دانشگاهی

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه خواجه نصیر ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به استناد آیین نامه دکتری استعداد درخشان و شیوه نامه داخلی از میان دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد مطابق شرایط اعلام شده در این فراخوان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در مقطع دکتری دانشجو می‌پذیرد.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه خواجه نصیر

شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

الف- شرایط عمومی

۱. دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته با معدل کل حداقل ۱۵ برای دانش آموختگان دانشگاه‌های گروه الف و حداقل معدل کل ۱۶ برای دانش آموختگان سایر دانشگاه ها.

۲. دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد با معدل کل حداقل ۱۶ برای دانش آموختگان دانشگاه‌های گروه الف و حداقل معدل کل ۱۷ برای دانش آموختگان سایر دانشگاه ها.

تبصره ۱: معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره ۲: دانشگاه‌های گروه الف عبارتند از: دانشگاه اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد.

تبصره ۳: دانش آموختگان مقطع کارشناسی و دانشجویان/دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی (به جز دانشگاه‌های آزاد شهر تهران)، پیام نور، جامع علمی کاربردی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دوره‌های الکترونیکی و مجازی و نیمه حضوری مجاز به ارائه درخواست نمی‌باشند. مدارک این دسته از متقاضیان در صورت ارائه درخواست بررسی نخواهد شد و وجه پرداختی نیز بازگردانده نخواهد شد.

تبصره ۴: در مورد متقاضیان سایر دانشگاه‌ها (با رعایت تبصره ۳) که معدل کل آن‌ها کمتر از موارد مشخص شده در بندهای ۱ و ۲ باشد، معدل طبق پرتال سازمان سنجش همتراز خواهد شد. چنانچه معدل همتراز شده نیز کمتر از موارد اعلام شده باشد، درخواست متقاضی قابل قبول نخواهد بود و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال ثبت نام این دسته از متقاضیان نخواهد داشت. ضمناً امکان بازپرداخت وجه ثبت نام یا محاسبه معدل همتراز شده قبل از ثبت نام نیز برای دانشگاه وجود نخواهد داشت.

۳. پیرو مصوبه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متقاضیان استفاده از تسهیلات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان برای ورود به دوره تحصیلی دکتری میتوانند بلافاصله پس از دانش آموختگی از دوره کارشناسی ارشد، برای سه دوره متوالی پذیرش در مهرماه، در فراخوان دانشگاه شرکت نمایند.

تبصره ۵: تقاضای دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تنها در صورتی بررسی خواهد شد که گواهی رسمی توسط دانشگاه محل تحصیل مبنی بر تایید دانش آموختگی دانشجو در این مقطع حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ صادر گردد. در صورتی که دانش آموختگی تا تاریخ یادشده انجام نشود، فرایند قبولی در هر مرحله از پذیرش، منتفی خواهد بود.

۴. پذیرش در رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، بر اساس تشخیص گروه آموزشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است. مدرک کارشناسی مدنظر در این فراخوان باید پیش از مدرک کارشناسی ارشد مرتبط اخذ شده باشد.

۵. متقاضیان تنها مجاز به انتخاب یک رشته-گرایش می‌باشند.

۶. دانش آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور مجاز به ارائه درخواست پذیرش از این طریق نمی‌باشند.

۷. اتباع غیرایرانی مقیم ایران ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می‌توانند از تسهیلات این فراخوان بهره‌مند شوند.

ب – شرایط اختصاصی

۱. شرکت در مصاحبه

۲. کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه از مجموع امتیازات جدول‌های ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات داخلی دانشگاه.

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۳ دانشگاه خواجه نصیر

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند پس از مطالعه کامل راهنمای ثبت نام از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ تا جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ از طریق سامانه جامع دانشگاهی گلستان با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک مورد نیاز در قسمت‌های پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.

لینک ثبت نام

برای ثبت نام از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید.

توجه ۱: لطفاً پیش از اقدام به بارگذاری مدارک و ثبت نام، اطلاعیه و راهنمای ثبت نام را به دقت مطالعه نمایید. پس از ثبت نام وجه پرداختی بازگشت داده نمی‌شود.

توجه ۲: متقاضیان اتباع غیرایرانی باید پس از ورود به سیستم گلستان در منوی آزمون ← ثبت نام ← ثبت مشخصات اولیه داوطلب غیرایرانی را انتخاب نمایند.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه خواجه نصیر ۱۴۰۳

لازم است داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام، فایل‌های مدارک را آماده نمایند. بدیهی است که بعضی از مدارک مربوط به کنترل شرایط عمومی و مشخصات فردی و از اینرو الزامی است (که در ادامه با * مشخص شده اند) و سایر موارد در صورت بارگذاری (مربوط به شرایط اختصاصی)، منجر به کسب امتیاز مربوطه خواهد شد.

۱. تصویر صفحه اول شناسنامه *

۲. تصویر کارت ملی *

۳. گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد (با تایید فراغت از تحصیل حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱) *

۴. گواهی فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی *

۵. ریز نمرات مقطع کارشناسی: منظور از ریز نمرات، کارنامه کلی مقطع کارشناسی بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه محل تحصیل است. این کارنامه می‌بایست نشان دهنده همه نیمسال‌های تحصیلی دانشجو و حداکثر دو صفحه باشد (لطفا از بارگذاری کارنامه ترم به ترم خودداری گردد. چنانچه طریقه دسترسی به گزارش کارنامه کلی را نمی‌دانید لطفا از آموزش دانشکده خود راهنمایی بگیرید). در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسال‌های تحصیلی و معدل‌ها می‌بایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم هیچ یک از این اطلاعات حذف نگردد. در غیر این صورت مدارک بررسی نخواهد شد. *

۶. ریز نمرات کارشناسی ارشد: منظور از ریز نمرات، کارنامه کلی مقطع کارشناسی ارشد بدون تایید یا مهر و امضا دانشگاه محل تحصیل است. این کارنامه می‌بایست نشان دهنده همه نیمسال‌های تحصیلی دانشجو و حداکثر یک صفحه باشد (لطفا از بارگذاری کارنامه ترم به ترم خودداری گردد. چنانچه طریقه دسترسی به گزارش کارنامه کلی را نمیدانید لطفا از آموزش دانشکده خود راهنمایی بگیرید). در کارنامه بارگذاری شده نام و آرم دانشگاه، مشخصات دانشجو و نیمسال‌های تحصیلی و معدل‌ها می‌بایست مشخص بوده و هنگام بارگذاری در سیستم هیچ یک از این اطلاعات حذف نگردد. در غیر این صورت مدارک بررسی نخواهد شد. *

۷. گواهی مربوط به رتبه نهایی المپیاد علمی-دانشجویی/ گواهی رتبه نهایی جشنواره خوارزمی یا جوان خوارزمی/ ثبت اختراع (حسب مورد)

۸. صفحه اول مقاله‌ها و یا نامه پذیرش آن‌ها (در صفحه اول مقاله مشخصات مجله، سال چاپ و اسامی نویسندگان درج شده باشد).

۹. مدارک مربوط به تالیف یا ترجمه (مستند ارسالی می‌بایست نشان دهنده مشخصات تالیف یا ترجمه و دارای شناسنامه باشد)

۱۰. چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد (حداکثر ۱ صفحه)

۱۱. چکیده پایان نامه مقطع کارشناسی (در صورتی که در برنامه درسی موجود بوده باشد).

۱۲. توصیه نامه از استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد و یکی دیگر از اساتیدی که داوطلب با ایشان درس گذرانده باشد.

۱۳. صفحه اول پایان نامه کارشناسی ارشد (جلد)

۱۴. گواهی مدرک زبان آزمون‌های ملی یا بین المللی

۱۵. پرداخت هزینه ثبت نام به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال (دویست هزار تومان) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی گلستان*

پرداخت هزینه ثبت نام 

نکات مهم

توجه ۱: در صورت تایید شرایط عمومی داوطلب و راه‌یابی به مرحله مصاحبه علمی، ضروری است اصل و تصویر کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع دانشگاهی، در روز برگزاری مصاحبه ارائه گردد. شرایط اختصاصی و مصاحبه در کمیته تخصصی بررسی و انجام خواهد شد.

توجه ۲: دانشجویان نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد در صورت پذیرش، باید حداکثر تا پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱دانش آموخته گردند. در غیر این صورت قبولی آن‌ها منتفی خواهد شد.

توجه ۳: پذیرش در مرحله اول و مصاحبه به منزله پذیرش نهایی نمی‌باشد. پذیرش قطعی منوط به اعمال ظرفیت، تایید شورای آموزشی دانشگاه، تایید صلاحیت عمومی توسط مراجع ذیصلاح مربوطه و تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ دانشگاه خواجه نصیر

فهرست رشته-گرایشهای پذیرش دکتری بدون آزمون (استعدادهای درخشان) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:

دانشکده رشته – گرایش
مهندسی برقمهندسی برق – کنترل
مهندسی برق – الکترونیک
مهندسی برق – قدرت
مهندسی برق – مخابرات سیستم
مهندسی برق – مخابرات میدان و موج
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
مهندسی کامپیوتر

 

مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانش
مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی
مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم
مهندسی عمرانمهندسی عمران – حمل و نقل
مهندسی عمران – راه و ترابری
مهندسی عمران – زلزله
مهندسی عمران – ژئوتکنیک
مهندسی عمران – سازه
مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
مهندسی عمران – مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات
مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی زمینه دینامیک کنترل و ارتعاشات
مهندسی سیستم‌های انرژی
مهندسی صنایعمهندسی صنایع – بهینه‌سازی سیستم‌ها
مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی
مهندسی نقشه برداریمهندسی نقشه برداری – ژئودزی
مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور
مهندسی نقشه برداری – سیستم‌های اطلاعات مکانی
مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری
مهندسی و علم موادمهندسی متالورژی و مواد
مهندسی هوافضامهندسی هوافضا – جلوبرندگی
مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
مهندسی هوافضا – سازه‌های هوایی
مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی
فیزیکفیزیک – فیزیک هسته‌ای
فیزیک – فیزیک ماده چگال
شیمیشیمی – شیمی فیزیک
شیمی – شیمی آلی
شیمی – شیمی معدنی
ریاضیریاضی – آنالیز
ریاضی – جبر
ریاضی – هندسه (توپولوژی)
ریاضی – کاربرد

نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه خواجه نصیر

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیفنوع فعالیت حداقل امتیاز حداکثر امتیازنحوه ارزیابیامتیاز مکتسبه
۱۱-۱- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

۱-۲- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۱-۳- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۷ امتیاز۴۰ امتیاز– هر مقاله تا ۷ امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی داخلی تا ۳ و بین‌المللی تا ۷ امتیاز

۲مقالات علمی – ترویجی مرتبط با پایان‌نامه۶ امتیازهر مقاله تا ۳ امتیاز
۳مقالات چاپ شده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی)۴ امتیازخارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز
۴تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی۴ امتیاز
۵کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد۴ امتیازعالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز
حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه۷۴۰

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیفنوع فعالیت حداکثر امتیازنحوه ارزیابیامتیاز مکتسبه
۶معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)۶ امتیازمطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۷معدل کل نمرات و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان‌نامه)۵ امتیازمطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۸طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی*۳ امتیازبیش از ۸ نیمسال کارشناسی طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.
۹طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته *۳ امتیازامتیاز بیش از ۴ نیمسال امتیازی ندارد.
۱۰برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی۵ امتیازرتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶،  ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز
۱۱داشتن توانمندی زبان خارجی۸ امتیازمطابق شیوه نامه ارزیابی توانمندی زبان خارجی دانشگاه مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه **
جمع۳۰

جدول شماره ۳- امتیازات مصاحبه

ردیفشاخص ارزیابیحداکثر امتیاز امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته مصاحبه کننده
۱۲تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات۳ امتیاز
۱۳وسعت نظر نوآوری و کارآفرینی۳ امتیاز
۱۴شخصیت، متانت و نحوه تعامل۳ امتیاز
۱۵نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی۳ امتیاز
۱۶توانایی فن بیان و انتقال مطالب۳ امتیاز
۱۷هم‌راستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه۱۵ امتیاز
جمع۳۰

جدول ۴- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی 

MSRT (MCHE)IELTS EquivalentTOEFL IBTTOEFL Computer+ TOEFL PAPER
TOLIMO
حداکثر نمره
۹۰-۱۰۰۷-۹۹۶-۱۲۰۲۵۰-۳۰۰۶۰۰-۶۸۰۸
۸۵-۸۹۶/۵-۶/۹۸۶-۹۵۲۳۲-۲۴۹۵۷۵-۵۹۹۷
۸۰-۸۴۶-۶/۴۷۶-۸۵۲۱۳-۲۳۱۵۵۰-۵۷۴۶
۷۵-۷۹۵/۵-۵/۹۶۶-۷۵۱۹۶-۲۱۲۵۲۵-۵۴۹۵
۷۰-۷۴۵/۵/۴۵۶-۶۵۱۷۳-۱۹۵۵۰۰-۵۲۴۴
۶۵-۶۹۴/۵-۴/۹۴۶-۵۵۱۵۲-۱۷۲۴۷۵-۴۹۹۳
۶۰-۶۴۴-۴/۴۳۶-۴۵۱۳۳-۱۵۱۴۵۰-۴۷۴۲
۵۰-۵۹۳/۵-۳/۹۲۹-۳۵۱۱۳-۱۳۲۴۲۵-۴۴۹۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا