دانشگاهی

فراخوان دکتری بدون آزمون ۱۴۰۱ دانشگاه رازی کرمانشاه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران،دانشگاه رازی از بین برگزیدگان علمی دانشگاه رازی و سایر دانشگاه‌ها که واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر هستند، در مقطع دکتری تخصصی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۴۰۲ -۱۴۰۱ به صورت بدون کنکور دانشجو می‌پذیرد. متقاضیان می‌توانند مدارک خود را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از طریق سامانه گلستان دانشگاه رازی به آدرس https://golestan.razi.ac.ir بارگذاری نمایند.

رشته های دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی کرمانشاه

فهرست رشته‌های دکتری تخصصی سال 1401 دانشگاه رازی به شرح جدول زیر است:

دانشکدهرشتهگرایش
فنی و مهندسیمهندسی برقالکترونیک
فنی و مهندسیمهندسی برققدرت
فنی و مهندسیمهندسی برقمخابرات میدان و موج
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر- معماری
فنی و مهندسیمهندسی عمرانمهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
فنی و مهندسیمهندسی عمرانژئوتکنیک
فنی و مهندسیمهندسی عمرانسازه
فنی و مهندسیمهندسی مکانیکتبدیل انرژی
فنی و مهندسیمهندسی مکانیکطراحی کاربردی
فنی و مهندسیمهندسی شیمی
علوم اجتماعیعلوم اقتصادیاقتصاد بین الملل
علوم اجتماعیعلوم سیاسیجامعه‌شناسی سیاسی
علوم اجتماعیکارآفرینی
کشاورزیژنتیک و به‌نژادی گیاهی
کشاورزیاگروتکنولوژیفیزیولوژی گیاهان زراعی
کشاورزیاگرواکولوژی
کشاورزیعلوم دامیتغذیه دام
کشاورزیعلوم دامیتغذیه طیور
کشاورزیتوسعه کشاورزی
کشاورزیترویج و آموزش کشاورزی پایدارآموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
کشاورزیحشره‌شناسی کشاورزی
علوم پایهریاضیآنالیز
علوم پایهریاضیجبر
علوم پایهریاضیکاربردی
علوم پایهزیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک
علوم پایهزیست‌شناسی سلولی و مولکولی
علوم پایهزیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی 
علوم پایهریز زیست فناوری(نانو بیوتکنولوژی) 
علوم پایهبیوشیمی 
تربیت بدنیفیزیولوژی ورزشی
تربیت بدنیمدیریت ورزشی
ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات عربی
ادبیات و علوم انسانیآموزش زبان انگلیسی
شیمیشیمیشیمی آلی
شیمیشیمیشیمی تجزیه
شیمیشیمیشیمی معدنی
شیمیشیمیکاربردی

 

شرایط پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی 1401

شرایط اختصاصی پذیرش دکترا بدون آزمون استعداد درخشان این دانشگاه به شرح زیر است:

1- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یکی از دانشگاه‌های داخل کشور

2- دارا بودن میانگین کل معدل 16 یا بالاتر در مقطع کارشناسی (یا معدل همترازشده طبق همترازی سامانه سازمان سنجش)

3- دارا بودن میانگین کل معدل 17 یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد (یا معدل همترازشده طبق همترازی سامانه سازمان سنجش)

4- بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

5- قبولی در مصاحبه گروه مربوطه.

6- متقاضی باید حداکثرتا تاریخ 31/6/1401 دانش‌آموخته شود.

7- کسب حداقل 7 امتیاز از بند 1- 1 جدول شماره 1 (داشتن یک مقاله علمی پژوهشی یا ISI مرتبط با پایان نامه که دارای گواهی پذیرش باشد الزامی است)

تبصره 1: پذیرش افراد مشمول این آیین‌نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه امکان‌پذیر است.

تبصره 2: لازم به ذکر است از دانش‌آموختگان دانشگاه‌های غیر دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی و دوره‌های تحصیلی مجازی و پردیس‌های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی‌آید؛ لذا دانشجویان دانشگاه‌ها و دوره‌های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه جداً خودداری نمایند.

توجه: از دانشجویان و دانش‌آموختگان پردیس خودگردان دانشگاه رازی پذیرش به عمل می‌آید.

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت‌های علمی برگزیده داوطلبان دکتری بدون کنکور

1- مقالات ارائه‌شده طبق جدول شماره 1 درصورتی ارزیابی خواهد شد که یا چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ باشد و حتماً باید مرتبط با پایان‌نامه باشد.

تبصره: منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله است.

2- هرگونه ثبت اختراع باید مورد تأیید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران باشد.

3- برگزیدگان جشنواره‌های علمی معتبر (خورازمی، فارابی، رازی یا ابن سینا) باید تأیید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

4- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی (رتبه‌های اول تا پانزدهم کشوری) باید تأیید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

5- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن، نفر اول باشد یا نام وی بلافاصله بعد از نام استاد راهنما یا مشاور ذکر شود (نام دانشجو باید اولین نویسنده در لیست دانشجویان باشد) و یا مخترع اصلی اختراع باشد در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

تذکر: پذیرش داوطلبان حائز شرایط این آیین‌نامه، بدون پرداخت شهریه تحصیلی است؛ بنابراین داوطلبانی که از این طریق پذیرفته می‌شوند، در صورت انصراف از تحصیل، ملزم به پرداخت هزینه‌های آموزش رایگان خواهند بود.

ظرفیت پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی

1- دانشگاه اختیار دارد حداکثر 20% ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد برظرفیت، پذیرش نماید.

2- ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه است.

نکات مهم

1- دانش‌آموختگان حداکثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصیل می‌توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به مقطع دکتری برخوردار شوند؛ بنابراین داوطلبان توجه داشته باشند در زمان ثبت نام در فراخوان، از تاریخ فراغت از تحصیل آنها، بیشتر از دو سال نگذشته باشد.

2- دانش‌آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه‌های خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آیین‌نامه برای ورود بدون آزمون به مقطع دکتری نیستند.

3- دانش‌آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان‌نامه با درجه عالی یا بسیار خوب موفق به کسب امتیازات مربوطه، مطابق با جدول شماره 1 خواهند شد.

4- سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیازدهی، مطابق با جدول شماره 2، در مقطع کارشناسی 8 نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد تا 5 نیمسال دارای امتیاز خواهد بود.در غیر این صورت امتیازی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 1: داوطلبان رشته‌هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها، طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقطع کارشناسی، 9 نیمسال و کارشناسی ارشد ناپیوسته، 5 نیمسال تصویب شده‌اند، امتیازت لازم را مطابق با جدول شماره 2 اخذ خواهند نمود.

5- تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ‌عنوان امکان‌پذیر نخواهد بود.

6- مدارک داوطلبان و وجه دریافتی، به هیچ‌عنوان مسترد نخواهد شد؛ لذا به داوطلبان توصیه می‌شود با دقت لازم، مفاد آگهی را مطالعه و فقط درصورت دارابودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

7- ارائه یک نسخه از پایان‌نامه برای دانش‌آموختگان (غیر دانش‌آموختگان باید 1 نسخه از پروپوزال مصوب را ارائه کنند) و نیز نسخه اصل کلیه مقالات، کتاب‌ها، تألیفات و سایر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی دواطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

8- دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار است و ملزم به تکمیل ظرفیت مقطع دکتری خود نخواهد بود.

9- با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری به صورت تمام‌وقت است، داوطلبان شاغل در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.

10- افرادی که در مقطع کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده‌اند، می‌توانند از این سهمیه در مقطع دکتری نیز استفاده نمایند.

فرآیند اجرا پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی 1401

1- پس از بررسی مدارک (الکترونیکی) توسط دفتر استعدادهای درخشان، مراتب جهت ارزیابی علمی به گروه‌های آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد و پس از امتیازدهی به کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی داوطلب براساس جداول شماره 1، 2، 3، توسط کمیته علمی رشته ذی‌ربط، داوطلبان حائز شرایط (طبق نظر گروه آموزشی مربوطه) به مصاحبه دعوت می‌شوند. لازم به ذکر است دعوت به مصاحبه به معنی پذیرش نیست و حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد.

2- اسامی واجدان شرایط برای شرکت در مصاحبه علمی و تاریخ و محل برگزاری مصاحبه در زمان مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

3- داوطلبانی که حداقل 60 امتیاز از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداول شماره 1 و 2 و 3 کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت قرار خواهند گرفت.

4- پس از بررسی نهایی، اسامی پذیرفته‌شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

5- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و هأات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

مدارک لازم ثبت نام دکترا بدون کنکور ۱۴۰۱

کلیه مدارک باید در سامانه گلستان به آدرس https://golestan.razi.ac.ir بارگذاری شود.

* فرم تکمیل‌شده تقاضا (فرم‌های 2،1، 3، فرم تأیید مقاله توسط استاد راهنما) به طور دقیق و خوانا (دانشجویان یا دانش‌آموختگان دانشگاه رازی نیازی به تکمیل فرم شماره 2 ندارند) فرم‌ها حتماً باید تایپ‌ و سپس در سامانه گلستان بارگذاری شوند.

* تصویر شناسنامه (فقط صفحه اول و در صورت داشتن توضیحات، تصویر تمام صفحات الزامی است) و تصویر کارت ملی

* تصویر گواهینامه و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد که نمره پایان‌نامه حتماً در آن درج شده باشد. معدل مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان‌نامه و ذکر نمره پایان‌نامه (در صورت دفاع) باید ارائه شود. (ارائه نمره پایان‌نامه برای دانشجویان سال آخر که تا 31/6/1400 دانش‌آموخته می‌شوند، الزامی نیست)

* تصویر گواهینامه و ریزنمرات مقطع کارشناسی

* معرفی‌نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد (برای دانشجویان المپیادی)

* معرفی‌ نامه از دبیرخانه جشنواره‌های معتبر علمی خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا برای برگزیدگان جشنواره‌ها در مقطع کارشناسی ارشد)

* تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISI، ISC که منتشر شده باشد (در صورت انتشار مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود)

* تصویر کلیه مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها، تألیفات، کتاب‌ها و فعالیت‌های پژوهشی داوطلب

* گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند (نسخه کامل مقاله نیز ضمیمه شود)

* تصویر جلد مجله که در آن اعتبار و درجه علمی مجله مشخص باشد (علمی – پژوهشی، ISC، ISI)، مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.

* ارائه فرم تأیید مقاله توسط استاد راهنما.

جدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری

جدول شماره 1- نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی

ردیفنوع فعالیتحداقل امتیازحداکثر امتیازنحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)امتیاز مکتسبه
11-1-مقالات علمی- پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

1-2-گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

1-3-برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا)

7

امتیاز

 

 

 

40 امتیاز

 

 

– هرمقاله تا 7 امتیاز

 

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

 

– برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

 
2مقالات علمی- ترویجی مرتبط با پایان‌نامه6 امتیازهر مقاله تا 3 امتیاز 
3مقالات چاپ شده در همایش‌های معتبر (داخلی یا خارجی)4 امتیازهر مقاله خارجی تا 2 و هر مقاله داخلی 1 امتیاز 
4تألبف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی4 امتیاز 
5کیفیت پایان‌نامه کارشناسی ارشد4 امتیازعالی 4 و بسیار خوب 2 امتیاز 
حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه740  

در تمامی فعالیت‌های مستخرج از پایان‌نامه، در صورتی که نام فرد دیگری غیر از دانشجو و اعضای کمیته راهنمایی و مشاوره دانشجو نیامده باشد، فعالیت داوطلب تک‌نفره محسوب می‌شود و امتیاز کامل به داوطلب تعلق می‌گیرد؛ در غیر این‌صورت، محاسبه امتیاز داوطلب، برپایه آیین‌نامه ارتقا خواهد بود.

جدول شماره 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی

ردیفنوع فعالیتحداکثر امتیازنحوه ارزیابی (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)امتیاز مکتسبه
6کیفیت دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی3 امتیازرده 1:* رازی، اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی خواجه نصیر، صنعتی شریف، علامه طباطبایی، علم و صنعت و فردوسی مشهد3 
رده 2: ارومیه، الزهرا(س)، بوعلی، بیرجند، خوارزمی، زنجان، سیستان و بلوچستان، شهید چمران اهواز، شهید باهنر کرمان، صنعتی بابل، صنعتی سهند تبریز، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، کاشان، گیلان، هنر و یزد2
رده 3: اراک، ایلام، بجنورد، بین‌المللی امام خمینی(ره)، تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، حکیم سبزواری، خلیج فارس، دامغان، زابل، شهرکرد، شهید مدنی، صنعتی جندی شاپور، قم، کردستان، گلستان، لرستان، ولی عصر (عج)، هرمزگان، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان و یاسوج1/5
رده 4: آیت‌الله حائری میبد، بزرگمهر قائنات، تربت حیدریه، حضرت معصومه(س)، سلمان فارسی کازرون، سیدجمال‌الدین اسدآبادی، صنعتی قم، صنعتی کرمانشاه، فناوری‌های نوین قوچان، کوثر بجنورد، نهاوند، نیشابور، ملایر و هنر شیراز1
رده 5: واحدهای مرکز استان دانشگاه‌‌های پیام نور، علمی-کاربردی و آزاد اسلامی یا غیر مرکز معتبر0/5
7معدل مقطع کارشناسی3 امتیازدانشگاه‌های رده 1 و 2: امتیاز = 17- معدل 
دانشگاه‌های رده 3 و 4: امتیاز = 17.5- معدل
دانشگاه‌های رده 5: امتیاز = 18- معدل
8کیفیت دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته2.5 امتیازرده 12.5 
رده 22
رده 31.5
رده 41
9میانگین کل مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان‌نامه)2.5 امتیازدانشگاه‌های رده 1 و 2: امتیاز = 17.5- معدل 
دانشگاه‌های رده 3 و 4: امتیاز = 18- معدل
دانشگاه‌های رده 5: امتیاز = 18.5- معدل
10طول مدت تحصیل مقطع کارشناسی**3 امتیازبیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد. 
11طول مدت تحصیل مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته**3 امتیازبیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد. 
12برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی5 امتیازرتبه 1 تا 3: 5 امتیاز، رتبه 4 تا 6: 4 امتیاز، رتبه 7 تا 9: 3 امتیاز، رتبه 10تا 12: 2 امتیاز و رتبه 13 تا 15: 1 امتیاز 
13داشتن مدرک زبان معتبر8 امتیازطبق جدول شماره 4 
جمع30  

* با افزودن دانشگاه رازی از رده 2 به رده 1.

**رشته‌هایی که طبق مصوبه شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی در مقطع کارشناسی برای 9 نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5 نیمسال تصویب شده‌اند، با نظر کمیته مصاحبه‌کننده می‌توانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهره‌مند شوند.

جدول شماره 3- امتیازات مصاحبه (حداکثر30 امتیاز)

ردیفشاخص ارزیابیحداکثر امتیازامتیاز مکتسبه (طبق نظر کمیته مصاحبه‌کننده)
14تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات3 امتیاز 
15وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی3 امتیاز 
16شخصیت، متانت و نحوه تعامل3 امتیاز 
17نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی3 امتیاز 
18توانایی فن بیان و انتقال مطالب3 امتیاز 
19هم‌راستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه15 امتیاز 
جمع30 

 جدول شماره 4- همترازی نمرات آزمون‌های ملی و بین‌المللی زبان انگلیسی

امتیازRULPT

دانشگاه رازی

MSRT (MCHE)IELTS EquivalentTOEFL IBTTOEFL ComputerTOEFL PAPER + TOLIMO
8100-90100-900/9-7120-96300-250680-600
789-8589-859/6-5/695-86249-232599-575
684-8084-804/6-685-76231-213574-550
579-7579-755/5-9/575-66212-196549-525
474-7074-704/5-565-56195-173524-500
369-6569-659/4-5/455-46172-152499-475
264-6064-604/4-445-36151-133474-450
159-5059-509/3-5/335-29132-1134449-425

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا