دانشگاهی

پذیرش دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس آیین نامه دکتری بدون آزمون از حائزین شرایط استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ با شرایط ذیل دانشجو می پذیرد.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه شهید مدنی

۱- بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

۲- کسب حداقل ۶۰امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی.

۳- پذیرش نهایی داوطلبان مصاحبه شده منوط به پذیرش حداقل یک نفر از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور در رشته مورد تقاضا میباشد و در صورت‌عدم پذیرش دانشجو از طریق آزمون، پذیرش از طریق استعدادهای درخشان نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت‌های علمی:

۱- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شود یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه یا رشته تحصیلی باشد.

تبصره: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می‌باشد.

۲- هرگونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.

۳- برگزیدگان جشنواره‌های علمی معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

۴- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

نکات مهم:

۱- دانش آموختگان حداکثر تا ۲سال پس از فراغت از تحصیل می‌توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند، لذا داوطلبان توجه داشته باشند، تاریخ فراغت از تحصیل ایشان لازم است پس از ۹۸/۱۰/۰۱ باشد.

۲- پذیرش افراد مشمول این آیین نامه در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص دانشکده و تایید کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان‌پذیر است.

۳- مدارک داوطلبان به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصیه می‌شود با دقت لازم، مفاد آگهی را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به فراخوان اقدام نمایند.

۴- همراه داشتن یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقالات، کتب، تألیفات و مستندات سایر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

۵- دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به پذیرش تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

۶- به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- معدل کارشناسی دانش آموختگان دانشگاه‌های تهران، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت، فردوسی مشهد، تبریز، شهید مدنی آذربایجان و خواجه نصیرالدین طوسی با اعمال ضریب ۱/۰۶ محاسبه خواهد شد (معدل کل کارشناسی ضربدر ۱/۰۶باید بالاتر یا مساوی ۱۶باشد). معدل کل کارشناسی دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها بدون اعمال ضریب طبق آئین نامه مربوطه باید بالاتر یا مساوی ۱۶ باشد. حداقل معدل کارشناسی ارشد دانش آموختگان همه دانشگاه‌ها باید (۱۷بدون احتساب نمره پایان نامه) باشد.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱- فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون

۲- تصویر شناسنامه و کارت ملی

۳- گواهی رتبه و معدل کارشناسی ارشد همراه با تصویر ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد

۴- گواهی رتبه و معدل کارشناسی همراه با تصویر ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی

۵- مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی و خارجی مبتنی بر پایان نامه کارشناسی ارشد

۶- گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شود

۷- مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها، کلیه تألیفات، کتب و فعالیت‌های پژوهشی داوطلب

۸- معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای دانشجویان المپیادی در مقطع کارشناسی ارشد

۹- معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره‌های معتبر (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۱۰- در صورت انتشار مقاله و سایر دستاوردهای پژوهشی مدارک ضمیمه شود

۱۱- تصویر مدارک و ریز نمرات دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد

۱۲- تصویر چکیده پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

تبصره: بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد نمود.

زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه مدنی آذربایجان

مهلت ثبت نام حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ می باشد.

ارسال مدارک از طریق سایت /http://hed.azaruniv.ac.ir انجام خواهد پذیرفت.

توضیحات مهم

داوطلبان گرامی جهت دریافت فرم‌های ثبت نامی و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید.

ارزشیابی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری براساس نامه دفتر برنامه ریزی آموزش عالی و تأیید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر میباشد که دانشگاه‌ها و مؤسسات پذیرنده دانشجو می‌بایست دقیقا مطابق با جداول زیر وضعیت سوابق تحصیلی داوطلبان را ارزشیابی نماید.

الف- پژوهشی با حداکثر ۴۰ امتیاز (مطابق با جدول ۱)

ب- آموزشی با حداکثر ۳۰امتیاز (مطابق با جدول ۲)

ج- مصاحبه با حداکثر ۳۰ امتیاز (مطابق با جدول ۳)

تبصره ۱: دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد فعلی دانشگاه‌ها میتوانند با ارسال فرم تأیید شده انتهای آگهی ثبت نام نمایند.

تبصره ۲: رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد باید با رشته مورد تقاضا برای ادامه تحصیل مرتبط باشد.

تبصره ۳: عدم منع قانونی خدمت نظام وظیفه برای داوطلبین مرد، مطابق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تذکر: مدارک ارسالی داوطلب به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

– چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام و تحصیل مشخص گردد که داوطلب واجد هر یک از شرایط فوق الذکر نبوده، بلافاصله از ثبت نام و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.

– اسامی افراد واجد شرایط برای دعوت به مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

– مدارک داوطلبین پس از وصول، توسط اداره استعدادهای درخشان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت داشتن شرایط لازم جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفی خواهند شد.

رشته‌های دکتری بدون آزمون دانشگاه مدنی ۱۴۰۱

فهرست رشته و گرایش های دارای پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به شرح زیر می باشند:

رشته‌های دکتری بدون آزمون دانشگاه مدنی ۱۴۰۱
رشته‌های دکتری بدون آزمون دانشگاه مدنی ۱۴۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا