دانشگاهی

تسهیلات دانشگاه تبریز برای رتبه های برتر کنکور دکتری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، شرایط بهره مندی از این تسهیلات برای رتبه های برتر کنکور دکتری و جزئیات تسهیلات به شرح زیر است:

مشمولین بهره مندی از تسهیلات

۱- رتبه‌های ۱ تا ۲۵۰ (بدون سهمیه) آزمون سراسری ورود به مقطع کارشناسی در گروه‌های ریاضی، تجربی و انسانی و همچنین رتبه‌های ۱ تا ۵۰ این آزمون در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی.

۲- برگزیدگان آزمون سراسری ورود به مقطع کارشناسی (بر مبنای ۲/۵ انحراف معیار) با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

۳- رتبه‌های کل ۱ تا ۱۰ (بدون سهمیه) آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد

۴- رتبه‌های کل ۱۱ تا ۱۰۰ (بدون سهمیه) آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد

۵- رتبه‌های ۱ تا ۳ آزمون مرحله اول (کتبی) ورود به مقطع دکتری تخصصی

۶- رتبه‌های ۴ تا ۱۰ آزمون مرحله اول (کتبی) ورود به مقطع دکتری تخصصی

۷- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز که بین دانشجویان هم رشته/گرایش و هم ورودی به لحاظ معدل کل حائز رتبه ۱ تا ۳ بوده و با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز پدیرفته شده اند.

۸- فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز که بین دانشجویان هم رشته/گرایش و هم ورودی به لحاظ مدل کل حائز رتبه اول بوده و از طریق سهمیه استعدادهای درخشان یا جایزه شهید احدی بدون آزمون در مقطع دکتری دانشگاه تبریز پدیرفته شده‌اند.

توجه ۱: رشته/گرایش‌های قبولی مشمولین مقطع کارشناسی ارشد بایستی علاوه بر دانشگاه تبریز، حداقل در ۳ دانشگاه دیگر پذیرش داشته باشند.

توجه ۲: رشته/گرایش‌های قبولی مشمولین مقطع دکتری تخصصی بایستی علاوه بر دانشگاه تبریز حداقل در ۲ دانشگاه دیگر پذیرش داشته باشند.

تسهیلات حمایتی

الف) نکوداشت معنوی و حمایت از ایفای نقش موثر در فعالیت‌های دانشگاهی

۱- تجلیل از مشمولین بندهای ۱ تا ۸ در مراسمی به مناسبت روز دانشجو با حضور هیات رییسه محترم دانشگاه.

۲- صدور گواهی نفیس احراز رتبه برتر کنکور با امضای ریاست محترم دانشگاه برای مشمولین بندهای ۱ تا ۳، و بند ۵.

۳- برگزاری جلسات توجیهی برای تمامی دانشجویان مشمول به منظور معرفی انجمن‌های علمی، شوراها، تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی و هدایت این دانشجویان جهت عضویت در این نهادها و ایفای نقش موثر در فعالیت‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی.

۴- برگزاری جلسات توجیهی برای مشمولین بندهای ۱ و ۲ به منظور آشنایی با المپیاد علمی دانشجویی کشور و معرفی تسهیلات و جوایز نقدی مصوب هیات رئیسه دانشگاه تبریز برای حائزین رتبه‌های برتر المپیاد.

۵- برگزاری جلسات توجیهی برای تمامی دانشجویان مشمول به منظور آشنایی با مرکز رشد و نوآوری واحدهای فناوری دانشگاه.

۶- تسهیل و تسریع امکان فعالیت تیم‌های نوآور و فناور در صورتی که حداقل نیمی از اعضای تیم مشمول این تسهیلات باشند.

ب- تسهیلات آموزشی و پژوهشی

۱- امکان اخذ ۲۷ واحد درسی در هر نیم سال تحصیلی برای حائرین شرایط بندهای ۱ و ۲.

۲- امکان اخد حداکثر ۲۰ واحد از رشته‌های دیگر مازاد بر دروس رشته اصلی، پس از پایان نیم سال چهارم برای تمامی مشمولین.

۳- اهدای لوح نفیس دانش آموختگی برای مشمولین بندهای ۱ تا ۳ و بندهای ۵، ۷ و ۸ در صورت کسب معدل کل بالای ۱۷،  پس از دریافت گواهی موقف رسمی پایان تحصیلات.

۴- ارائه تخفیف ۴۰ درصدی در هزینه‌های استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز و اولویت در نوبت دهی برای تمامی مشمولین.

۵- تخصیص بودجه پژوهشی بیشتر (تا سقف ۲ برابر) برای انجام پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی حائزین شرایط بندهای ۳، ۵، ۷ و ۸.

۶- پرداخت کمک هزینه شرکت در همایش‌های علمی داخلی و خارجی به منظور ارائه شفاهی مقاله برای تمامی مشمولین.

توجه ۱: هر دانشجو در طول دوران تحصیل میتواند حداکثر دو بار از این تسهیلات بهره‌مند شود؛ یک بار برای همایش‌های علمی داخلی و یک بار برای همایش‌های علمی خارجی.

توجه ۲: سقف کمک هزینه برای کنفرانسهای علمی داخلی و خارجی به ترتیب ۵ و ۳۰ میلیون ریال است.

۷- عضویت مشمولین بندهای ۱ تا ۳، و بند ۵ در گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز و بهره مندی از مزایای عضویت (فهرست مزایا در وبسایت رسمی گروه حمایت از استعدادهای درخشان (dosta.tabrizu.ac.ir) موجود است.

پ- تسهیلات رفاهی

۱- پرداخت وام تحصیلی (معادل با ۲ برابر سقف مصوب برای سایر دانشجویان) به رتبه‌های ۱ تا ۵۰ آزمون سراسری ورود به مقطع کارشناسی، رتبه‌های کل ۱ تا ۳ (بدون سهمیه) کنکور کارشناسی ارشد و رتبه‌های ۱ مرحله اول (کتبی) کنکور دکتری تخصصی.

توجه ۱: دانشجویان حائز شرایط فوق الذکر از نیمسال تحصیلی دوم میتوانند درخواست وام نمایند.

توجه ۲: معدل دانشجویان حائز شرایط فوق الذکر در زمان درخواست وام در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به ترتیب بایستی حداقل ۱۷ و حداقل ۱۸ باشد.

توجه ۳: مراحل درخواست وام؛

  • دریافت گواهی احراز شرایط از گروه حمایت از استعدادهای درخشان.

    مراجعه به وبسایت اداره رفاه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه و اقدام جهت ثبت درخواست وام پس از طی مراحل تشریح شده در این وبسایت.

۲- امکان اسکان تمامی دانشجویان مشمول در اتاقهای ۲ یا ۳ نفره خوابگاه دانشجویی.

توجه: با توجه به محدودیت فضا در خوابگاه‌ها مدیریت امور دانشجویی تابستان هر سال تعداد اتاقهای ۲ یا ۳ قابل تخصیص در مقاطع تحصیلی مختلف را اعلام خواهد کرد.

۳- تخصیص مخصوص برای دانشجویان مشمول، جهت استفاده از سالن فوتسال، مدیریت تربیت بدنی تابستان هر سال، تایم مورد نظر را برای دانشجویان مشمول سال تحصیلی آینده اعلام خواهد کرد.

ت- جوایز نقدی

جوایز نقدی در نظر گرفته شده برای مشمولین بندهای ۱ تا ۸ مطابق جدول زیر است:

ردیفمشمولین حائز شرایطمبلغ کل (ریال)ردیفمشمولین حائز شرایطمبلغ کل (ریال)
1بند (1)60.000.0005بند (5)30.000.000
2بند (2)30.000.0006بند (6)20.000.000
3بند (3)60.000.0007بند (7)60.000.000
4بند (4)30.000.0008بند (8)30.000.000

 

نکات مهم:

۱- دانشجویان مشمول بایستی کلیه درخواستهای خود مبنی بر بهره مندی از تسهیلات موضوع بخشهای (ب) و (پ) را به صورت مکتوب به گروه حمایت از استعدادهای درخشان ارائه نمایند. بدون ارائه درخواست مکتوب امکان بهره مندی از تسهیلات مذکور بخش‌های (ب) و (پ) وجود نخواهد داشت.

۲- در زمان ارائه درخواست جهت بهره مندی از تسهیلات بخشهای (ب) و (پ) متقاضی بایستی بین دانشجویان هم رشته/گرایش و هم ورودی خود به لحاظ معدل کل جز ۱۰ درصد برتر باشد.

۳- جایزه نقدی موضوع بخش (ت) برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، طی چهار بخش و در انتهای چهار نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.   برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی نیز طی دو بخش و در انتهای دو نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

دانشجویان مشمول بایستی درخواست خود را برای دریافت جوایز نقدی موضوع بخش (ت) را در انتهای هر نیمسال تحصیلی (در صورت قرارگیری در جمع ۱۰ درصد برتر کلاس به لحاظ معدل کل در پایان آن نیمسال) به صورت مکتوب به گروه حمایت از استعدادهای درخشان ارائه نمایند. بدون ارائه درخواست مکتوب امکان دریافت جوایز نقدی مذکور وجود نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا