دانشگاهی

پذیرش دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به استناد آیین نامه دکتری بدون آزمون و مصوبات داخلی از میان دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی مطابق شرایط اعلام شده، و در رشته‌های جدول زیر، دانشجو می‌پذیرد:

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیر

فهرست رشته – گرایش‌های دارای پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان به شرح زیر می باشند:

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیر
رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیر

شرایط ثبت نام دکتری بدون کنکور دانشگاه خواجه نصیر

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به شرح زیر است:

۱- مدرک کارشناسی پیوسته با میانگین کل حداقل ۱۶

۲- مدرک کارشناسی ارشد با میانگین کل حداقل ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه)

۳- حداکثر زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی ۲سال (دانش آموختگان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ و بعد از آن)

۴- دانش آموختگان و دانشجویان هر یک از مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دوره‌های الکترونیکی و مجازی، و نیمه حضوری مجاز به ارائه درخواست نمیباشند. مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ارائه درخواست بررسی نخواهد شد و وجه پرداختی نیز عودت داده نخواهد شد.

تبصره ۱: در مورد متقاضیانی که میانگین کل کارشناسی پیوسته آن‌ها کمتر از ۱۶ و یا میانگین کل مقطع کارشناسی ارشد (بدون احتساب پایان نامه) آن‌ها کمتر از ۱۷باشد، میانگین همتراز طبق پرتال سازمان سنجش محاسبه خواهد شد. و چنانچه میانگین همتراز باز هم کمتر از موارد اعلام شده باشد، قابل قبول نخواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت نام این دسته از متقاضیان نخواهد داشت. ضمنا” امکان بازپرداخت وجه ثبتنام یا محاسبه میانگین تراز قبل از ثبتنام نیز برای دانشگاه وجود نخواهد داشت.

۵- دانش آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق نمی‌باشند.

تبصره ۲: پذیرش تنها در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره ۳: داوطلبان تنها مجاز به انتخاب یک رشته می‌باشند.

شرایط اختصاصی پذیرش

۱- شرکت در مصاحبه دکتری

۲- کسب امتیاز قابل قبول از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و… از کمیته‌های تخصصی و پذیرش، مطابق آیین نامه فوقالذکر و مصوبات داخلی دانشگاه.

۳- ارائه نمره آزمون زبان قابل قبول حداکثر تا پایان نیمسال اول پذیرش در مقطع دکتری. پذیرش آن دسته از افرادی که در زمان تعیین شده موفق به ارائه مدرک خود نگردند، منتفی خواهد شد.

تبصره ۱: کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازات جداول فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه توسط متقاضیان حائز شرایط با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه، برای قبولی الزامی است.

زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه خواجه نصیر

داوطلبان واجد شرایط میتوانند پس از مطالعه کامل راهنمای ثبت نام از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ لغایت چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ از طریق سامانه جامع دانشگاهی(https://golestan.kntu.ac.ir) با ورود اطلاعات، و بارگذاری مدارک مورد نیاز، در محل‌های پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان

لازم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام، فایل مدارک را آماده نمایند. بدیهی است که بعضی از مدارک الزامی* (مربوط به کنترل شرایط عمومی و مشخصات فردی) است. بعضی در صورت وجود (مربوط به شرایط اختصاصی) منجر به کسب امتیاز مربوطه خواهد شد.

۱- صفحه اول شناسنامه *

۲- کارت ملی *

۳- گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل مقطع کارشناسی ارشد (با تایید فراغت از تحصیل حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱) *

۴- گواهی فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی*

۵- ریزنمره کارشناسی: منظور از ریزنمره، کارنامه کلی مقطع کارشناسی بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه است. این کارنامه می‌بایست نشان دهنده همه نیمسال های تحصیلی دانشجو و حداکثر دو صفحه می‌باشد. (لطفا از بارگذاری کارنامه ترم به ترم خودداری گردد. چنانچه طریقه دسترسی به گزارش کارنامه کلی را نمیدانید از آموزش دانشکده خود راهنمایی بگیرید) در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسالهای تحصیلی و معدل‌ها میبایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم هیچیک از این اطلاعات حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نگردد. در غیر این صورت مدارک بررسی نخواهد شد. ضمنا چنانچه به فرمت اصلی کارنامه ی دانشگاه مواردی توسط متقاضی، اضافه گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی می‌باشد. *

۶- ریز نمره کارشناسی ارشد: منظور از ریز نمره، کارنامه کلی مقطع کارشناسی ارشد بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه است. این کارنامه میبایست نشان دهنده‌ی همه نیمسالهای تحصیلی دانشجو و حداکثر یک صفحه می‌باشد. (لطفا از بارگذاری کارنامه ترم به ترم خودداری گردد. چنانچه طریقه دسترسی به گزارش کارنامه کلی را نمیدانید لطفا از آموزش دانشکده خود راهنمایی بگیرید) در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسالهای تحصیلی و معدل‌ها می‌ایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم هیچیک از این اطلاعات حذف و یا از طریق فتوشاپ اضافه نگردد. در غیر این صورت مدارک بررسی نخواهد شد. ضمنا چنانچه به فرمت اصلی کارنامه دانشگاه مواردی توسط متقاضی، اضافه گردد، تخلف محسوب شده و مستوجب برخورد قانونی می باشد. *

۷- گواهی مربوط به رتبه نهایی المپیاد علمی – دانشجویی/ گواهی رتبه نهایی جشنواره خوارزمی یا جوان خوارزمی/ ثبت اختراع (حسب مورد)

۸- صفحه اول مقاله‌ها و نامه پذیرش آن‌ها (در صفحه اول مقاله مشخصات ژورنال، نویسندگان درج شده باشد)

۹- مدارک مربوط به تالیف یا ترجمه (مستند ارسالی میبایست نشان دهنده مشخصات تالیف یا ترجمه باشد، شناسنامه اثر)

۱۰- چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد (حداکثر ۳ صفحه)

۱۱- چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی (در صورتی که در سیلابس موجود بوده باشد)

۱۲- توصیه نامه از استاد راهنما و یکی دیگر از استادانی که داوطلب با ایشان درس گذرانده باشد.

۱۳- صفحه اول پایان نامه (جلد)

۱۴- گواهی نمره زبان

۱۵- پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ یکصد هزار ریال (به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (https://golestan.kntu.ac.ir)*

نکات مهم

توجه ۱: در صورت تایید شرایط عمومی داوطلب و راهیابی به مرحله مصاحبه علمی، (چنانچه مصاحبه حضوری باشد) ضروری است اصل و کپی کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع دانشگاهی، در روز برگزاری مصاحبه ارائه گردد. شرایط اختصاصی و مصاحبه در کمیته تخصصی بررسی و انجام خواهد شد.

توجه ۲: لطفا پیش از اقدام به بارگذاری مدارک و ثبت نام، اطلاعیه و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه نمایید. پس از ثبت نام وجه پرداختی بازگشت داده نمی‌شود.

توجه ۳: دانشجویان نیمسال آخر در صورت پذیرش، حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۱می بایست دانشآموخته گردند. در غیر این صورت قبولی آن‌ها منتفی خواهد شد.

توجه ۴: پذیرش در مرحله اول و مصاحبه به منزله پذیرش نهایی نمیباشد. پذیرش قطعی منوط به اعمال ظرفیت، تایید شورای آموزشی دانشگاه و تایید صلاحیت عمومی توسط مراجع ذیصلاح مربوط و تایید سازمان سنجش آموزش کشور میباشد.

توجه ۵: زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا