آزمون‌هادانشگاهیورودی دکتری

پذیرش دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه کردستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه کردستان در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و بر اساس آیین نامه دکتری بدون آزمون از میان برگزیدگان علمی واجد شرایط دانشگاه کردستان و سایر دانشگاه‌ها در دوره دکتری برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ دانشجو می‌پذیرد.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه کردستان

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون کنکور (استعدادهای درخشان) دانشگاه کردستان برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به شرح زیر است:

ردیف رشته- گرایش ردیف رشته- گرایش
1 اقتصاد کشاورزی 20 علوم و فناوری نانو ـ نانوشیمی نانومواد معدنی
2 علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید پس از برداشت گیاهان باغبانی 21 برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
3 بیوتکنولوژی کشاورزی 22 علوم و مهندسی جنگل- علوم زیستی جنگل
4 جامعه شناسی فرهنگی 23 علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان
5 روانشناسی 24 علوم و مهندسی محیط زیست
6 ریاضی کاربردی آنالیز عددی 25 فوتونیک
7 ریاضی محض گرایش آنالیز 26 فیزیک فیزیک ماده چگال
8 ریاضی محض گرایش جبر 27 مدیریت آموزشی
9 زبان و ادبیات عربی 28 مدیریت ورزشی-بازاریابی ورزشی
10 زبان و ادبیات فارسی 29 مشاوره
11 شهرسازی 30 مهندسی برق- الکترونیک
12 شیمی پلیمر 31 مهندسی برق-کنترل
13 شیمی گرایش شیمی الی 32 مهندسی برق- قدرت
14 شیمی گرایش شیمی تجزیه 33 مهندسی صنایع
15 شیمی گرایش شیمی فیزیک 34 مهندسی عمران گرایش سازه
16 شیمی گرایش شیمی معدنی 35 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
17 علوم دامی گرایش تغذیه طیور 36 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
18 علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور 37 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
19 علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور 38 نجوم و اختر فیزیک

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه کردستان

شرایط پذیرش دکتری بدون کنکور استعداد درخشان ۱۴۰۲ دانشگاه کردستان به شرح زیر است:

۱- متقاضیان باید دانش آموخته و یا دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد باشند.

۲- از تاریخ دانش آموختگی متقاضیان تا مهر ۱۴۰۲بیش از دو سال نگذشته باشد، لذا دانش آموختگانی که در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ و قبل از آن دانش آموخته شده باشند، مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.

۳- متقاضیانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد هستند، لازم است تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دانش آموخته شوند.

۴- داشتن حداقل معدل کل ۱۶ در مقطع کارشناسی و حداقل معدل کل ۱۷ بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

تبصره ۱: دانش آموختگان یا دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد با کسب میانگین حداقل ۱۶/۶۶ از احتساب میانگین معدل دوره کارشناسی با ضریب ۱ (به شرط کمتر نبودن معدل دوره کارشناسی از ۱۴) و کارشناسی ارشد با ضریب ۲ میتوانند در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری شرکت نمایند. بدیهی است اولویت پذیرش با افرادی است که واجد شرایط بند ۴باشند.

۵- پذیرش متقاضیان صرفاً در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکانپذیر است.

۶- کسب حداقل ۷ امتیاز از بند (۱) جدول شماره (۱) جداول امتیازدهی دکتری استعداد درخشان دانشگاه کردستان.

تبصره ۲: دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی ارشد دوره  های روزانه و نوبت دوم دانشگاه های دولتی مراکز استان‌ها که کلیه دروس را تا پایان نیمسال سوم گذرانده باشند، چنانچه تعداد دانشجویان هم ورودی و هم رشته-گرایش آنان بین ۳ تا ۱۰ نفر باشند رتبه اول و اگر بیشتر از ۱۰ نفر باشند، رتبه های اول و دوم از امتیاز وتویی این بند برخوردار خواهند شد.

۶- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازات سوابق پژوهشی (جدول شماره ۱ با حد اکثر ۴۰ امتیاز)، سوابق آموزشی (جدول شماره ۲ با حداکثر ۳۰ امتیاز) و مصاحبه (جدول شماره ۳ با حداکثر ۳۰ امتیاز).

۷- متقاضیان لازم است پس از پذیرش نهایی در دانشگاه کردستان، انصراف رسمی خود را از پذیرش در سایر دانشگاه‌ها اعلام نمایند.

۸- پذیرش از طریق این آیین نامه در دوره های روزانه به صورت رایگان است و پذیرفته شدگان در صورت انصراف از تحصیل پس از پذیرش نهایی و ثبت نام در دوره روزانه، مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می‌شوند.

۹- متقاضیان دارای مدارک حوزوی معادل کارشناسی چنانچه دوره کارشناسی ارشد خود را از طریق آزمون تحصیلات تکمیلی سازمان سنجش وارد شده اند، با احراز سایر شرایط می‌توانند متقاضی استفاده از تسهیلات این آیین نامه باشند. در غیر این صورت مجاز به استفاده از این آیین نامه نمی‌باشند.

۱۰- اتباع غیر ایرانی «مقیم ایران» ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می‌توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره‌مند شوند.

ظرفیت پذیرش

ظرفیت پذیرش روزانه بدون آزمون دکتری حداکثر به اندازه ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش با آزمون دوره روزانه در هر کد رشته محل است (عدد غیر صحیح به صورت ریاضی گرد و به عدد صحیح تبدیل شود.)

فرآیند ارزیابی علمی و پذیرش متقاضیان دکتری استعداد درخشان

۱- اعلام فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه کردستان در دوره دکتری توسط گروه امورحمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه

۲- گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان پس از دریافت، بررسی اولیه پرونده‌ها و اطمینان از احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل، مدارک و سوابق متقاضیان را جهت بررسی و ارزیابی علمی به دانشکده‌ها و گروه‌های مربوطه ارسال می‌کند. پس از امتیاز دهی به کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی داوطلبان براساس جداول شماره ۱، ۲ و ۳ که توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می‌گیرد، داوطلبان حائز شرایط (طبق نظر گروه آموزشی مربوطه) به مصاحبه دعوت می‌شوند. لازم به ذکر است دعوت به مصاحبه به معنی پذیرش نمی‌باشد.

۳- اسامی واجدان شرایط برای شرکت در مصاحبه علمی و تاریخ و محل برگزاری مصاحبه در زمان مقتضی از طریق وب سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

۴- داوطلبانی که حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت پذیرش قرار خواهند گرفت.

۵- پس از بررسی نهایی، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر از طریق وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد.

۶- پس از اعلام نتایج، آن دسته از پذیرفته شدگانی که تمایل به انصراف از پذیرش دارند، بایستی در موعد مقرر در اطلاعیه پذیرش، نسبت به اعلام انصراف کتبی اقدام نمایند تا نفرات ذخیره جایگزین آن‌ها شوند. عواقب ناشی از عدم اعلام انصراف کتبی در موعد مقرر بر عهده شخص متقاضی است.

۷- پس از جایگزینی افراد ذخیره، نتایج نهایی از طریق وب سایت دانشگاه منتشر می‌شود و در شهریورماه ۱۴۰۲ در پرتال سازمان سنجش ثبت خواهد شد. پس از دریافت تأییدیه سازمان سنجش، دانشگاه کردستان نسبت به ثبت نام اولیه پذیرفته شدگان براساس اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام خواهد کرد.

۸- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تأیید علمی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و تأیید صلاحیت عمومی توسط دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

نکات مهم:

– تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب‌پذیر، به هیچ عنوان امکان‌پذیر نخواهد بود.

– مدارک داوطلبان به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد، لذا به داوطلبان توصیه می‌شود با دقت لازم، مفاد فراخوان را مطالعه و تنها در صورت دارا بودن شرایط مربوطه، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

– ارائه یک نسخه از پایان نامه (برای دانش‌آموختگان) و نیز نسخه اصلی کلیه مقالات، کتاب‌ها، تألیفات و سایر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

– دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

– چنانچه به هر دلیلی ظرفیت پذیرش روزانه دانشگاه کردستان در رشته/ گرایشی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ لغو شود، پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان نیز در آن رشته/ گرایش لغو خواهد شد.

– با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام وقت است، داوطلبان شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.

– افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند، می‌توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه کردستان ۱۴۰۲

مدارکی که لازم است متقاضیان پذیرش بدون ازمون دانشگاه کردستان ارسال کنند به شرح زیر است:

– فرم‌های تکمیل شده تقاضای ثبت نام (فرم‌های شماره ۱، ۲، ۳) به همراه یک قطعه عکس ۳×۴

– الصاق شده به فرم شماره ۱

– یک نسخه تصویرصفحه اول شناسنامه و کارت ملی

– تصویر مدرک وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان ذکور

– تصویر گواهینامه و ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه قید شده باشد. درجه پایان نامه (درصورت دفاع) باید ارائه شود. (ارائه درجه پایان نامه برای دانشجویان سال آخر که تا ۱۴۰۲/۶/۳۱ دانش آموخته می‌شوند الزامی نیست.)

– تصویر گواهینامه و ریزنمرات دوره کارشناسی

– معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویی (برای دانشجویان المپیادی)

– معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا (برای برگزیدگان این جشنواره ها)

– تصویر کامل کلیه مقالات علمی- پژوهشی و علمی ترویجی منتشر شده همراه با تصویر جلد مجله

– تصویر کامل کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین المللی به همراه گواهی ارائه

– تصویر جلد، شناسنامه و فهرست مطالب کتاب‌های تألیفی و ترجمه‌ای

– گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند (نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شود.)

– گواهی اعتبار درجه علمی مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.

– اصل و کپی فیش بانکی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان) نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه کردستان

توجه:

* در تکمیل فرم‌ها و ارسال مدارک دقت شود، چون مدارک ارسالی ناقص بررسی نخواهد شد.

* مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی به عهده متقاضی بوده و در صورت‌عدم صحت، دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد.

* مدارک ارسالی و وجه پرداختی عودت داده نمی‌شود.

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۲ دانشگاه کردستان

داوطلبان حائز شرایط می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ فرم‌های تکمیل شده و سایر مدارک مورد نیاز را با پست پیشتاز به آدرس دانشگاه کردستان ارسال نمایند.

* مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ خواهد بود.

* به مدارک ناقص و یا ارسال شده بعد از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* زمان و مکان برگزاری مصاحبه در زمان مقتضی از طریق وب سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا