دانشگاهی

اعلام جزئیات مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران، بر اساس اعلام این دانشگاه، جلسه (آزمون شفاهی) مصاحبه دکتری کلیه رشته /گرایش های دانشگاه تربیت مدرس به صورت حضوری از نیمه دوم خردادماه 1401 برگزار خواهد شد.

برنامه دقیق زمانبندی  متعاقبا منتشر خواهد شد.

ثبت نام مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس

داوطلبان ضروری است آمادگی لازم نسبت به تهیه و آماده سازی مدارک لازم در (ذیل این اطلاعیه) اقدام و سپس نسبت به ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری فایل اسکن مدارک با فرمت مناسب در سامانه جامع دانشگاهی “گلستان” در بازه زمانی 30 اردیبهشت ماه تا 4 خردادماه را داشته باشند.

عدم ثبت نام و حضور داوطلب در روز برگزاری جلسه آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه آزمون شفاهی نیز مقدور نخواهد بود.

مدارک مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۱

داوطلبان واجد شرایط لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز برای شرکت در مصاحبه کنکور دکتری دانشگاه تربیت مدرس به شرح زیر را به فرمت اعلام شده تهیه نمایند و هنگام ثبت نام الکترونیکی، آنها را در سامانه جامع دانشگاهی گلستان) بارگذاری نمایند.

توجه نمایید که نام قابل مدارک و تام پوشه (folder) فشرده شده را انگلیسی تایپ نمایید. ضمنا برای فشرده سازی پوشه (folder) آن را با فرمت zip ذخیره نمایید.

مدارک پرسنلی

ردیفنام مدرک و توضیحاتنام پوشه zip شده
۱کارت ملی عکس داره و یا صفحه اول شاسنامهPersonal
۲فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (بجز دانشکده علوم ریاضی و دانشکده مهندسی شیمی)Personal
۳کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۱ سازمان سنجش آموزش کشورPersonal
۴کارنامه انتخاب رشته داوطلب که در سازمان سنجش تحت عنوان “کارنامه انتخاب رشته کنندگان آزمون دکتری سال 1401” اعلام شده است.Personal
۵فرم ثبت اطلاعات ویژه داوطلبان دانشکده علوم ریاضیPersonal
۶فرم ثبت اطلاعات ویژه داوطلبان رشته مهندسی شیمیPersonal

مدارک اداری

ردیفنام مدرک و توضیحاتنام پوشه zip شده
۷داوطلبان دوره های نوبت دوم و پردیس لازم است فرم مخصوص تعهد پرداخت هزینه تحصیلی را تکمیل و بارگذاری نمایند.Official
۸مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان: برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در این اطلاعیه باشند و بر اساس فایل خوداظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این سهمیه بوده و به عنوان مربی معرفی شده باشند. برای این داوطلبان ارائه فرم شماره 2 و مدارک مندرج در اطلاعیه الزامی است.Official

سوابق آموزش

ردیفنام مدرک و توضیحاتنام پوشه zip شده
۹گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل
تبصره: دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه‌ای، لازم است فرم معدل (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال 1401 سازمان سنجش آموزش کشور را، که از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه نمایند.
Educational
۱۰گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل
تبصره: دانشجویان و فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد پیوسته که مدرک دوره کارشناسی ندارند، باید در محل مشخص شده مخصوص مدرک کارشناسی (در سامانه ثبت نام در آزمون) به جای گواهی فوق حسب مورد فرم معدل را که از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده است و یا گواهی دوره کارشناسی ارشد پیوسته دارای معدل خود را بارگذاری کنند.
Educational
۱۱گواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیلEducational
۱۲ریزنمرات دوره کارشناسی ارشدEducational
۱۳ریزنمرات دوره کارشناسیEducational
۱۴گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی در حداکثر مدت ۸ نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دورهEducational
۱۵گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی ارشد در حداکثر مدت ۵ نیمسال از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دورهEducational
۱۶گواهی برگزیدگان رتبه ۱ الی ۱۵ المپیادهای علمی دانشجوییEducational
۱۷گواهی کسب مدال در المپیادهای جهانی علمی دانش آموزیEducational
۱۸گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تایید دانشگاه فقط شامل TMU MSRT ،IELTS Academic ،TOEFL IBT،TOLIMO ،MHLE،
آزمون زبان دانشگاه های سطح یک (نوع فایل: jpg.)

توجه: داوطلب دارای گواهی زبان انگلیسی معتبر اعلام شده فوق (صرف نظر از حداقل نمره قابل قبول) باید برای کسب امتیاز، گواهی آن را مطابق اظهارات خود در تقاضانامه و فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (ذیل اطلاعیه) بارگذاری کند، در غیر این صورت امتیاز مدرک مربوطه به وی تعلق نخواهد گرفت.

Educational
۱۹گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه/موسسه آموزش عالیEducational
۲۰گواهی نمونه کشوری مرتبط با رشته تخصصی صادره از مراجع ذیصلاحEducational
۲۱گواهی یا مدرک دوم کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تخصصیEducational
۲۲گواهی یا مدرک دوم کارشناسی مرتبط با رشته تخصصیEducational
۲۳گواهی رتبه اول تا سوم آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل صادره از سازمان سنجش آموزش کشورEducational
۲۴مستندات برگزیدگان مسابقات دادگاه‌های مجازی در سطح علمی و بین المللEducational

سوابق پژوهشی

ردیفنام مدرک و توضیحاتنام پوشه zip شده
۲۵صفحه اول (عنوان) و چکیده پایان نامه (برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد)Research
۲۶صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقالات چاپ شده پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته امتحانی، در مجلات علمیResearch
۲۷صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقاله علمی و پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد یا مرتبط با رشته امتحانی و نامه ای از مجلات علمی معتبر مبنی بر پذیرش چاپ قطعی مقاله علمی پژوهشی برای مقالات پژوهشی چاپ نشده (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست)Research
۲۸صفحه اول و خلاصه (چکیده) مقالات ترویجی مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با رشته امتحانی در مجلات علمی معتبر

توجه: کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند. مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند، قابل بررسی و امتیازدهی نیستند. همچنین در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب، بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر اینصورت امتیازی به آن تعلق
نمی‌گیرد.

Research
۲۹مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)Research
۳۰مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط)Research
۳۱مدارک مربوط به چکیده مقاله یا مقالات کامل مستخرج از پایان‌نامه یا مرتبط با رشته امتحانی ارائه شده درکنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)
تصویر جلد کتابچه و خلاصه (چکیده) مقاله ارائه‌شده در کنفرانس‌های معتبر داخلی و خارجی و گواهی/ تاییدیه ارائه مقاله در کنفرانس توسط نویسنده بارگذاری شود.
Research
۳۲گواهی طرح ها/پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاحResearch
۳۳مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)Research
۳۴مستندات مربوط به تالیف مدخل در دانش نامه یا فرهنگ های توصیفی، مختص داوطلبان دانشکده هنر و معماریResearch
۳۵مستندات مربوط به مشارکت در تدوین یا تنقیح قوانین و مقررات، مختص داوطلبان دانشکده حقوقResearch
۳۶مستندات مربوط به تاثیر گذاری در آراء قضایی، مختص داوطلبان دانشکده حقوقResearch
۳۷سایر مدارک و سوابق برجسته علمیResearch

زمان برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1401 کی است؟

تاریخ برگزاری مصاحبه دکترا دانشگاه تربیت مدرس در متن همین مقاله آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا