دانشگاهی

اعلام جزئیات مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، بر اساس اعلام این دانشگاه، جلسه (آزمون شفاهی) مصاحبه دکتری کلیه رشته /گرایش های دانشگاه تربیت مدرس به صورت حضوری از نیمه دوم خردادماه 1401 برگزار خواهد شد.

برنامه دقیق زمانبندی  متعاقبا منتشر خواهد شد.

ثبت نام مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس

داوطلبان ضروری است آمادگی لازم نسبت به تهیه و آماده سازی مدارک لازم در (ذیل این اطلاعیه) اقدام و سپس نسبت به ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری فایل اسکن مدارک با فرمت مناسب در سامانه جامع دانشگاهی “گلستان” در بازه زمانی 30 اردیبهشت ماه تا 4 خردادماه را داشته باشند.

عدم ثبت نام و حضور داوطلب در روز برگزاری جلسه آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه آزمون شفاهی نیز مقدور نخواهد بود.

مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۱

داوطلبان واجد شرایط لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه تربیت مدرس به شرح زیر را به فرمت اعلام شده تهیه نمایند و هنگام ثبت نام الکترونیکی، آنها را در سامانه جامع دانشگاهی گلستان) بارگذاری نمایند.

توجه نمایید که نام قابل مدارک و تام پوشه (folder) فشرده شده را انگلیسی تایپ نمایید. ضمنا برای فشرده سازی پوشه (folder) آن را با فرمت zip ذخیره نمایید.

مدارک پرسنلی

ردیف نام مدرک و توضیحات نام پوشه zip شده
۱ کارت ملی عکس داره و یا صفحه اول شاسنامه Personal
۲ فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (بجز دانشکده علوم ریاضی و دانشکده مهندسی شیمی) Personal
۳ کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشور Personal
۴ کارنامه انتخاب رشته داوطلب که در سازمان سنجش تحت عنوان “کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتری سال 1401” اعلام شده است. Personal
۵ فرم ثبت اطلاعات ویژه داوطلبان دانشکده علوم ریاضی Personal
۶ فرم ثبت اطلاعات ویژه داوطلبان رشته مهندسی شیمی Personal

مدارک اداری

ردیف نام مدرک و توضیحات نام پوشه zip شده
۷ داوطلبان دوره های نوبت دوم و پردیس لازم است فرم مخصوص تعهد پرداخت هزینه تحصیلی را تکمیل و بارگذاری نمایند. Official
۸ مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان: برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در این اطلاعیه باشند و بر اساس فایل خوداظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این سهمیه بوده و به عنوان مربی معرفی شده باشند. برای این داوطلبان ارائه فرم شماره 2 و مدارک مندرج در اطلاعیه الزامی است. Official

سوابق آموزش

ردیف نام مدرک و توضیحات نام پوشه zip شده
۹ گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل
تبصره: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه‌ای، لازم است فرم معدل (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال 1401 سازمان سنجش آموزش کشور را، که از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه نمایند.
Educational
۱۰ گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل
تبصره: دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که مدرک دوره کارشناسی ندارند، باید در محل مشخص شده مخصوص مدرک کارشناسی (در سامانه ثبت نام در آزمون) به جای گواهی فوق حسب مورد فرم معدل را که از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده است و یا گواهی دوره کارشناسی ارشد پیوسته دارای معدل خود را بارگذاری کنند.
Educational
۱۱ گواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل Educational
۱۲ ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد Educational
۱۳ ریزنمرات دوره کارشناسی Educational
۱۴ گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی در حداکثر مدت ۸ نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره Educational
۱۵ گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی ارشد در حداکثر مدت ۵ نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره Educational
۱۶ گواهی برگزیدگان رتبه ۱ الی ۱۵ المپیادهای علمی دانشجویی Educational
۱۷ گواهی کسب مدال در المپیادهای جهانی علمی دانش آموزی Educational
۱۸ گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه فقط شامل TMU MSRT ،IELTS Academic ،TOEFL IBT،TOLIMO ،MHLE،
آزمون زبان دانشگاه های سطح یک (نوع فایل: jpg.)

توجه: داوطلب دارای گواهی زبان انگلیسی معتبر اعلام شده فوق (صرف نظر از حداقل نمره قابل قبول) باید برای کسب امتیاز، گواهی آن را مطابق اظهارات خود در تقاضانامه و فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (ذیل اطلاعیه) بارگذاری کند، در غیر این صورت امتیاز مدرک مربوطه به وی تعلق نخواهد گرفت.

Educational
۱۹ گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/موسسه آموزش عالی Educational
۲۰ گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی صادره از مراجع ذیصلاح Educational
۲۱ گواهی یا مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصی Educational
۲۲ گواهی یا مدرک دوم کارشناسی مرتبط با رشته تخصصی Educational
۲۳ گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل صادره از سازمان سنجش آموزش کشور Educational
۲۴ مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه‌های مجازی در سطح علمی و بین الملل Educational

سوابق پژوهشی

ردیف نام مدرک و توضیحات نام پوشه zip شده
۲۵ صفحه اول (عنوان) و چکیده پایان نامه (برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد) Research
۲۶ صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقالات چاپ شده پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته امتحانی، در مجلات علمی Research
۲۷ صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقاله علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته امتحانی و نامه ای از مجلات علمی معتبر مبنی بر پذیرش چاپ قطعی مقاله علمی پژوهشی برای مقالات پژوهشی چاپ نشده (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست) Research
۲۸ صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقالات ترویجی مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته امتحانی در مجلات علمی معتبر

توجه: کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند. مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند، قابل بررسی و امتیازدهی نیستند. همچنین در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب، بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر اینصورت امتیازی به آن تعلق
نمی‌گیرد.

Research
۲۹ مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) Research
۳۰ مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط) Research
۳۱ مدارک مربوط به چکیده مقاله یا مقالات کامل مستخرج از پایان‌نامه یا مرتبط با رشته امتحانی ارائه شده درکنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)
تصویر جلد کتابچه و خلاصه (چکیده) مقاله ارائه‌شده در کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی و گواهی/ تاییدیه ارائه مقاله در کنفرانس توسط نویسنده بارگذاری شود.
Research
۳۲ گواهی طرح ها/پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح Research
۳۳ مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) Research
۳۴ مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانش نامه یا فرهنگ های توصیفی، مختص داوطلبان دانشکده هنر و معماری Research
۳۵ مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات، مختص داوطلبان دانشکده حقوق Research
۳۶ مستندات مربوط به تاثیر گذاری در آراء قضایی، مختص داوطلبان دانشکده حقوق Research
۳۷ سایر مدارک و سوابق برجسته علمی Research

زمان برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1401 کی است؟

تاریخ برگزاری مصاحبه دکترا دانشگاه تربیت مدرس در متن همین مقاله آمده است.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا