پژوهشی

۴۴۱ هزار پایان‌نامه‌ و رساله یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار دریافت شدند

در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲؛

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران «ایرانداک»، بر پایه فصل سوم «آئین‌نامه ثبت و اشاعه پیشنهادها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آن‌ها» (شماره ۱۹۵۹۲۹/و مورخ ۶ آذر ۱۳۹۵)، دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارسا) در پایگاه اطلاعات علمی ایران «گنج» (به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR)، از سال ۱۳۹۵ و با پرچم‌داری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم آغاز شد.

بر پایه این آئین‌نامه؛ اطلاعات کتاب‌شناختی، چکیده، و ۲۰ برگ نخست هر پارسا؛ بی‌درنگ پس از ثبت در ایرانداک در دسترس همگان گذارده می‌شوند. بر این پایه، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، دسترسی رایگان به تمام‌متن ۶۵۱.۲۴۸ پایان‌نامه کارشناسی ارشد و ۷۰.۱۶۲ رساله دکتری در «گنج» فراهم بود. در این سال تحصیلی، تمام‌متن ۴۰۱.۱۶۴ پایان‌نامه و ۴۰.۲۹۲ رساله را ۱۶۲ هزار کاربر، نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار دریافت کردند.

جدول زیر گنجینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و آمار دریافت آن‌ها را در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نشان می‌دهد:

گنجینه

شمار

(عنوان)

شمار

(تمام‌متن)

شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد

دریافت

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت هر مدرک

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

۷۷۷.۳۵۰

۶۵۱.۲۴۸

۴۰۱.۱۶۴

۶۱

۱.۲۹۶.۹۹۲

۳.۲۳

رساله‌های دکتری

۱۰۸.۶۷۴

۷۰.۱۶۲

۴۰.۲۹۲

۵۷

۱۶۲.۸۸۷

۴.۰۴

همه

۸۸۶.۰۲۴

۷۲۱.۴۱۰

۴۴۱.۴۵۶

۶۱

۱.۴۵۹.۸۷۹

۳.۳

شمار و میانگین دریافت تمام‌متن پارساها در شش سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در جدول زیر آمده‌اند. در این سال‌ها، تمام‌متن پارساها، روی هم نزدیک به هفت میلیون و ۶۹۳ هزار بار دریافت شده‌اند.

سال

تحصیلی

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت روزانه

در ۳۶۵ روز (با تکرار)

۱۳۹۶-۱۳۹۷

۴۳۲.۶۰۵

۱.۱۸۵

۱۳۹۷-۱۳۹۸

۱.۵۱۷.۰۲۶

۴.۱۵۶

۱۳۹۸-۱۳۹۹

۱.۵۸۰.۰۶۴

۴.۳۲۸

۱۳۹۹-۱۴۰۰*

۱.۱۸۴.۶۸۸

۳.۲۴۶

۱۴۰۰-۱۴۰۱

۱.۵۱۸.۲۸۴

۴.۱۵۹

۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱.۴۵۹.۸۷۹

۳.۹۹۹

* دسترسی به تمام‌متن پارساها از یکم دی تا پایان سال ۱۳۹۹ شدنی نبود.

شمار دریافت تمام‌متن پارساها در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ برای هفت گروه آموزشی در جدول زیر آمده است. همان‌گونه که در این جدول دیده می‌شود، بیشترین پارساهای دریافت شده برای گروه آموزشی علوم انسانی بوده‌اند.

رتبه

گروه

شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد نسبی

رتبه

گروه

شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد نسبی

۱

علوم انسانی

۲۲۴.۰۵۷

۵۰

۵

هنر

۲۷.۰۶۰

۶.۱۲

۲

فنی و مهندسی

۹۰.۴۶۳

۲۰

۶

علوم پزشکی

۹.۵۹۶

۲.۱۷

۳

علوم پایه

۵۰.۶۱۳

۱۱

۷

دامپزشکی

۲.۸۷۶

۰.۶

۴

کشاورزی

۳۶.۷۹۱

۸.۳

همه

۴۴۱.۴۵۶

۱۰۰

کاربران در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، تمام‌متن پارساهای ۵۶۱ مؤسسه را دریافت کرده که بیشترین آن‌ها از دانشگاه تهران بوده‌اند. دانشگاه‌های تربیت مدرس، فردوسی مشهد، علامه طباطبایی و آزاد اسلامی (تهران مرکزی) نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند.

شمار دریافت تمام‌متن پارساهای ۱۰ مؤسسه نخست در جدول زیر آمده است:

رتبه

نام مؤسسه

شمار پارسا

در گنج

شمار دریافت

(با تکرار)

درصد

دریافت

رتبه

نام مؤسسه

شمار پارسا

در گنج

شمار دریافت

(با تکرار)

درصد

دریافت

۱

دانشگاه تهران

۷۱.۱۲۸

۲۲.۸۸۷

۳۲.۱

۶

دانشگاه تبریز

۴۷.۹۵۱

۱۴.۰۹۵

۲۹.۳

۲

دانشگاه تربیت مدرس

۶۰.۶۹۰

۱۸.۷۳۷

۳۰.۸

۷

دانشگاه پیام نور استان تهران

۱۷.۰۳۹

۸.۹۹۵

۵۲.۷

۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۷.۷۶۶

۱۵.۹۶۵

۴۲.۲

۸

دانشگاه شیراز

۱۹.۹۳۲

۸.۹۶۶

۴۴.۹

۴

دانشگاه علامه طباطبائی

۲۲.۲۳۸

۱۵.۳۸۶

۶۹.۱

۹

دانشگاه شهید بهشتی

۳۰.۲۶۷

۸.۸۵۰

۲۹.۲

۵

دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی)

۲۴.۹۹۷

۱۵.۲۷۵

۶۱.۱

۱۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۶.۴۶۸

۸.۶۶۷

۵۲.۶

شمار دریافت تمام‌متن پارساها برای ۲۰ رشته نخست در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در جدول زیر آمده است. همان گونه که این جدول نشان می‌دهد، بیشترین دریافت تمام‌متن پارسا برای رشته روان‌شناسی بوده است و رشته‌های مدیریت، حقوق، علوم تربیتی، و الهیات و معارف اسلامی نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند.

رتبه

رشته

شمار دریافت

(با تکرار)

رتبه

رشته

شمار دریافت

(با تکرار)

۱

روان‌شناسی

۱۳۳.۹۳۱

۱۱

مهندسی برق

۳۵.۱۳۷

۲

مدیریت

۱۱۴.۳۹۳

۱۲

جغرافیا

۳۴.۵۱۰

۳

حقوق

۹۱.۰۰۷

۱۳

شیمی

۳۲.۸۷۰

۴

علوم تربیتی

۹۰.۲۷۰

۱۴

علوم اجتماعی

۳۱.۲۴۶

۵

الهیات و معارف اسلامی

۷۵.۶۵۲

۱۵

مهندسی مکانیک

۳۰.۸۹۰

۶

مهندسی کشاورزی

۵۹.۵۹۳

۱۶

زبان و ادبیات خارجی

۲۸.۳۴۲

۷

مهندسی عمران

۵۳.۹۶۲

۱۷

هنرهای تجسمی (هنرهای تصویری)

۲۲.۷۲۸

۸

معماری

۵۳.۰۵۸

۱۸

حسابداری

۲۲.۵۸۴

۹

زبان و ادبیات فارسی

۴۰.۵۰۰

۱۹

مهندسی شیمی

۲۲.۴۹۲

۱۰

تربیت بدنی و علوم ورزشی

۳۷.۲۱۷

۲۰

علوم سیاسی

۲۲.۳۷۲

کاربران «گنج» تمام‌متن ۴۴۱.۴۵۶ پارسا را در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دریافت کرده‌اند. جدول زیر ۲۰ پارسا (۱۹ پایان‌نامه و یک رساله) را نشان می‌دهد که کاربران بیش‌تر از دیگر پارساها دریافت کرده‌اند.

رتبه

پارسا

شمار

دریافت

رتبه

پارسا

شمار

دریافت

۱

پایان‌نامه: بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با شادکامی

۱۶۹

۵

پایان‌نامه: پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس خودکارآمدی شغلی، اشتیاق شغلی و تنیدگی شغلی

۱۲۶

۲

پایان‌نامه: بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت (مورد مطالعه: کارکنان صنایع بزرگ استان اردبیل)

۱۴۴

۶

پایان‌نامه: ارتباط کارکرد خانواده، دشواری در تنظیم هیجان و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی با اعتیادپذیری

۱۱۰

۳

پایان‌نامه: پیش‌بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه‌های فرسودگی تحصیلی و نقش میانجی درگیری تحصیلی

۱۳۷

۷

پایان‌نامه: رابطه امید تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی

۱۰۶

۴

پایان‌نامه: اثربخشی ذهن آگاهی بر کنترل شناختی و تنظیم هیجان

۱۲۸

۸

پایان‌نامه: نقش اخلاق در مدیریت از دیدگاه نهج‌البلاغه

۹۷

۹

پایان‌نامه: رابطه مولفه‌های روانشناسی مثبت با شادی ذهنی با نقش واسطه‌گری بهزیستی روانشناختی در میان دانش‌آموزان

۹۵

۱۵

پایان‌نامه: بررسی عوامل موثر بر طلاق عاطفی در بین زنان متاهل در شهرستان شیروان

۸۵

۱۰

پایان‌نامه: اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های اجتماعی در سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی و سازگاری تحصیلی بر نوجوانان

۹۱

۱۶

پایان‌نامه: اثربخشی بازی‌درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب و نشخوار فکری کودکان مبتلا به اضطراب فراگیر ۶ تا ۱۲ سال مراجعه کننده به کلینیک‌های مشاوره و روان‌درمانی شهر یاسوج.

۸۴

۱۱

پایان‌نامه: هوش مصنوعی در نظام مالکیت فکری

۹۱

۱۷

پایان‌نامه: پیش‌بینی رضایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی، هیجان‌های پیشرفت و انگیزش پیشرفت

۸۳

۱۲

پایان‌نامه: اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر شادکامی سالمندان زن

۹۰

۱۸

پایان‌نامه: رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی

۸۳

۱۳

رساله: تدوین مدل شایستگی‌های مدیریتی مدیران دولتی اثربخش با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

۸۹

۱۹

پایان‌نامه: پیش‌بینی کیفیت زندگی براساس مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان

۸۳

۱۴

پایان‌نامه: نقش واسطه‌گری سبک‌های دلبستگی در بین سبک‌های فرزندپروری و رشد اجتماعی

۸۷

۲۰

پایان‌نامه: اثربخشی مهارت‌های اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و کنترل خشم کودکان پیش دبستانی شهر مریوان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

۸۳

دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پس از ۱۸ ماه و رساله‌های دکتری پس از ۳۰ ماه از زمان دفاع، برای همگان در «گنج» فراهم شد. کاربران می‌توانند در هر هفت روز، تمام‌متن پنج پارسا را دریافت (دانلود / مشاهده) کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا