاکریاناثر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی بر تغییرات مسیر سیگنالی Panx1/NLRP3 و محتوای برخی پروتیین‌های مرتبط با التهاب و آپوپتوز بافت قلب رت‌های مبتلا به دیابتفیزیولوژی ورزشیدکتریاستادمحور
37علوم ورزشیدکتر سیده ناهید شتاب بوشهریاثر تمرینات نوروفیدبک بر عملکرد و هماهنگی حرکتی ورزشکاران ماهررفتارحرکتی (یادگیری و کنترل حرکتی)کارشناسی ارشداستادمحور
38علوم ورزشیدکتر عبدالحمید حبیبیاثر یک دوره تمرین هوازی بر تغییرات آبشار سیگنالینگ PI3K/AKT/mTOR و برخی پروتیین های مرتط با فرایند اتوفاژی در قلب رت های مبتلا به دیابت نوع 2فیزیولوژی ورزشیدکتریاستادمحور
39علوم ورزشیدکتر عبدالحمید حبیبیبررسی تغییرات پروتیین های HIF1، AMPK، SIRT1، PGC1 و برخی فاکتورهای مرتبط با بیوژنز میتوکندریایی بافت قلب رت های مبتلا به دیابت متعاقب یک دوره فعالیت هفیزیولوژی ورزشیدکتریاستادمحور
40کشاورزی دکتر حسن ذکی دیزجیپایش رد اثر و رفع بوی نامطلوب تخته فشرده تولید شده از باگاس نیشکر و ضایعات کشاورزیمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی،  انرژیدکتریاستادمحور
41کشاورزیدکتر اسماعیل خالقیاستفاده از هورمون های گیاهی در مقاوم سازی توت فرنگی به گرما جهت پیش رس کردن در شرایط آب و هوایی خوزستانعلوم و مهندسی باغبانیدکتریاستادمحور
42کشاورزیدکتر حسن ذکی دیزجیامکان سنجی، طراحی و ساخت دستگاه تمیز کننده فیلترهای هواکش موتورهای دیزلمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی،  مدیریت و تحلیل سامانهدکتری
43کشاورزیدکتر عباس عساکرهپایش وضعیت تناوب های زراعی بر عملکرد نیشکر با استفاده از تصاویر ماهواره ایمهندسی بیوسیستمدکتریاستادمحور
44کشاورزیدکتر عباس عساکرهمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی،  مدیریت و تحلیل سامانهدکتریاستادمحور
45کشاورزیدکتر محمدرضا سیاهپوشتولید ارقام تجاری کنجد سازگار با شرایط آب و هوایی مناطق گرم و خشک کشوراگروتکنولوژی، فیزیولوژی گیاهان زارعیدکتری
46کشاورزیدکتر موسی موسویبکارگیری پوشش موثر خوشه در ارتقا کیفیت بسته بندی صنعتی خرمای استعمرانعلوم و مهندسی باغبانیدکتریاستادمحور
47کشاورزیدکتر ناصر عالم زاده انصاریتولید بذور خیار، گوجه فرنگی، کاهو گلخانه ایعلوم و مهندسی باغبانیدکتریاستادمحور
48کشاورزیدکتر ناصر عالم زاده انصاریتولید بذور خیار، گوجه فرنگی، کاهو و پیاز مزرعه ایعلوم و مهندسی باغبانیدکتریاستادمحور
49کشاورزیدکتر ناصر عالم زاده انصاریتولید کشتهای عمودیعلوم و مهندسی باغبانیدکتریاستادمحور
50مهندسی دکتر سیدسجاد موسی پورکنترل مشارکتی زمان محدود پرنده‌های بدون سرنشینمهندسی برق (کنترل)دکتریاستادمحور
51مهندسیدکتر ابراهیم حاجی دولوبررسی جریان در سیلندر فشار ضعیف توربین بخار برای تحلیل شکست در پره ردیف های داخلیمهندسی مکانیک(تبدیل انرزی)دکتریاستادمحور
52مهندسیدکتر اسماعیل حجاریتوسعه فناوری ساخت پودرهای کپسوله شده نیکل-گرافیت مورد استفاده در پوشش های سایش پذیر و بررسی خواص آن هامهندسی مواددکتریاستادمحور
53مهندسیدکتر الهه مشهورارزیابی فرصت های صرفه جویی انرژی به منظور کاهش پیک بار شبکه برق با تمرکز بر مشترکین خانگی و ارایه راهکار جهت تسطیح منحنی بارمهندسی برق (قدرت)کارشناسی ارشداستادمحور
54مهندسیدکتر الهه مشهوربهبود برنامه تولید فرآورده های نفتی در شرکتهای بهره برداری نفت و گاز با تمرکز بر کاهش قطعی های برق بابرنامه و بی برنامه، بدون احداث نیروگاهمهندسی برق(قدرت) کارشناسی ارشداستادمحور
55مهندسیدکتر الهه مشهورحل مساله بازارایی ساعتی فیدرهای شبکه توزیع برق با تکیه بر تکنیک های یادگیری عمیقمهندسی برق(قدرت)دکتریاستادمحور
56مهندسیدکتر الهه مشهورطرح جامع بلند مدت مقاوم سازی تولیدات نفت و گاز در مقابل تکانه‌های حاصل از عدم دسترسی به شبکه برق سراسریمهندسی برق(قدرت)دکتریاستادمحور
57مهندسیدکتر حمید محمدصدیقیتدوین دانش فنی به‌کارگیری لوله‌مغزی سیار در پمپ‌های میله‌ای- مکشیمهندسی مکانیک(طراحی کاربردی)دکتریاستادمحور
58مهندسیدکتر حمید محمدصدیقیطراحی و ساخت جاذب ارتعاشی نوین با استفاده از لایه‌های هواژلمهندسی مکانیک(طراحی کاربردی)دکتریاستادمحور
59مهندسیدکتر خلیل اله قیصریبررسی سینتیک واکنش احیاء در شرایط آزمایشگاهی تولید فولاد سبزمهندسی موادکارشناسی ارشداستادمحور
60مهندسیدکتر خلیل اله قیصریطراحی و ساخت خط تولید آزمایشگاهی فولاد سبزمهندسی مواددکتریاستادمحور
65مهندسیدکتر رضا دهملاییتاثیر جوانسازی بر ریزساختار، جوشپذیری و مقاومت خزشی تیوبهای ریفرمر گاز طبیعی مورد استفاده در کارخانجات فولادسازی و صنایع پتروشیمیمهندسی مواددکتریاستادمحور
66مهندسیدکتر سیدرضا علوی زارعتولید هیدروژن به روش الکترولیز پلاسمایی و امکان سنجی استفاده از آن در تولید فولاد سبزمهندسی مواددکتریاستادمحور
67مهندسیدکتر سیدرضا علوی زارعمطالعه و امکان سنجی بکارگیری روشهای نوین فولاد سازی در صنایع فولاد استان خوزستانمهندسی مواددکتریاستادمحور
68مهندسیدکتر علیرضا دنه دزفولیمدلسازی باتری های لیتیوم یونمهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)دکتریاستادمحور
69مهندسیدکتر علیرضا صفاریانست انواع رله های دیستانس و اضافه جریان نیومریک موجود در شبکه انتقال خوزستان با رویکرد تحلیل و بررسی اثرات هارمونیک ها و اغتشاشات گذرای واقعی ولتاژ ومهندسی برق(قدرت)دکتریاستادمحور
71مهندسیدکتر علیرضا صفاریانساخت داخل رله حفاظتی فیدر پروتکشن به منظور استفاده در پستهای DCS فوق توزیعمهندسی برق(قدرت)کارشناسی ارشداستادمحور
72مهندسیدکتر غلامرضا اکبری زادهاستفاده از اطلاعات تصاویر ماهواره ای و اطلاعات GIS شبکه های توزیع جهت تخمین دقیق طول شبکه های درگیر با پوشش گیاهی جهت شاخه زنی درختامهندسی برق(الکترونیک)دکتریاستادمحور
75مهندسیدکتر غلامرضا اکبری زادهطراحی سامانه تشخیص و ردیابی اتوماتیک عیوب اسلب فولادی با استفاده از بینایی ماشینمهندسی برق(الکترونیک)دکتریاستادمحور
76مهندسیدکتر غلامرضا اکبری زادهطراحی سامانه تشخیص و ردیابی اتوماتیک عیوب شمش فولادی با استفاده از هوش مصنوعیمهندسی برق(الکترونیک)دکتریاستادمحور
77مهندسیدکتر غلامرضا اکبری زادهطراحی سامانه تشخیص و شمارش اتوماتیک میلگردهای فولادی با استفاده از هوش مصنوعیمهندسی برق(الکترونیک)دکتریاستادمحور
78مهندسیدکتر غلامرضا اکبری زادهطراحی سیستم آشکارسازی سرباره در فرآیند فولادسازی با استفاده از پردازش تصویرمهندسی برق(الکترونیک)دکتریاستادمحور
79مهندسیدکتر غلامرضا اکبری زادهطراحی یک سامانه برای اندازه گیری ابعاد اسلب فولادی با استفاده از بینایی ماشینمهندسی برق(الکترونیک)دکتریاستادمحور
80مهندسیدکتر محمد سروشطراحی و پیشنهاد ساخت رمزگشا مبتنی بر متا متریال برای طول موج های مادون قرمز نزدیکمهندسی برق(الکترونیک)دکتریاستادمحور
81مهندسیدکتر محمد شیشه سازتحلیل تنش در اتصالات فلزی لوله ای جهت استفاده در سازه های فرا ساحلیمهندسی مکانیک(طراحی کاربردی)دکتریاستادمحور
82مهندسیدکتر محمدرضا صفاریانبهبود عملکرد منابع تغذیه ای سیستم های پهپادی غیر نظامیمهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)دکتریاستادمحور
83مهندسیدکتر مرتضی بهبهانی نژادتوسعه مدلهای اصطکاکی مناسب جهت شبیه سازی پمپهای میله‌ای مکشی درون چاهیمهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)دکتریاستادمحور
84مهندسیدکتر مرجان نادران طحانطراحی و پیاده سازی پلتفرم پایش آنلاین و صحت سنجی انجام دستورالعمل های شرکت گاز استان خوزستانمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشداستادمحور
85مهندسیدکتر مرجان نادران طحانتحلیل داده ها و رفتارسنجی مشترکین شرکت گاز استان خوزستانمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشداستادمحور
86مهندسیدکتر مهدی خراسانیانمطالعه ساختار و خواص غلتک های کاربید تنگستن و ارایه راهکار مناسب برای ترمیم و باز سازی غلتک های مستعملمهندسی مواددکتری
87مهندسیدکتر مهدی یگانهسنتز و ارزیابی بازدارنده های سبز در خطوط لوله و تجهیزات صنایع نفت و گازمهندسی مواددکتریاستادمحور
88مهندسی آب و محیط زیستدکتر جواد احدیانکنترل نشت در شبکه های آبیاری و زهکشیسازه های آبیدکتریاستادمحور
89مهندسی آب و محیط زیستدکتر جواد احدیانمطالعات بهسازی سیستم ایستگاه پمپاژ و بند شبکه آبیاری و زهکشی و کارهای تکمیلی طرح آبادانسازه های آبیدکتری
90مهندسی آب و محیط زیستدکتر حیدر زارعیکاهش کمی و کیفی منابع آب استان فارسهیدرولوژی و منابع آبدکتریاستادمحور
91مهندسی آب و محیط زیستدکتر سیدمحسن سجادیبررسی اثر اتشعابات احتمالی آینده بر نحوه عملکرد هیدرولیکی و توریع فشار در طرح آبرسانی غدیرسازه های آبیدکتری
92مهندسی آب و محیط زیستدکتر سیدمحسن سجادیکاربرد دریجه های سالونی برای افزایش راندمان انتقال آب در شبکه های آبیاریسازه های آبیدکتریاستادمحور
93مهندسی آب و محیط زیستدکتر عباس پارساییتوسعه سازه های اندازه گیری و کنترل جریان در شبکه های آبیاری و زهکشیسازه های آبیدکتریاستادمحور
94مهندسی آب و محیط زیستدکتر علی محمد آخوندعلیارزیابی الگوریتم های مبتنی بر یادگیری ماشین در برآورد رسوب ورودی به سدهای استان خوزستانهیدرولوژی و  منابع آبدکتریاستادمحور
95مهندسی آب و محیط زیستدکتر علی محمد آخوندعلیبهینه سازی الگوی کشت پویا در استان خوزستان با رویکرد بهینه سازی تبادلات آب مجازیهیدرولوژی و  منابع آبدکتریاستادمحور
96مهندسی آب و محیط زیستدکتر علی محمد آخوندعلیتوسعه سامانه مدیریت یکپارچه سیلاب در حوضه آبریز دز با تاکید بر روش های ترکیبی مدیریت مخزن و رودخانههیدرولوژی و  منابع آبدکتریاستادمحور
97مهندسی آب و محیط زیستدکتر محمد بهرامی یاراحمدیتوسعه دریچه های آویخته جانبی در شبکه های آبیاری و زهکشیسازه های آبیدکتریاستادمحور
98مهندسی آب و محیط زیستدکتر محمدرضا شریفیارائه الگوی مناسب مصرف بهینه و استفاده مجدد از آب در مزارعهیدرولوژی و منابع آبدکتریاستادمحور
99مهندسی آب و محیط زیستدکتر مهدی دریاییبررسی روش های افزایش راندمان سرریزهای جانبی در کانال های انتقال شبکه های آبیاری و زهکشیسازه های آبیدکتریاستادمحور
100مهندسی آب و محیط زیستدکتر مهدی قمشیبررسی هیدرولیکی جریان های غلیظ رسوبی ورودی به مخازن سدها و روش های کنترل آنهاسازه های آبیدکتریاستادمحور
101مهندسی عمران و معماریدکتر آرش ادیببررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات انتقال رسوبات و آلاینده های معدنی در رودخانه های استان خوزستانعمران-آب و محیط زیستدکتریاستادمحور
102مهندسی عمران و معماریدکتر آرش ادیببررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر وقوع ریزگردها در استان خوزستانعمران-مهندسی و مدیریت منابع آبدکتریاستادمحور
103مهندسی عمران و معماریدکتر آرش ادیببررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر وقوع سیلابها و خشکسالیهای شدید در استان خوزستانعمران-مهندسی و مدیریت منابع آبدکتریاستادمحور
104مهندسی عمران و معماریدکتر حمیدرضا غفوریتدقیق مدلهای پیش بینی سیلاب به منظور استفاده در سامانه های هشدار سیلمهندسی عمران، آب و سازه های هیدرولیکیدکتریاستادمحور
105مهندسی عمران و معماریدکتر حمیدرضا غفوریتوسعه روش های پیش بینی و کنترل فرونشست منطقه ای زمین در اثر برداشت بی رویه از آبخوانهامهندسی عمران، آب و سازه های هیدرولیکیدکتریاستادمحور
106مهندسی عمران و معماریدکتر حمیدرضا غفوریکنترل گازهای گلخانه ای از طریق ذخیره سازی آنها در مخازن طبیعی نفت و یا آبخوانهای شورمهندسی عمران، آب و سازه های هیدرولیکیدکتریاستادمحور
107مهندسی عمران و معماریدکتر حمیدرضا غفورینشت یابی در شبکه لوله های مدفون انتقال سیال از طریق پردازش تصاویر ماهواره ایمهندسی عمران، آب و سازه های هیدرولیکیدکتریاستادمحور
108مهندسی عمران و معماریدکتر سیدمحمد اشرفیتوسعه سامانه مدیریت مخازن سیستم های منابع آب بر مبنای پیش بینی های فصلیعمران-مهندسی و مدیریت منابع آبدکتریاستادمحور
109مهندسی عمران و معماریدکتر سیدمحمد اشرفیتوسعه مدل جایگزین هیدرولوژیکی جهت تخمین رواناب حوضه های آبریز بزرگ مقیاسعمران-مهندسی و مدیریت منابع آبدکتریاستادمحور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا