آزمون‌هادانشگاهیورودی دکتری

فراخوان پذیرش دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، دانشگاه گیلان در نظر دارد مطابق آیین نامه دکتری بدون آزمون بین دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی (روزانه و شبانه) از طریق بررسی سوابق و مصاحبه در رشته‏ های مندرج در لیست (حداکثر معادل۲۰% از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی– پژوهشی دوره روزانه دکتری) در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشجوی دکتری پذیرش نماید.

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه گیلان

۱- دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وازرت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تاریخ فراغت از تحصیل آنان بیش از ۲ سال نگذشته باشد (دانش ‏آموختگان نیم‏سال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۹ و بعد از آن) یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد داخل که تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانش آموخته شوند.

۲- رشته و گرایش تحصیلی مورد تقاضا مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

۳- کسب حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی،پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول‏‌های چهارگانه ارزشیابی آیین نامه.

۴- داشتن میانگین کل همتراز شده ۱۶ در دوره کارشناسی و ۱۷ (بدون احتساب نمره پایان نامه) در دوره کارشناسی ارشد.

تبصره: ضریب همترازی براساس جدول شماره ۵ محاسبه می شود.

۵- کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MSRT یا معادل آن در سایر آزمونها) قبل از صدور مجوز آزمون جامع دکتری (مطابق جدول شماره ۴)

توضیح: داوطلبانی که در زمان پذیرش، حداقل نمره فوق را از آزمون زبان نداشته باشند، در صورت پذیرش در دانشگاه، تا قبل از آزمون جامع دکتری فرصت دارند نسبت به ارائه مدرک مذکور به عنوان یکی از شروط پذیرش اقدام نمایند.

در هر صورت دانشجوی دکتری پس از پذیرش نهایی تابع مقررات آموزشی دانشگاه بوده و می بایست گواهی مربوط به حداقل نمره قابل قبول از آزمون های زبان طبق مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه را ارائه نماید.

۶- کسب حداقل ۵ امتیاز از ردیف ۱ جدول شماره ۱ (حداقل از یکی از موارد زیر):

۶-۱- مقاله در نشریه معتبر علمی پژوهشی با نمایه بین­ المللی شامل ISI،ISC و سایر نمایه ‏های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتبط با پایان نامه.

تبصره ۱: به بیش از ۶ مقاله امتیاز تعلق نمی ‏گیرد.

تبصره ۲: از مقالات دارای پذیرش چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیازدهی است.

۶-۲- ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران.

۶-۳- رتبه اول تا سوم انفرادی یا اول گروهی در جشنواره­ های علمی معتبر ملی و بین ­المللی.

لازم به تأکید است که پذیرش نهایی براساس نظر گروههای آموزشی مربوطه و پس از طی مراحل قانونی بوده و دانشگاه مسئولیتی در موارد مرتبط ندارد.

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان دانشگاه گیلان ۱۴۰۱

۱- تکمیل فرم شماره۱ (فرم Form1A_PhD مخصوص دانشجویان دانشگاه گیلان و فرم Form1B_PhD مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه‌ها) و بارگذاری آن در سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه.

تذکر: دانشجویان دانشگاه گیلان می‌توانند از طریق سامانه جامع آموزش و اداری دانشگاه گیلان (ERP) گواهی رتبه خود را از طریق آموزش دانشکده مربوطه به صورت الکترونیکی اخذ نمایند.

۲- اسکن یک قطعه عکس ۴×۳ جدید و بارگذاری آن در سامانه

۳-ثبت مشخصات و سوابق آموزشی و پژوهشی (CV) متقاضی در سامانه پذیرش بدون آزمون دوره دکتری (Ph.D) دانشگاه گیلان (سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه).

۴- تصویر کارت ملی و شناسنامه.

۵- واریز مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (۱۲۰۰۰۰۰ ریال) بابت حق ثبت نام از طریق سامانه پرداخت آنلاین دانشگاه گیلان (موضوع پرداخت: حوزه معاونت آموزشی، آیتم پرداخت: ثبت نام بدون آزمون مقطع دکتری به نام تمرکز وجوه درآمدهای دانشگاه گیلان) و دریافت کد رهگیری جهت بارگذاری در سامانه دبیرخانه استعدادهای درخشان دانشگاه.

۶- تصویر گواهی (فارغ التحصیلان) و ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره: برای دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی اشتغال به تحصیل و نیز تایید اتمام دوره مزبور تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (فرم شماره ۱) از دانشگاه محل تحصیل.

۷- تصویر مدرک مربوط به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد.

۸- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت برای داوطلبان مرد.

۹- مدارک مربوط به دارا بودن شرایط لازم برای استفاده از آیین نامه شامل اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اوّل تا سوّم انفرادی و یا اوّل گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی کتاب تألیفی یا ترجمه شده، کپی مدرک زبان (درصورت وجود هریک از موارد فوق).

۱۰- توصیه نامه از استاد راهنما و یک استاد دیگر از دوره کارشناسی ارشد.

تذکر: به مدارکی که به درستی تا پایان مهلت ثبت نام فقط از طریق سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه بارگذاری شده امتیاز تعلق می گیرد و به مدارکی که به صورت حضوری در جلسه مصاحبه ارائه شود هیچگونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه و زمان ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه گیلان

داوطلبان واجد شرایط می‌بایست حداکثر تا پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ از طریق سامانه دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه با ورود اطلاعات و بارگذاری مدارک موردنیاز، درمحل‌های پیش بینی شده، ثبت نام نمایند.

نحوه امتیازدهی دکتری استعداد درخشان دانشگاه گیلان

جدول ۱- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی*

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۱

۱-۱- مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی (حداقل یک مقاله مرتبط یا مستخرج از پایان نامه متقاضی)

۲-۱- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۳-۱- برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر ملی و بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

۵

۴۰ امتیاز

– هر مقاله تا ۷ امتیاز*

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز

– برگزیدگی تا ۷ امتیاز

۲

مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

۶ امتیاز

هر مقاله تا ۳ امتیاز

۳

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

۶ امتیاز

هر مقاله خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز

۴

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

۴ امتیاز

۵

کیفیت پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۴ امتیاز

عالی ۴-۲ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز

 جمع

۴۰

*به مقاله ISI چاپ شده در نشریات با رتبه‌‏بندی JCR-Q1 ضریب ۵/۱ و JCR-Q2 ضریب ۲/۱ اعمال می‌‏شود.

* درصورتی‌که مقاله مستخرج از پایان‌نامه متقاضی باشد سهم امتیاز نویسنده اول (طبق آیین‌نامه ارتقاء) به متقاضی تعلق می‌گیرد. در غیر اینصورت سهم امتیاز متقاضی مطابق با آیین‏نامه ارتقاء اختصاص می یابد.

جدول ۲- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

۶

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی

۶ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده (حداکثر ۳ امتیاز به معدل* و ۳ امتباز به کیفیت دانشگاه)

۷

معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته

۵ امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده (حداکثر ۳ امتیاز به معدل* و ۲ امتباز به کیفیت دانشگاه)

۸

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

۳ امتیاز

۶ نیم‌سال ۳ امتیاز، ۷ نیم‌سال ۲، ۸ نیم‌سال ۱ امتیاز، بیش از ۸ نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از ۴ نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

۹

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

۳ امتیاز

۳ نیم‌سال ۳ امتیاز، چهار نیم‌سال ۲ امتیاز، ۵ نیم‌سال ۱ امتیاز، بیش از ۵ نیمسال کارشناسی ارشد امتیازی ندارد.

۱۰

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

۵ امتیاز

رتبه ۱ تا ۳:۵ امتیاز، رتبه ۴ تا ۶:۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹:۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲:۲ امتیاز و رتبه ۱۳ تا ۱۵:۱ امتیاز

۱۱

داشتن مدرک زبان معتبر

۸ امتیاز

طبق جدول شماره ۴

جمع

۳۰

*رشته‌‏هایی که طبق مصوبه شورای برنامه‏ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی ۹ نیمسال تصویب شده‌‏اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می‌‏توانند از امتیاز بند ۸ بهره‌‏مند شوند.

جدول ۳- نحوه محاسبه امتیازات مصاحبه (حداکثر ۳۰ امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)

امتیاز مکتسبه

۱۲

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

۳ امتیاز

۱۳

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

۳ امتیاز

۱۴

شخصیت، متانت و نحوه تعامل

۳ امتیاز

۱۵

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

۳ امتیاز

۱۶

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

۳ امتیاز

۱۷

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

۱۵ امتیاز

جمع

۳۰

جدول ۴- همترازی نمرات آزمونهای ملی و بینالملی زبان انگلیسی

MSRT (MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+ TOLIMO

حداکثر امتیاز

100-90

0/9-0/7

120-96

300-250

680-600

۸

89-85

9/6-5/6

95-86

249-232

599-575

۷

84-80

0/6-4/6

85-76

231-213

574-550

۶

79-75

9/5-5/5

75-66

212-196

549-525

۵

74-70

4/5-0/5

65-56

195-173

524-500

۴

69-65

9/4-5/4

55-46

172-152

499-475

۳

64-60

4/4-0/4

45-36

151-133

474-450

۲

59-50

9/3-5/3

35-29

132-113

449-425

۱

جدول ۵- ضرایب همترازی معدل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنوان واحد

ضریب همترازی

حداقل میانگین کل لازم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دانشگاههای ارومیه، اصفهان، الزهرا(س) تبریز، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، رازی، شهید بهشتی، شهید چمران اهواز، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، صنعتی شیراز، علامه طباطبائی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، گیلان، هنر، هنر اصفهان

۱

۱

۱۶

۱۷

سایر دانشگاههای دولتی

۰.۹۴۱۲

۰.۹۴۴۵

۱۷

۱۸

پردیس دانشگاهی، دانشگاه پیام نور، دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی مراکز استان‏ها

۰.۸۸۸۹

۰.۸۹۴۸

۱۸

۱۹

سایر دانشگاه‌های آزاد و غیرانتفاعی

۰.۸۶۴۹

۰.۸۷۱۸

۱۸.۵

۱۹.۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا