دانشگاهی

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه هنر اسلامی تبریز در نظر دارد به استناد آیین نامه دکتری استعداد درخشان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اقدام به پذیرش دانشجو از بین دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی از طریق بررسی مدارک و انجام مصاحبه در رشته‌های زیر می‌نماید:

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز

شرایط پذیرش متقاضیان دکتری استعداد درخشان دانشگاه هنر اسلامی تبریز به شرح زیر است:

۱- حداقل میانگین کل در دوره کارشناسی ۱۶ و حداقل میانگین کل (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد ۱۷ می‌باشد.

۲- بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

۳- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازات سوابق پژوهشی (با حداکثر امتیاز ۴۰)، سوابق آموزشی (با حداکثر امتیاز ۳۰) و مصاحبه (با حداکثر امتیاز ۳۰) برای پذیرش ضروری است. (از جدول های انتهای این اطلاعیه)

۴- متقاضی فقط در یک رشته می‌تواند درخواست دهد.

۵- در صورت پذیرش؛ در زمان شروع تحصیل، متقاضی نمی‌بایست دانشجوی مقطع دکتری در سایر موسسات و دانشگاه‌ها باشد.

۶- متقاضی می‌بایست دارای مدرک معتبر زبان (حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان MSRT و یا معادل آن در سایر آزمون ها) باشد.

تبصره: در صورت پذیرش و عدم داشتن مدرک معتبر زبان پذیرفته شده می‌بایست قبل از آزمون جامع مدرک زبان خود را ارائه نماید.

۷- متقاضیان مشمول این شیوه نامه در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص دانشکده مربوطه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی این دانشگاه، پذیرفته می‌شوند.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه هنر تبریز ۱۴۰۳

• یک نسخه از مقالات علمی- پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان نامه

• تصویر گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشی‌های علمی و صنعتی ایران – برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و این سینا)

• تصویر مدارک معتبر از آثار بدیع هنری (در صورت وجود)

• یک نسخه از مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان نامه

• یک نسخه از مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی و خارجی)

• یک جلد از کتاب یا کتاب‌های تالیفی یا ترجمه شده مرتبط با رشته تحصیلی

• تصویر مدرک کارشناسی به همراه کارنامه

• تصویر مدرک کارشناسی ارشد به همراه کارنامه

• تصویر صفحات شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت

• تصویر مدرک زبان

• شرح موضوع پیشنهادی برای پایان نامه دکتری در یک صفحه (حداکثر دو عنوان)

رسید هزینه ثبت نام به مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان) نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه هنر اسلامی تبریز،

تذکرات مهم

۱- ارسال درخواست، مدارک و شرکت در مصاحبه هیچ گونه تعهدی مبنی بر پذیرش و تحصیل در مقطع دکتری برای دانشگاه هنر اسلامی تبریز ایجاد نمی‌کند.

۲- تحصیل در دوره دکتری به صورت تمام وقت بوده و داوطلب در صورت پذیرفته شدن باید اوقات خود را با وضعیت تحصیلی دوره وفق دهد و تابع کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه باشد.

۳- چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام، برگزاری مصاحبه، پذیرش و تحصیل در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، مشخص گردد که داوطلب، دارای شرایط درج شده در این تقاضانامه، نبوده است بلافاصله از ثبت نام، شرک در مصاحبه، پذیرش و یا ادامه تحصیل وی در هر مرحله‌ای جلوگیری به عمل آمده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۴- مدارک ارسالی و همچنین وجه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

۵- به مدارکی که ناقص بوده و یا خارج از زمان تعیین شده ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- همراه داشتن اصل کلیه مستندات مذکور در بخش مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در جلسه مصاحبه الزامی می‌باشد.

مصاحبه از داوطلبان به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه هنر اسلامی تبریز

متقاضیان در صورت دارا بودن شرایط فوق می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ مدارک خود را به آدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز- گروه هدایت استعدادهای درخشان از طریق پست پپیشتاز ارسال نمایند.

زمان و مکان برگزاری مصاحبه و اطلاعی‌های مربوطه متعاقباً از طریق وب سایت دانشگاه به آدرس www.tabriziau.ac.ir اعلام خواهد شد.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه هنر تبریز

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه هنر اسلامی تبریز برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:

۱- معماری اسلامی (متقاضیان سایر دانشگاه‌ها تنها از بین دانش آموختگان معماری اسلامی و معماری)

۲- شهرسازی اسلامی (دانش آموختگان رشته‌های شهرسازی- برنامه ریزی شهری- طراحی شهری- مدیریت شهری و معماری منظر)

۳- هنرهای اسلامی (دانش آموختگان رشته‌های هنرهای اسلامی- صنایع دستی- پژوهش هنر و رشته‌های مرتبط با هنرهای تجسمی)

۴- طراحی صنعتی (دانش آموختگانی که کارشناسی و کارشناسی ارشد آنان رشته طراحی صنعتی است)

۵- باستان‌شناسی گرایش دوران اسلامی (دانش آموختگان رشته باستان‌شناسی با اولویت گرایش اسلامی)

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری موضوع بند ۳-۳ ماده ۳ آیین نامه جدید دکتری استعداد درخشان به شرح زیر هستند:

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیفنوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیازنحوه ارزیابیامتیاز مکتسبه
۱۱-۱- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۷ امتیاز۴۰ امتیاز– هر مقاله تا ۷ امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و بین‌المللی تا ۷ امتیاز

۲مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان‌نامه۶ امتیازهر مقاله تا ۳ امتیاز
۳مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)۴ امتیازخارجی تا ۲

و داخلی ۱ امتیاز

۴تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی۴ امتیاز
۵کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد۴ امتیازعالی تا ۴

و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه۷۴۰
  • ابلاغیه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ۹۹/۴/۲ در خصوص جدول ۱ برای دریافت کنندگان ابلاغیه به قوت خود باقی است.

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیفنوع فعالیت حداکثر امتیازنحوه ارزیابیامتیاز مکتسبه
۶معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)۶ امتیازمطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۷معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان‌نامه)۵ امتیازمطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۸طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی*۳ امتیازبیش از ۸ نیمسال کارشناسی طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.
۹طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته *۳ امتیازبیش از ۴ نیمسال امتیازی ندارد.
۱۰برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی۵ امتیازرتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز،

رتبه ۴ تا ۶،  ۴ امتیاز،

رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز،

رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز

و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز

۱۱داشتن توانمندی زبان خارجی۸ امتیازمطابق شیوه نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه **
جمع۳۰

* رشته‌هایی که برنامه درسی آن‌ها طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی در دوره کارشناسی پیوسته بیش از ۸ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته بیش از ۴ نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی ارشد پیوسته بیش از ۱۲ نیمسال تحصیلی تصویب شده‌اند، با نظر کمیته مصاحبه‌کننده می‌توانند از امتیاز بندهای ۸ و ۹ بهره‌مند شوند.

** دانشگاه موظف است در فراخوان پذیرش خود بر اساس شیوه‌نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه (مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه) موارد مرتبط با ارزیابی توانمندی زبان خارجی و تعیین نمره را به متقاضیان اطلاع دهد.

جدول شماره ۳- امتیازات مصاحبه

ردیفشاخص ارزیابیحداکثر امتیاز امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۱۲تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات۳ امتیاز
۱۳وسعت نظر نوآوری و کارآفرینی۳ امتیاز
۱۴شخصیت، متانت و نحوه تعامل۳ امتیاز
۱۵نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی۳ امتیاز
۱۶توانایی فن بیان و انتقال مطالب۳ امتیاز
۱۷هم‌راستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه۱۵ امتیاز
جمع۳۰

جدول ۴- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی 

MSRT (MCHE)IELTS EquivalentTOEFL IBTTOEFL Computer+ TOEFL PAPER
TOLIMO
حداکثر نمره
90-1007-9/096-120250-300600-6808
85-896/5-6/986-95232-249575-5997
80-846-6/476-85213-231550-5746
75-795/5-5/966-75196-212525-5495
70-745-5/456-65173-195500-5244
65-694/5-4/946-55152-172475-4993
60-644-4/436-45133-151450-4742
50-593/5-3/929-35113-132425-4491

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا