دانشگاهی

پذیرش دکتری استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی ۱۴۰۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، مطابق اطلاعیه این دانشگاه، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره دکتری تخصصی با استناد به آیین نامه پذیرش دکتری استاد محور برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در چارچوب نظام آموزش عالی و به منظور انجام پژوهش‌های مورد نیاز در رشته های اقتصاد اسلامی، مدیریت اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی و فقه و حقوق اسلامی بنا به تقاضای اساتید محترم راهنما با رعایت کامل مقررات مربوط، دانشجو میپذیرد.

عناوین طرح های دکتری استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

عناوین دارای پذیرش دکتری استاد محور دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح جدول زیر می باشند:

 • رشته مدیریت دولتی ـ مدیریت منابع انسانی
  • حکمرانی اخلاقی از نگاه آموزه های دینی
  • تعالی سازمانی با رویکرد اسلامی

اساتید: دکتر فریبرز رحیم نیا – دکتر مصطفی کاظمی- دکتر یعقوب مهارتی.

 • رشته علوم اقتصادی ـ توسعه اقتصادی
  • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
  • اقتصاد مقاومتی و مردمی سازی اقتصاد
  • عدالت و محرومیت زدایی
  • تربیت اقتصادی

اساتید: دکتر سید محمدجواد رزمی- دکتر مصطفی سلیمی فر- دکتر علی اکبر ناجی میدانی.

 • رشته روان شناسی
 • رشته روان شناسی تربیتی
 • رشته مدیریت آموزشی
 • رشته برنامه ریزی درسی
  • مختصات عناصر برنامه درسی توحید محور مبتنی بر آموزه‌های قرآن، حدیث و سنت.
  • بررسی فرصت‌ها یا تهدیدهای دانشگاههای تک جنسیتی (در نظر و در عمل)
  • شناسایی ویژگی‌های دانش آموز تراز اسلامی – ایرانی از منظر رهبری
  • ارزشیابی عناصر برنامه درسی مدارس از حیث تربیت دانش آموزان در تراز سند تحول بنیادین
  • موانع و فرصت‌های عفاف و حجاب در برنامه درسی اجرا شده آموزش و پرورش
  • تکوین فنی برنامه درسی پنهان به منظور توسعه ارزشگذاری پوشش اسلامی در دانش آموزان
  • واکاوی مبانی فلسفی، انسان شناسی و غایت شناسی در درمان‌های معنوی معاصر
  • مطالعه تطبیقی درمان‌های معاصر با درمان اسلام محور در معنویت درمانی
  • مدل یابی نظریه‌های آسیب شناسی روان در رویکردهای رواندرمانگری معنوی
  • بررسی مقایسه‌ای اثربخشی فنون روان درمانگری معنوی خداسو (SMP) با رویکردهای رواندرمانگری معاصر (شناختی رفتاری و تکنولوژیکال)
  • ساخت، هنجاریابی و اعتباریابی پرسشنامه برای سازه‌های درمان‌های معنوی
  • حوزه تربیت جنسی
  • رویکرد تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد
  • موضوعات برای پرورش زیر بنایی روانشناختی هویت جنسی مطلوب در کودکان و یا تدوین پروتکل برای کودکان دارای دشواری‌ها هویت یابی جنسی
 • رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • ماهیت گارانتی آثار و احکام آن درفقه امامیه و حقوق ایران. یافقه تطبیقی
  • حقوق رقابت و دفاع ازتمامیت بازار در فقه امامیه
  • نقش رفاه و آسایش و لطیف شدن زندگی عمومی انسان در عصر حاضر در استنباط فقهی جزایی
  • جایگاه اصل عدالت و انصاف در استنباط احکام معاملات

اساتید: دکتر عباسعلی سلطانی، دکتر محمدتقی فخلعی.

** قابل ذکر است، موضوعات پایان نامه و رساله رشته های ذکر شده با رویکرد اسلامی است.

* پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تأیید سایت نان و سازمان سنجش آموزش کشور است.

نحوه و زمان ثبت نام دکتری استاد محور ۱۴۰۲

ضروری است متقاضیان در صورت احراز شرایط شیوه نامه نسبت به مکاتبه با اساتید گروه‌های تخصصی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از طریق پست الکترونیکی مندرج در وبگاه پژوهشکده و یا جلسات حضوری با ایشان نسبت به ارائه مدارک و ثبت درخواست اقدام نمایند.

زمان اجرای این فرآیند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ خواهد بود.

شرایط ثبت نام دکتری استاد محور پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

۱- داشتن مدرک کارشناسی با حداقل معدل ۱۶

تبصره ۱: حداقل معدل کارشناسی پیوسته قابل قبول برای دانش آموختگان دانشگاه های فردوسی مشهد، تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبائی، اصفهان، صنعتی اصفهان، شیراز و تبریز ۱۵ است.

۲- داشتن مدرک کارشناسی ارشد با حداقل معدل ۱۷(بدون احتساب نمره‌ی پایان نامه)

تبصره ۲: حداقل معدل کارشناسی ارشد قابل قبول برای دانش آموختگان دانشگاه های فردوسی مشهد، تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، علامه طباطبائی، اصفهان، صنعتی اصفهان، شیراز و تبریز ۱۶ است.

۳- حداکثر زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی ۲سال (دانش آموختگان ۱۴۰۰/۷/۱ و بعد از آن.)

تبصره ۳: دانشجویان یا دانش آموختگان کارشناسی ارشد دوره های مجازی، نیمه حضوری یا غیرحضوری، آموزش محور، پردیس بین الملل، پردیسهای خودگردان دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، مؤسسات آموزش عالی آزاد، مراکز آموزش عالی، دانشگاه های جامع علمی-کاربردی، دانشگاه پیام نور، و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه نمی باشند. مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ثبتنام، بررسی نخواهد شد و وجه پرداختی نیز عودت داده نمی شود.

تبصره ۴: دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی ارشد و نیز دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه های خارج کشور امکان شرکت در این فراخوان را ندارند. مدارک این دسته از دانشجویان در صورت ثبتنام، بررسی نخواهد شد و وجه پرداختی نیز عودت داده نمی شود.

تبصره ۵: مطابق آیین نامه ابلاغی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری، اتباع غیرایرانی مقیم ایران ورودی کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ مجاز به شرکت در این فراخوان هستند.

تبصره ۶: دانش آموختگی در دوره ی کارشناسی ارشد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۲ (قبل از شروع دوره  دکتری) الزامی است.

شرایط اختصاصی:

۱- شرکت در مصاحبه

۲- کسب حداقل امتیازات لازم در فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه بر اساس معیارهای گروه آموزشی مربوطه و آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

تذکرات مهم:

۱- درخواست داوطلبان دکتری استاد محور دارای شرایط عمومی پذیرش همراه با سوابق آموزشی و پژوهشی ایشان پس از بررسی در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، به دانشکده‌های مربوطه ارجاع داده می‌شود. دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی می توانند پس از بررسی اولیه، داوطلبان واجد شرایط را برای مصاحبه دعوت نمایند.

۲- داوطلبان فقط در یک رشته گرایش از یک مجموعه امتحانی میتوانند ثبتنام و در مصاحبه شرکت نمایند.

۳- دارا بودن حداقل شرایط عمومی و اختصاصی مذکور به هیچ عنوان به منزله پذیرش نهایی داوطلب نیست و پذیرش نهایی منوط به انجام مصاحبه و پذیرش در گروه مربوطه و در نهایت تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.

بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی ورود به دوره‌ی دکتری تخصصی را نیز دنبال نمایند.

۴- داوطلبان لازم است در صورت داشتن شرایط حداقلی مذکور، نسبت به تکمیل دقیق فرم و بارگذاری مدارک در سامانه ثبت نام اقدام نمایند. در صورت احراز هرگونه مطلب خلاف واقع در مدارک ارسالی داوطلب در هر مرحله از ثبت نام یا تحصیل، از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل خواهد آمد و مسئولیت عواقب آن بر عهده‌ی داوطلب خواهد بود.

۵- وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت‌ عدم پذیرش یا واریز اشتباه، قابل استرداد نیست.

۶- تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

۷- دانشجویان داوطلب پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری، چنانچه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲ دانش آموخته نگردند، قبولی آن‌ها منتفی خواهد شد.

۸- مدارک داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، بررسی نخواهد شد.

مدارک ثبت نام دکتری استادمحور پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی ۱۴۰۲

(موارد ستاره دار الزامی است)

*۱- تصویر عکس پرسنلی

*۲- تصویر کارت ملی

*۳- یک نسخه خلاصه سوابق آموزشی و پژوهشی (رزومه علمی)

*۴- ریز نمرات دوره کارشناسی

*۵- ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد

*۶- گواهی دانش آموختگی دوره کارشناسی

*۷- گواهی دانش آموختگی و یا گواهی اشتغال به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد

*۸- چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و در صورت‌ عدم دفاع، پیشنهاده (پروپوزال) پایان نامه

*۹- توصیه نامه از استاد (ان) راهنمای کارشناسی ارشد

۱۰- گواهی رتبه کنکور کارشناسی (اختیاری)

۱۱- گواهی رتبه کنکور کارشناسی ارشد (اختیاری)

۱۲- گواهی رتبه در دوره کارشناسی (برای داوطلبان ۱۵ درصد برتر)

۱۳- گواهی رتبه در دوره کارشناسی ارشد (برای داوطلبان ۱۵ درصد برتر)

۱۴- مدارک مربوط به چاپ مقالات علمی پژوهشی/ علمی ترویجی و یا نامه پذیرش آن‌ها

۱۵- مدارک مربوط به ارائه مقاله در کنفرانسهای معتبر بین المللی و داخلی به همراه گواهی شرکت در کنفرانس

۱۶- گواهی مشارکت در طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته

۱۷- گواهی ثبت اختراع به همراه تأییدیه‌ علمی

۱۸- تصویر جلد کتاب و صفحه اطلاعات انتشار کتاب

۱۹- گواهی برگزیدگی در جشنواره‌های معتبر بین المللی و داخلی و المپیاد علمی-دانشجویی کشوری

۲۰- بیانیه تحقیق (بین ۵۰ تا ۵۰۰ کلمه) که در آن داوطلب موضوع تحقیقاتی مورد علاقه خود را توضیح می‌دهد (یک تا سه موضوع)

*۲۱- مبلغ دویست هزار تومان بابت هزینه ثبت نام که داوطلب به شماره حساب دانشگاه فردوسی مشهد نزد باک مرکزی ایران پرداخت مینماید. (هزینه ثبت نام به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.)

به همراه داشتن اصل کلیه مدارک بارگذاری شده برای داوطلبان واجد شرایط، در جلسه مصاحبه الزامی است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا